Personakt Antavla

Erik Hansson

Landbonde, bonde, husman. Blev 52 år.

Far:Hans Gulliksson Fisk (Frisk) (1688 - 1746)
Mor:Kerstin Persdotter (~1692 - 1743)

Född:1730-05-22 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL 1)Föräldrar till "Erich": Hans Gulliksson och hu. Kerstin Persdotter i Hamre nr 3. Faddrar: Per Eriksson i Hamre och hu. Kerstin ("Chierst:") Andersdotter; Olof Jonsson i Hamre och hu. Brita Olofsdotter. (Ungfaddrar:) Jöns Persson i Hamre, pigan Margareta ("Marg:") Sigfridsdotter.
Tjänstedräng:omkring 1760 Norrala sn, HÄL 2)
Bosatt:efter 1760 Oppänge, Enångers sn, HÄL 2)
Landbonde:efter 1760 Oppänge, Enångers sn, HÄL 2)
Bosatt:omkring 1761 Hamre, Norrala sn, HÄL 3)
Fadderskap:1761 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL 4)Erik Hansson och hu. Karin Olofsdotter i Hamre står 1761 som faddrar till Lars (f. 1761-03-27), son till Per Hansson och Brita Larsdotter i Hamre nr 3.
Bonde:omkring 1764 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL 5)Åtminstone den andra delen av hemmanet Svartvik nr 2 brukades vid denna tid av en landbonde. Erik Hansson och hans hustru Karin Olofsdotter kan ha brukat hemmansdelen i egenskap av landbofolk åt den föregående bonden, Per Johansson, vilken flyttat till Bollnäs, och dennes son Johan. Karins mor Annika Johansdotter var emellertid född i Svartvik nr 2; de kan alltså ha brukat gården i egenskap av bördemän.
Bosatt:omkring 1764 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL 6)Erik Hansson och hu. Karin Olsdotter skrivs på första delen av uppslaget för födda i Svartvik nr 2 (felmärkt nr 4; den andra delen, felmärkt nr 5, brukades av landbonden Erik Danielsson) i samband med barnens födelse (1764-1770). Därefter står "vid. pag. 397.", dvs. en hänvisning till sidan 397, där födelsenotisen för dottern Anna står.
Fadderskap:1767 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL 7)Erik Hansson och hu. Karin Olsdotter i Svartvik står 1767 som faddrar till Brita (f. 1767-12-11), dotter till [landbonden] Erik Danielsson och Brita Johansdotter i den ena hemmansdelen av Svartvik nr 2 (denna del felmärkt nr 5 i ministerialboken).
Husman:omkring 1775 Hamre, Norrala sn, HÄL 8)Jämför kommentaren under Bosatt.
Bosatt:omkring 1775 Hamre, Norrala sn, HÄL 9)Han och hustrun skrivs på en sida utan rubrik i avdelningen för de obesuttna i socknen (dvs. husfolk och liknande) i samband med dotterns födelse 1775: "Hambre. Erik Hansson. Hust. Carin Olsd."
Död:1782-12-29 Hamre, Norrala sn, HÄL 10)Dödsnotisen med datumet den 29 december 1782 lyder: "Hamre. Eric Hansson. flera År siuklig, slutet af en böld." Åldern 52 år 7 månader.
Bouppteckning:1783-04-22 Hamre, Norrala sn, HÄL 11)Bouppteckningen lyder:

"År 1783. d. 22 April uptecknades och wärderades den lilla qwarlåtenskap som befans uti boet efter afl. Husman Erik Hanson uti Hambre, då skulden äfwen uptogs och föreslogs till des betalande; men den öfrige Egendomen kunde icke skiftas Änkan och barnen emellan innan Förmyndare blifwit kallade och förordnade.

Husen.
1 st. g. Stufwa __ 30. [daler kopparmynt]
1 st. Dito ny med förstufwa allenast med tak och mur försett __ 20. [daler]
1 st. fähus med foderbod tilsammans för __ 18 [daler] [Omräknad delsumma:] 3. [riksdaler] 37. [skillingar] 4. [runstycken]
1 st. Ko __ 72 [daler]
2.ne st. Killingar ā 1 D.r __ 2. [daler] [Omräknad delsumma:] 4. [riksdaler] 5. [skillingar] 4. [runstycken]

Husgjeråd
1 st. Soffa __ 4. [daler]
1 st. Skåp __ 4. [daler] 16 [öre]
1 st. Bord __ 1. [daler] 16 [öre]
1 st. Kista __ 3. [daler]
1 st. Hjulråck __ 18. [daler]
1 st. D:o gammal __ 3. [daler]
2.ne st. Stolar __ 2. [daler]
1 st. gammalt wäggur och träräcke __ 6. [daler] [Omräknad delssumma:] 2. [riksdaler] 16. [skillingar]
Transport __ 10. [riksdaler] 10. [skillingar] 8. [runstycken]

1 st. Skinn __ 2. [daler] 16 [öre]
1 st. Mjöllåda __ 16 [öre]
1 st. Laggflaska __ 2. [daler]
1 st. Mjölckstäfwa __ 24. [öre]
1 st. Bår __ 1. [daler] 16 [öre]
1 st. Så __ 1. [daler]
1 st. Ämbar __ 24 [öre]
2.ne st. Byttor __ 1. [daler]
1 st. Baktråg __ 1. [daler] 8 [öre]
3.ne st. Mjölcktråg ā 8 ./. __ 24 [öre]
Stenkäril tilsammans för 2. [daler] 16. [öre]
1 st. Haspel __ 1. [daler] 16 [öre]
1 st. Tagelsikt __ 1. [daler] 16 [öre]
1 st. g. Mjölcksil __ 8. [öre] [Omräknat:] 41(?) [riksdaler] 4 [skillingar]
1 st. Kopparkettil om 10 mkr ā 2 D.r __ 20. [daler]
1 st. liten fotpanna af Dito __ 2. [daler] 16 [öre] [Omräknad delsumma:] 1. [riksdaler] 12. [skillingar]

Kläder.
Sedan Änkan fått sine sörjekläder bestående uti en swart klädesråck och en säng, så blifwer i behåll en lifpäls för __ 3. [daler] [Omräknad delsumma:] 8. [riksdaler]
Det öfriga af de gamla kläderna war bortlemnade för någre smärre skulder i Socknen.
Transport __ 12. [riksdaler] 30. [skillingar]

Snickaredon bestående uti Höflar, Sågar, borrar och en Vinkel för __ 15. [daler]
1 st. Hugg- och Handyxa för __ 2. [daler] 16. [öre]
1 st. Linhäkel __ 3. [daler]
3.ne st. g. Kar ā 16 ./. __ 1. [daler] 16. [öre] [Omräknad delsumma:] 1. [riksdaler] 10. [skillingar] 8. [runstycken]
Invent. Summa __ 13. [riksdaler] 40. [skillingar] 8. [runstycken]

Skuld som bör betalas.
Efter gifwen Räkning hos H.r Rådman Pehr Bjur i söder[hamn] 23. [daler] 16. [öre]
Hos H.r Handelsm. Sam. Lang __ 23. [daler] 4. [öre]
Hos g. Pär Pärsson i Hambre för ett par näfwerskor __ 5. [daler]
Hos Herr Länsm. Hambraeus 12 [daler] [Omräknad delsumma:] 3. [riksdaler] 25. [skillingar] 8. [runstycken]

Till förestående skuld anslås följande
All snickaredon med Hugg- och Handyxa, Häcklen och 3.ne st. Kar som gjör tilsammans __ 22. [daler]
1 st. Lifpäls som son Hans emottag. 3 [daler]
Uti koen __ 38. [daler] 20 [öre] [Omräknad delsumma:] 3. [riksdaler] 25. [skillingar] 8. [runstycken]

Att således aflupit intyga

Nils Ahl.
G. Pär [bomärke] Hanson i Hambre
u. Pär [bomärke] Hanson Ibidem [dvs. därstädes]

De fattiga kunna icke något wänta af en utfattig.
And. Forsslöf."
 
Arvsskifte:1792-06-04 Borg nr 5, Norrala sn, HÄL 12)Bouppteckningen efter farbrodern inleds: "Åhr 1792 den 4.de Juni upteknades och ärderades all Befintelig qwarlåtenskap efter afle Bonden Hans Hansson i Borg då hans fyra afledne Bröders arwingar woro merendels tilstädes då efterföliande öfwerenskommelse träfwades [sic]". Inledningsvis hänvisas till "1764. Åhrs avittringslängd". Det noteras att "Jon Larsson utlagt i Conttant för sin stufader", att han "kiöpt Tobak åt sin stufader" och dessutom lagt ut för begravningskostnaderna för honom. Efter att skulderna dragits av värderas boet till 337 daler kopparmynt. Arvingarna kommer överens om följande: "Kommo de sålunda öfwerens att Jon Larsson gifwer godwilligt Till sin stufaders afledne Bröders arwingar 1 Rd.r specie [motsvarande 18 daler kopparmynt] wardera Neml. till afl. Pär Hansons baren [sic] i Hambre"; "till afl. Olof Hanssons baren på Heden"; "Till afle Lars Hansons baren i Åsbo [Söderala sn]; "Till afl. Erick Hansons baren i Hambre". Undertecknande bytesdeltagare är "drängen Anders Olsson" på sin --- [ord dolt av marginalskugga i den mikrofilmade kopian, men är sannolikt faders] Olof Hanssons arvingars vägnar; Hans Eriksson Hamrell ("Hammerell") på den avlidne Erik Hanssons arvingars vägnar; avlidne Per Hanssons änka hustru Ingrid ("Ingren") Persdotter på sina barns vägnar.

Familj med Karin Olsdotter (1737 - 1808)

Vigsel:1760-11-02 Norrala sn, HÄL 13)Vigselnotisen i avdelningen för vigda bland "Lejofolk" lyder: "1760 d. 2 Nov. gifte sig drängen, Eric Hansson, född 1730 d. 22 Maji, fadren Hans Gulliksson, modren hustru Cherstin Pärsdotter i Hamre, med pigan Karin Olofsdotter, född 1737 d. 3 Febr. fadren Båtsman i Sund, Olof Andersson modren, hustru Anna Johansdotter. Dessa skulle bli Landbofolk uti Upänge i Enångers Socken."

Barn:
Hans Eriksson Frisk Hamrell Hammar (1761 - 1827)
Anna Eriksdotter+ (1767 - ~1770)
Olof Eriksson (1767 - 1835)
Erik Eriksson+ (1770 - 1771)
Anna [!] Eriksdotter (1775 - 1850)

Noteringar

I husförhörslängden 1773 skrivs bland husfolket i Hamre [AI:1, 1773, p. 18]:
Inhyses Erik Hansson (f. 1730-05-22), 44 år, "abs. [dvs. frånvarande]
Hu. Karin (f. 1737-02-03), 37 år, "aegr." [dvs. sjuklig]
Son Hans (f. 1761-10-04), 13 år. [Innantilläsning:] "nihil"; [Luthers katekes:] "bene". I kommentarskolumnen står: "abs NB."
Son Olof (f. 1767-02-09), 7 år, "abs."
---
I den odaterade husförhörslängd som av åldersuppgifterna att döma härrör från 1776 skrivs efter bönderna i Hamre [AI:1, odaterad, p. 17]:
Inhyses Erik Hansson (f. 1730-05-22), 47 år. [Luthers katekes:] "bene"
Hu. Karin Olofsdotter (f. 1737-02-03), 40 år. [Luthers katekes:] "bene"
Son Olof (f. 1767-02-09), 10 år. [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers katekes:] "bene"
Dotter Anna (f. 1775-07-10), 2 år.
---
I husförhörslängden 1777 skrivs bland husfolket i Hamre [AI:1, 1777, p. 19]:
Erik Hansson (f. 1730-05-22), 48 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene"
Hu. Karin Olsdotter (f. 1737-02-03), 41 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene"
Son Olof (f. 1767-02-09), 11 år. [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene"
Dotter Anna (f. 1775-07-10), 3 år.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1730 Födelse 1730-05-22 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL.  1)
1737 6 år Makan Karin Olsdotter föds 1737-02-03 Ljusne, Söderala sn, HÄL 14).
1743 12 år Modern Kerstin Persdotter dör 1743-04-14 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL 15).
1746 15 år Fadern Hans Gulliksson Fisk (Frisk) dör 1746-02-10 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL 15).
~1760 Tjänstedräng omkring 1760 Norrala sn, HÄL.  2)
>1760 Bosatt efter 1760 Oppänge, Enångers sn, HÄL.  2)
>1760 Landbonde efter 1760 Oppänge, Enångers sn, HÄL.  2)
1760 30 år Vigsel Karin Olsdotter 1760-11-02 Norrala sn, HÄL.  13)
~1761 Bosatt omkring 1761 Hamre, Norrala sn, HÄL.  3)
1761 Fadderskap 1761 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL.  4)
1761 31 år Sonen Hans Eriksson Frisk Hamrell Hammar föds 1761-10-04 16).
~1764 Bonde omkring 1764 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL.  5)
~1764 Bosatt omkring 1764 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL.  6)
1767 Fadderskap 1767 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL.  7)
1767 36 år Dottern Anna Eriksdotter+ föds 1767-02-09 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL 6).
1767 36 år Sonen Olof Eriksson föds 1767-02-09 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL 6).
~1770 Dottern Anna Eriksdotter+ dör omkring 1770 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL 6).
1770 39 år Sonen Erik Eriksson+ föds 1770-02-26 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL 6).
1771 41 år Sonen Erik Eriksson+ dör 1771-11-17 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL 6).
1772 42 år Brodern Olof Hansson dör 1772-06-24 Borg, Norrala sn, HÄL 17).
~1775 Husman omkring 1775 Hamre, Norrala sn, HÄL.  8)
~1775 Bosatt omkring 1775 Hamre, Norrala sn, HÄL.  9)
1775 45 år Dottern Anna [!] Eriksdotter föds 1775-07-10 Hamre, Norrala sn, HÄL 9).
1782 52 år Död 1782-12-29 Hamre, Norrala sn, HÄL.  10)
1783 52 år Bouppteckning 1783-04-22 Hamre, Norrala sn, HÄL.  11)
1792 62 år Arvsskifte 1792-06-04 Borg nr 5, Norrala sn, HÄL.  12)

Källor

1)C:2, uppsl. 77
  
2)Se Vigsel
  
3)Se Fadderskap
  
4)C:3, p. 286
  
5)Jämför barnens födelsenotiser
  
6)C:3, p. 220
  
7)C:3, p. 221
  
8)Se partnerns dödsnotis
  
9)C:3, p. 397
  
10)C:4, f. 115r
  
11)Bouppteckningar 1781-1783, nr 104, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
12)Bouppteckningar 1790-1792, nr 169, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
13)C:3, p. 114
  
14)Söderala C:2
  
15)C:3, p. 479
  
16)AI:1, 1773, p. 18
  
17)C:3, p. 504