Personakt Antavla

Erik Larsson Nerbelius

Artilleriskrivare. Blev ca 38 år.

Far:Lars Larsson Nerbelius (~1611 - ~1667)
Mor:Malin [!] Dominicidotter (- 1692)

Född:beräknat 1660 Närby nr 1+, Norrala sn, HÄL 1)
Student:1679 Uppsala universitet, Uppsala, UPP 2)1679 inskrivs vid Uppsala universitet Ericus E[rici] Nerbelius och Laurentius E[rici] Nerbelius (den 22 februari 1679), båda från Hälsingland.
Bosatt:omkring 1683 Norrala sn, HÄL 3)
Artilleriskrivare:omkring 1683 Norrala sn, HÄL 3)
Bosatt:omkring 1696 Enångers sn, HÄL 4)
Död:1698 Närby nr 1+, Norrala sn, HÄL 1)Han saknas bland avlidna i Enångers sn 1697-1699.
Begravd:1698-04-01 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL 5)Begravningsnotisen finns införd på uppslaget för Närby nr 1: "A.o 1698. den 1. Aprilis [i marginalen tillagt: 'Maij'] blef begrafwen, Erich Larsson Nerbelius, Födder af Förnembliga Föräldrar, Vnderlaghmannen, Ehrbohrne, Höghacthad, och Wälwijse, Lars Larson Nerbelius, och Modren Ehrbohrne och Dygdesamme Matrona, Hustro Malijn Dominicidotter. Hwars tijd, at lefwa war 38. åhr, som ingen lycka hafft, til hwad han sig tagit före, uthan är död i stoor Fattigdom och elende. Ligger begrafwen under den Hällen, som, Sal. Lars Kiälbiörnssons Förre Hustro af åhr 1623. den --- [markeringen gjord i originalet]".
Begravningsnotisen är alltså införd på uppslaget för Närbyhemmanet, som var i familjens ägo. Hemmanet brukades emellertid vid denna tid av landbönder; han var därför troligen inte bosatt där själv men begravdes i familjegraven i Norrala kyrka.
 
Omnämns:1765 6)Han och hustrun nämns i dödsnotisen från maj 1765 för dottern Magdalena Nerbelia i Storberget, Söderala sn: "Magdalena Nerbelia, född i Norrala 1683: Fadren ArtillerieSkrifwaren wälbetrodde Eric Nerbelius, Modren Madam Brigitta Schalin."

Familj med Brita Schalina (Schalin)

Vigsel: 7)Hälsingeprosten Olof Johannis Broman anger i sin genealogi från 1700-talets första hälft över släkten Schalin om kyrkoherdens i Mo Johannes Larsson Schalins och hustruns Brita Olofsdotters dotter barn: "N: 3. Brigita Schalina blef gift med V: Häradshöfdingen i Hälsingaland Erich Larsson Nerbelius; se Tab: XII: Cl: I: Nerbeliska Familien." [Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Schalin (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 714] - Tidsmässigt stämmer det inte väl in att Brita gifte sig med underlagmannen och senare häradshövdingen Erik Nerbelius (f. 1627) i Norrala, som f.ö. bara kan beläggas ha varit gift med en Katarina Laurenia. Det verkar troligt att det här rör sig om en förväxling med häradshövdingen Erik Nerbelius brorson Erik Larsson Nerbelius (f. 1660) i Norrala. Om Bromans uppgift vore korrekt och det här verkligen rörde sig om häradshövdingen Nerbelius, skulle dennes hustru ha varit kusin till sin egen svärson, eftersom Nerbelius' dotter gifte sig med en brorsdotter till Johan Schalin. Det är inte troligt att en så nära släktskap hade tillåtits, med tanke på lagarna om äktenskap i förbjudna led.

Barn:
Magdalena Nerbelia (Nerbelius) (1683 - 1765)
Johan Nerbelius+ (1696 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1660 Födelse beräknat 1660 Närby nr 1+, Norrala sn, HÄL.  1)
~1667 Fadern Lars Larsson Nerbelius dör omkring 1667 Närby nr 1+, Norrala sn, HÄL 8).
1676 Brodern Johan Larsson Nerbelius dör 1676-02-17 9).
1679 Student 1679 Uppsala universitet, Uppsala, UPP.  2)
1683 Dottern Magdalena Nerbelia (Nerbelius) föds 1683 Norrala sn, HÄL 10).
~1683 Bosatt omkring 1683 Norrala sn, HÄL.  3)
~1683 Artilleriskrivare omkring 1683 Norrala sn, HÄL.  3)
1692 Modern Malin [!] Dominicidotter dör 1692 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
~1696 Bosatt omkring 1696 Enångers sn, HÄL.  4)
1696 Sonen Johan Nerbelius+ föds 1696-04-06 Enångers sn, HÄL 11).
1698 Död 1698 Närby nr 1+, Norrala sn, HÄL.  1)
1698 Begravning 1698-04-01 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL.  5)
1765 Omnämns 1765.  6)

Källor

1)Se Begravning
  
2)Uppsala universitets matrikel 1595-1700, utg. av Aksel Andersson, A.B. Carlsson och J. Sandström, d. 1 (Uppsala 1900-1911), s. 257
  
3)Se Omnämns
  
4)Jämför barnens födelsenotiser
  
5)C:1, f. 34r
  
6)Söderala B:1, 1744-1782, Genline ID: 1884.36.51400
  
7)Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Schalin (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 714
  
8)Se Underlagman
  
9)Svenska verser till och över enskilda (likpredikan över befallningsman Johan Larsson Nerbelius, begravd 1676-02-17, av J. Aurivillius, N.P. Gris och J. Hellman), samlingsband fol. 2:21, Kungliga Biblioteket
  
10)Meddelat av: Sundberg, Tore (med dr), Uppsala (brev, ca 1980)
  
11)Enånger C:1, 1688-1710, Genline ID: 2212.40.11700