Personakt Antavla

Jöns Jönsson Törnsten

Sockenmurare.

Far:Jöns Mickelsson (1715 - 1751)
Mor:Sigrid Persdotter (1715 - )

Född:1752-06-07 Rappsta nr 1, Trönö sn, HÄL 1)Föräldrar till "Jöns", född i Trönö sn den 7 juni 1752 (tydligen döpt samma dag, eftersom födelsedatumet är skrivet över både födelse- och dopkolumnerna): Jöns Mickelsson och hu. Sigrid Persdotter i "Rapstad N:o 1." Faddrar: Olof Olsson i Gynnberg [Trönö] och hans ej namngivna hustru; Olof Jonssons hustru ("Olof Jons Hust.") i Glamsta "och dess gubbe". (Ungfaddrar:) Drängen Jonas, pigan Karin.
Sockenmurare:från 1777 Trönö sn, HÄL 2)I domboken från Norrala häradsrätt den 21 maj noteras:
"§. 37.
S.D: Uti ingifwen skrift, som ock med Sokne Sigill fants wara styrkt, anhöllo Trönö Socknemän, att till Murmästare få antaga Drängen Jöns Jönsson Törnsten i anseende der till att de wid flere förefallande tillfällen hafwa en sådan högst af nöden.
Och som Törnsten, hwilken lärdt detta handtwerk hos Muraren i Bollnäs Lars Renwall intygades wara nykter, beskjedelig och af god frägd; Altså fant Härads Rätten godt, att honom bewis deröfwer meddela, samt hos Herr LandsHöfdingen och Commendeuren Högwälborne Grefwe Nils Gyldenstolpe till winnande af Förswars Bref ödmjukel. anmäla."
 
Arvsskifte:1781-10-24 Styvje nr 4, Norrala sn, HÄL 3)I samband med att bonden Olof Persson i Styvje övertar skötseln av hemmanet Styvje nr 4 upprättades en byteslängd med följande inledning 1781-10-24: "Åhr 1781 d: 24. October afstod afl. Per Jonssons Enka, Hustru Margeta Persdotter uti Styfje, Hemmanets bestyrande till Dotren Brita Persdotter som är gifter med Bonden Olof Persson, då följande Ägendom upteknades och wärderades uti samtelige Barnens och des lagl.n Förmyndares närwaro". Under fast egendom upptas först: "Skatte-Hemmanet N.o 4. uti Styfje om 7. öre 8 pgr uti Skatt". Under Boskap upptas "6. st. Kor som afgår till 6. Barnen i Brudgåfwor". Längre ner omnämns "de 4.ra ogifta barnen". Barnen anges vara "Sonen Jonas"; "Dottren Brita PersD.r"; "Dottren Hellena"; "Dottren Margeta"; "Dottren Anna"; "Dottren Catharina". Undertecknande bytesdeltagare är Lars Jonsson i Å, förmyndare för änkan; "Son" Jon Persson; Olof Persson; Jöns Törnsten; Abraham Jonsson i Svartvik; Jon Mickelsson i Styvje; Lars Olofsson i Styvje.
Murare:omkring 1785 Trönö sn, HÄL 4)
Fadderskap:1785 Styvje nr 4, Norrala sn, HÄL 5)Muraren Jöns Törnsten och hu. Helena Persdotter, utan angiven vistelseort, står 1785 som faddrar till Brita (f. 1785-12-24), dotter till Olof Persson och hu. Brita Persdotter i Styvje (nr 4).
Fadderskap:1795 Styvje nr 4, Norrala sn, HÄL 6)"Mur. Jöns Törnsten och H. Helena Pehrsd.r ifr. Trönö" står 1795 som faddrar till Brita (f. 1795-12-24), dotter till bonden Olof Persson och hu. Brita Persdotter i Styvje (nr 4).
Fadderskap:1803 Hamre nr 2, Norrala sn, HÄL 7)"Muraren Jöns Törnsten, h. Helena Pehrsd:r i Rappsta, Tröne S:n" står 1803 som faddrar till Kerstin (f. 1803-01-09), dotter till bonden Erik Ersson och hu. Anna Persdotter i Hamre nr 2 (Norrala).
Bosatt:omkring 1804 Rappsta, Trönö sn, HÄL 8)
Arvsskifte:1804-02-26 Rappsta, Trönö sn, HÄL 9)Bouppteckningen efter hustrun Lena Larsdotter hålls i Rappsta den 26 februari 1804. Se utdrag ur bouppteckningen i hennes personakt.
Fadderskap:1807 Remsta, Norrala sn, HÄL 10)"Muraren Törnsten och dess H. Karin Persdotter i Rafsta" [dvs. Rappsta i Trönö sn] står 1807 som faddrar till Anders (f. 1797-08-25), son till husmannen Erik Persson och hans hu. Karin Persdotter i Remsta.

Familj med Helena Persdotter (1757 - 1803)

Vigsel:1781-10-21 Styvje nr 4, Norrala sn, HÄL 11)Vigselnotisen med datumet den 21 oktober 1781 lyder: "Murmästaren, Jöns Törnsten i Trönö, 29 År, samt Bondedottren, Helena Persdotter i Styfje 24 År".

Barn:
Margareta Jönsdotter+ (1791 - )

Familj med Karin Persdotter (1769 - )

Vigsel:1804-10-04 Norrala sn, HÄL 12)Vigselnotisen med datumet den 4 oktober lyder: "För detta Socknemuraren Jöns Törnsten i Rappsta, Tröne, och Bond: Enk. Karin Pehrsd.r i Styfje". "Hans afvittr. Bev[is - slutleden av ordet dold av marginalskugga i den mikrofilmade kopian] dat. d. 13 Sept. 1804. Hennes dito d. 15/9 1804. Målsman Pehr ---kelsson [förleden dold av marginalskugga] i Närby."

Noteringar

I husförhörslängden för Trönö sn 1797-1804 skrivs bland utanvidsfolk i Rappsta [Trönö AI:2, husförhörslängd 1797-1804, uppsl. 60, Genline ID: 2102.23.53400]:
Jöns Törnsten (f. 1752-06-07). I kommentarskolumnen: "Murmästare" och senare tillagt ovanför: "afsked."
Hu. Karin Persdotter, inflyttad från Norrala 1804. I kommentarskolumnen: "gift _ --- [otydlig förkortning] att. ärl. --- [två otydliga ord]".
[Överstruken:] Hu. Helena Persdotter (f. 1757-10-09 i Norrala, "död __ 03.")
Dotter Margta (f. 1791-08-28).
---
I husförhörslängden för Trönö sn 1804-1810 skrivs bland utanvidsfolk i Rappsta [Trönö AI:3, husförhörslängd 1804-1810, uppsl. 83, Genline ID: 2102.24.65500]:
Jöns Törnsten (f. 1752-06-07). I kommentarskolumnen: "afsk. murm. --- [otydligt ord] gift 2. g."
Hu. Karin Persdotter (f. i Norrala), inflyttad 1804. I kommentarskolumnen: "gift. 2. g. ärl. ledig."
[Överstruken:] Dotter Margta (f. 1791-0x-2x), utflyttad till uppsl. 88[?] år 1807. I kommentarskolumnen: "med fadrens förra gifte".


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1752 Födelse 1752-06-07 Rappsta nr 1, Trönö sn, HÄL.  1)
1757 5 år Makan Helena Persdotter föds 1757-10-09 Styvje nr 4, Norrala sn, HÄL 13).
1769 16 år Makan Karin Persdotter föds 1769-01-26 Remsta, Norrala sn, HÄL 14).
>1777 Sockenmurare från 1777 Trönö sn, HÄL.  2)
1781 29 år Vigsel Helena Persdotter 1781-10-21 Styvje nr 4, Norrala sn, HÄL.  11)
1781 29 år Arvsskifte 1781-10-24 Styvje nr 4, Norrala sn, HÄL.  3)
~1785 Murare omkring 1785 Trönö sn, HÄL.  4)
1785 Fadderskap 1785 Styvje nr 4, Norrala sn, HÄL.  5)
1791 39 år Dottern Margareta Jönsdotter+ föds 1791-08-28 Rappsta+, Trönö sn, HÄL 15).
1795 Fadderskap 1795 Styvje nr 4, Norrala sn, HÄL.  6)
1803 Makan Helena Persdotter dör 1803 Rappsta, Trönö sn, HÄL 15).
1803 Fadderskap 1803 Hamre nr 2, Norrala sn, HÄL.  7)
~1804 Bosatt omkring 1804 Rappsta, Trönö sn, HÄL.  8)
1804 51 år Arvsskifte 1804-02-26 Rappsta, Trönö sn, HÄL.  9)
1804 52 år Vigsel Karin Persdotter 1804-10-04 Norrala sn, HÄL.  12)
1807 Fadderskap 1807 Remsta, Norrala sn, HÄL.  10)

Källor

1)Trönö C:2, födelsebok 1728-1760, p. 88, Genline ID: 2102.19.68800
  
2)Dombok för Hälsingland 1777, renoverad, Häradsrätter, Gävleborg:167, f. 523v, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, Riksarkivet
  
3)Bouppteckningar 1781-1783, nr 63, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
4)Se Fadderskap
  
5)C:4, f. 15r
  
6)C:4, f. 30v
  
7)C:4, f. 46r, Genline ID: 700.16.22800
  
8)Se Vigsel
  
9)Bouppteckningar 1801-1804, nr 173, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
10)C:4, f. 56v
  
11)C:4, f. 98r
  
12)C:4, f. 103v
  
13)C:3, p. 256
  
14)C:3, p. 352
  
15)Trönö AI:2, husförhörslängd 1797-1804, uppsl. 60, Genline ID: 2102.23.53400