Personakt Antavla

Dominicus Larsson Nerbelius

Gardist.

Far:Lars Larsson Nerbelius (~1611 - ~1667)
Mor:Malin [!] Dominicidotter (- 1692)

Född:Närby nr 1+, Norrala sn, HÄL 1)
Bosatt:Stockholm 1)
Gardist:Stockholm 1)
Student:1646 Uppsala universitet, Uppsala, UPP 2)I juni 1646 inskrivs vid Uppsala universitet Dominicus Laurentii Nerbelius och Johannes Laurentii Nerbelius, båda från Hälsingland.
Brevskrivare:omkring 1672 3)I samband med renovering/konservering av en mässhake och ev. andra textilier i Söderala kyrka påträffades 28 brevfragment som använts som fyllning. Breven har uppenbarligen skickats till medlemmar av familjen Schalin i Söderala; flera är tydligen riktade till kyrkoherdedottern, jungfru Karin (Kajsa) Jonsdotter Scalina (Schalin). Ett fragment lyder:
"fler kan ---
glömer Dygdige Ju[ngfru] ---
alla Syskona t---
var iag Dygdige J--- medh det henne kärest å hierta ligger under Guds macht och blif-
[wer] Dygdige Jungfruns,
Närby d. 18 martij
[årtalet bortrivet]
---s flicka
tienstwilligste i Döden,
Dominicus
Nerbelius."
 
Omnämns:1678-11-14 Norrala ting, HÄL 4)Vid Norrala ting den 14 november 1678 skrivs följande in i domboken: "Landsskrifwaren Wäll:tt. Nils Larsson Whr fordrade effter inlefwererade Rächning 1028:31 öre som hans hustrus förre Man Sahl. Befallningsman Johan Larsson Nerbelius wti några påster till sin broder Dominicus Nerbelius, medan han wthrijkes war, försträcht haf.r som bewissligit giordes med hans egne bref ---erheet från Stockholm --- wti --- nämbner at dhe försträchte penningar måtte wti hans Arfspraetension wti hemmanet Närby blifwa Transporterade blifwa 1028 D.r 31 Sahl. Nerbelij Sterbhus." Rätten beslutar att i protokollet införa att han framför andra av "Dominici Nerbelij Erfwingar och Creditorer" ska skaffa sig betalt så långt det räcker.

Noteringar

I Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Nerbelius (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 675, uppges om honom efter en kort presentation av Johan Larsson Nerblius, son till underlagmannen Lars Larsson Nerbelius:
"Brodern Dominicus Nerbelius, på samma år Ups. Stud: näml. 1656. En stor och stark karl; Slagskämpe; war i sällskap med them som giorde Nidingswärk wid Arch: Praep: Doct: Petri Rudbeckii Port i Ups: - Blef religerad; war en tjd i Danzig, kom tilbaka och blef under Kongl. Gvardie i Stockh[olm]".


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1611 Fadern Lars Larsson Nerbelius föds beräknat 1611 Ale nr 2+, Norrala sn, HÄL 5).
1643 Brodern Johan Larsson Nerbelius föds 1643-06-15 Närby nr 1+, Norrala sn, HÄL 6).
1646 Student 1646 Uppsala universitet, Uppsala, UPP.  2)
~1660 Brodern Erik Larsson Nerbelius föds beräknat 1660 Närby nr 1+, Norrala sn, HÄL 7).
~1667 Fadern Lars Larsson Nerbelius dör omkring 1667 Närby nr 1+, Norrala sn, HÄL 8).
~1672 Brevskrivare omkring 1672.  3)
1676 Brodern Johan Larsson Nerbelius dör 1676-02-17 6).
1678 Omnämns 1678-11-14 Norrala ting, HÄL.  4)
1692 Modern Malin [!] Dominicidotter dör 1692 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL 7).
1698 Brodern Erik Larsson Nerbelius dör 1698 Närby nr 1+, Norrala sn, HÄL 7).

Källor

1)Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Nerbelius (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 675
  
2)Uppsala universitets matrikel 1595-1700, utg. av Aksel Andersson, A.B. Carlsson och J. Sandström, d. 1 (Uppsala 1900-1911), s. 146
  
3)Brevfragment från Söderala kyrka, P.nr 6695/91:25-26, foto: Gabriel Hildebrand 1993, Riksantikvarieämbetet, ATA, Stockholm
  
4)Dombok för Hälsingland 1678, Norrala ting 1678-11-14, p. 399, HLA
  
5)Åldersuppgift på porträtt i Hälsinglands museum (meddelande av Lars Nylander, Söderhamn, 2003-11-23)
  
6)Svenska verser till och över enskilda (likpredikan över befallningsman Johan Larsson Nerbelius, begravd 1676-02-17, av J. Aurivillius, N.P. Gris och J. Hellman), samlingsband fol. 2:21, Kungliga Biblioteket
  
7)Se Begravning
  
8)Se Underlagman