Personakt Antavla

Jon Jonsson

Bonde. Blev 77 år.

Far:Jon Olsson (1726 - 1802)
Mor:Sara Andersdotter (1727 - 1787)

Född:1760-04-17 Skensta nr 1, Norrala sn, HÄL 1)Föräldrar till "Jonas": Jon Olsson och Sara Andersdotter i Skensta nr 1. Faddrar: Per Persson och hustru Brita Olsdotter i Skettene; Per Ersson och hustru Karin Olsdotter i Skensta. Drängfadder Anders Andersson i Remsta, pigfadder Ingrid Andersdotter i Remsta.
Bonde:Snarböle nr sub 1, Norrala sn, HÄL 2)Han kallas gamle bonden i hustruns dödsnotis.
Byvaktare:Snarböle, Norrala sn, HÄL 3)Se Noteringar.
Bosatt:till 1786 Skensta, Norrala sn, HÄL 4)
Bosatt:från 1786 Snarböle nr sub 1, Norrala sn, HÄL 4)Jämför födelsenotisen för sonen Erik.
Arvsskifte:1786-10-05 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 5)Bouppteckningen efter hustruns syster Kerstin inleds: "År 1786. d. 5 october skjedde Boupteckning och delning efter afl.ne Pigan Kjerstin Olofsdotter uti Snarböle Norrala Sockn, då hennes Broder Per Olofsson och twenne Systrarne Brita och Lisa woro närwarande jemte sistnämndas man Jon Jonsson". Den lilla egendomen om fjorton poster består enbart av klädesplagg till ett värde av 108 daler 16 öre kopparmynt. Undertecknande bytesdeltagare är Per Olofsson i Snarböle; Jon Jonsson därstädes; Olof Andersson i Skensta[?], förmyndare för Brita.
Arvsskifte:1800-02-24 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL 6)Bouppteckningen efter mostern inleds: "År 1800. den 24 Februarii skjedde Bouptekning och Arfskifte efter afl. LandBonden Olof Johanssons Enka, Hustru Ingri Andersdotter i Å Norrala Sokn; då dess qwarlåtenskap upgafs, wärderades och, efter lott, byttes emellan nedanstående arfwingar och hwar tog sin andel om händer. Bemälte Arfwingar woro Broder Son Anders Jonsson i Remsta, Brodersdottren Pär Anderssons Hustru Kjerstin Andersdotter i Wedmora ooch Enånger, Brodren Bonden Pär Andersson i Kolsta, Brodren Fiskaren Anders Andersson i Remsta, Broder Sonen Olof Olofsson i Skjensta, Broder Sonen drängen Anders Olofsson i Skjensta, kyrkowärden Erik Pärssons Hustru Systren Karin Andersdotter i Skjettene, Syster Sonen Bonden Olof Jonsson i Skjensta, Syster Sonen Skomakaren Anders Jonsson i Skjensta, Syster Sonen Bonden Jon Jonsson i Snarböle, och Bonden Sven Jonssons Hustru Systerdottren Kjerstin Jonsdotter i Ingsta. Alla boende i Norrala, utom åfwannämnda Kjerstin Andersdotter, och woro härwid närwarande." Ingen fast egendom upptas. Boet består av en silverbägare, en kopparkittel, kärl, säng-, gång- och linkläder, samt böcker. Under "Spanmål" sägs: "En fordran hos Anders Jonsson i Remsta På innestående arf 2 f.r korn" 22 daler 16 öre kopparmynt; "Hos Pär Andersson i Kolsta 7 f.r korn" 78 daler 24 öre; "Innestående arf hos Anders Jonss. i Remsta" 75 daler 10 öre. Undertecknande bytesdeltagare är Anders (bomärke) Jonsson i Remsta; Per Andersson i Vedmora [Enångers sn]; Per Andersson i Kolsta; Anders Andersson i Remsta; Olof Olofsson i Skensta; Anders Olsson ("Olf son"); Erik Persson i Skettene; Olof Jonsson i Skensta; Anders Jonsson i Skensta; Jon Jonsson i Snarböle; Sven Jonsson i Ingsta.
Arvsskifte:1801-12-14 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 7)Arvsskiftet efter hustruns moster Anna Eriksdotter i Snarböle ägde rum den 14 december 1801; se utdrag ur bouppteckningen i hustruns personakt.
Död:1837-05-02 Snarböle nr sub 1, Norrala sn, HÄL 8)Invid födelsenotisen står i kolumnen för död noterat ett korstecken följt av årtalet 1824. Noteringen avser emellertid brodern Anders, vars födelsenotis skrivs direkt ovanför. Årtalet 1824 för Jon har därefter justerats till 1837. [C:3, p. 204]

Familj med Elisabet Olsdotter (1757 - 1811)

Lysning:1786-09-24 Norrala kyrka, Norrala sn, HÄL 9)Datumet avser tredje lysningen. Lysningsbrevet utfärdades för "BondeSonen Ärlige och Wälbeskiedelige Jonas Jonsson i Skensta, samt Bondedottren Ärliga och Dygdesamma Elisbet [sic] Olofsdotter i Snarböle".
Vigsel:1786-10-01 Norrala sn, HÄL 10)Vigselnotisen med datumet den 1 oktober 1786 lyder: "Jonas Jonsson i Schensta och Bonddot. Lisa Olsdot. i Snarböle 29 Å-- [resten av ordet borta p.g.a. skadad marginal]".

Barn:
Olof Jonsson (1787 - )
Jon Jonsson (1790 - 1867)
Erik Nordlinder (1793 - 1853)
Sara Jonsdotter (1796 - 1860)

Noteringar

Det ursprungliga Snarböle-hemmanet delades och Jon Jonsson kom att förestå nr sub 1 om 7 öresland. Han skrivs där som gamle bonden Jon Jonsson (f. 1760), med noteringen byvaktare överstruken, i husförhörslängden 1816-21. [AI:2, uppsl. 50]


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1760 Födelse 1760-04-17 Skensta nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
1762 1 år Systern Kerstin Jonsdotter föds 1762-02-18 Skensta nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1763 3 år Systern Brita Jonsdotter+ föds 1763-08-05 Skensta nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1763 3 år Systern Brita Jonsdotter+ dör 1763-11-03 Skensta nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1764 4 år Brodern Per Jonsson+ föds 1764-12-19 Skensta nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1765 Brodern Per Jonsson+ dör 1765 Skensta nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1767 Brodern Per Jonsson+ dör 1767 Skensta nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1767 6 år Brodern Per Jonsson+ föds 1767-01-08 Skensta nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1768 8 år Systern Karin Jonsdotter+ föds 1768-07-26 Skensta nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1770 10 år Systern Sara Jonsdotter+ föds 1770-11-18 Skensta nr 1, Norrala sn, HÄL 11).
1770 10 år Systern Sara Jonsdotter+ dör 1770-12-20 Skensta nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
<1786 Bosatt till 1786 Skensta, Norrala sn, HÄL.  4)
>1786 Bosatt från 1786 Snarböle nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  4)
1786 26 år Lysning Elisabet Olsdotter 1786-09-24 Norrala kyrka, Norrala sn, HÄL.  9)
1786 26 år Vigsel Elisabet Olsdotter 1786-10-01 Norrala sn, HÄL.  10)
1786 26 år Arvsskifte 1786-10-05 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL.  5)
1787 27 år Sonen Olof Jonsson föds 1787-07-12 Snarböle nr sub 1, Norrala sn, HÄL 12).
1787 27 år Modern Sara Andersdotter dör 1787-12-02 Skensta nr 1, Norrala sn, HÄL 13).
1790 29 år Sonen Jon Jonsson föds 1790-03-07 Snarböle nr sub 1, Norrala sn, HÄL 14).
1793 32 år Sonen Erik Nordlinder föds 1793-01-07 Snarböle nr sub 1, Norrala sn, HÄL 15).
1796 36 år Dottern Sara Jonsdotter föds 1796-07-22 Snarböle nr sub 1, Norrala sn, HÄL 16).
1800 39 år Arvsskifte 1800-02-24 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL.  6)
1801 41 år Arvsskifte 1801-12-14 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL.  7)
1802 41 år Fadern Jon Olsson dör 1802-02-07 Skensta nr 1, Norrala sn, HÄL 17).
1811 50 år Makan Elisabet Olsdotter dör 1811-04-04 Snarböle nr sub 1, Norrala sn, HÄL 2).
1824 Brodern Anders Jonsson dör 1824 1).
1837 77 år Död 1837-05-02 Snarböle nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  8)

Källor

1)C:3, p. 204
  
2)C:4, f. 132v
  
3)AI:2, uppsl. 50
  
4)Se Vigsel
  
5)Bouppteckningar 1784-1786, nr 124, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
6)Bouppteckningar 1798-1800, nr 117, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
7)Bouppteckningar 1801-1804, nr 55, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
8)AI:5, uppsl. 67
  
9)Lysningsbrev, Norrala HV:2 (1776-1804), HLA
  
10)C:4, f. 99r
  
11)C:3, p. 205
  
12)C:4, f. 17r
  
13)C:4, f. 117r
  
14)C:4, f. 21r
  
15)C:4, f. 25r
  
16)C:4, f. 32r
  
17)C:4, f. 122v