Personakt Antavla

Jonas Schalin

Komminister.

Far:Jonas Laurentii Schalin (1627 - 1685)
Mor:Ingrid Modina (Modinus) (~1644 - 1691)

Född:prästgården, Söderala sn, HÄL 1)
Bosatt:omkring 1695 Heden, Söderala sn, HÄL 2)
Jordinnehav:omkring 1705 Åkre nr 1, Norrala sn, HÄL 3)
Övrigt tingsärende:1705 Åkre nr 1, Norrala sn, HÄL 4)Vid tinget i Mo sn i oktober 1705 registrerades följande inteckning i protokollet: "Vppå Madam Catharina Frodiana Sal. Erici Gestrinij effterlåtne Enkia i Ofwanåker Sochn begiäran, wardt den Obligation som Comministren WälLärde Jonas Schalin på 100 dlr kmt af d. 18 Martij 1701. uthgifwit, och des Swärfader Sal. Häradshöfdingen H.r Erici Nerbelij af Hustru Frodianas Sal. Morbroder Kyrkioherden Magist: Eric Tybelius i Åckelbo fått assignation till Gudfruchtiga Matronan Hustru Margreta Petre, hwilken Assignation blef i betalning till dess Sahl. K: Man af åfwanrörde Tybelio Transporterat henne i [p. 2530] Åkre Hemmanet så wijda till säkerheet inprotocollerat som Åkre Hemmanet för någon praeviligerad skullder häfftar, och så medellst eij till hennes betahlning förslå kan."
Övrigt tingsärende:1706 Vad nr 1, Norrala sn, HÄL 5)Vid tinget i Norrala i oktober 1706 registreras följande inteckning: "Jtem lätt Befallningsman Erich Hall Capellanens i Sörahla Sochn Wördige H.r Jon Schalins Hemman Åkre Norrala Sochn för å dragen Chrono rest 326 d.r 4 öre 14 p.r och Sochnejämbnad 239 D.r kmt. Dock förbehållit sig Häradsrätten de af Kongl. Maij.t tilldömbde Härads Saakören fram för någon annan att få i löst som fast. Som Sal. Häradshöfdingen Nerbelius warit dömbd att betahla."
Övrigt tingsärende:1713 Norrala ting, HÄL 6)Vid tinget i Norrala i maj 1713 registreras följande inteckning: "Äfwen lätt Bruks Patron H.r Daniel Christierning upbiuda Comministrens Wördige H.r Joen Schalins hemman Åkre och Nårrala S.n 14 öre några pp.r i skatt emot en dess hafwande fordran, effter förskrifning af Åtta Hundrade Siuttio Femb D.r 14 öre kop.mt 1.sta gången. Åliggandes doch honom innan det 2.dra opbiuder, med Creditorerne lagl.n om praeferencen att uthföra."
Övrigt tingsärende:1713 Söderala ting, HÄL 7)Vid tinget i Söderala i oktober 1713 registreras som inteckning Norrala sockens fordran på 157 daler 23 öre 4 1/5 penningar i Åkre-hemmanet "för Båtsmans Hållet och Sochn jämbnaden ehrhållne äger."
Övrigt tingsärende:1713 Norrala ting, HÄL 8)Vid tinget i Norrala i maj 1713 låter kronobefallningsman herr Erik Hall inteckna en fordran på 397 daler 5 öre kopparmynt "Härrörande af ådragen udde mantals penninger på Comministren H.r Joen Schalins hemman Åkre i Nårrala S.n." Han låter dessutom inteckna innestående kronoutlagor på 707 daler 11 öre hos komministern Jon Schalin för dennes hemman Åkre.
Komminister (Kaplan):till 1714 Söderala pastorat, HÄL 1)Den samtide hälsingeprosten Broman skriver om honom i sin genealogi över släkten Schalin: "N: 11: Jonas JonsSon Schalin II:dr [syftande på att han var andra barnet med namnet Jonas], blef Ups: St: 1674 Präst och V. D. Comminist: 1686 [Hm. 1685] uti Söderala, ägandes med sina hustru för än han dog 1714 7: st. Barn:
a: Erik Jonsson Schalin, commend: i Christianstad.
b. Jonas Schalin
c: Lars Schalin
d: Johannes.
e: Olavus Schalin Corporal wid Jerlsö Compagn. 5. st: Barn 1: Jonas
f. Catharina.
g. Ingerid Schalina."
 
Död:1714 Söderala sn, HÄL 1)

Familj med Brita Nerbelia (Nerbelius)

Vigsel: 2)

Barn:
Johan Schalin+ (1695 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1627 Fadern Jonas Laurentii Schalin föds 1627 prästgården, Söderala sn, HÄL 9).
~1644 Modern Ingrid Modina (Modinus) föds beräknat 1644 prästgården, Mo sn, HÄL 10).
1685 Fadern Jonas Laurentii Schalin dör 1685 prästgården, Söderala sn, HÄL 9).
1691 Modern Ingrid Modina (Modinus) dör 1691 Söderala sn+, HÄL 11).
~1695 Bosatt omkring 1695 Heden, Söderala sn, HÄL.  2)
1695 Sonen Johan Schalin+ föds 1695-12-26 Heden, Söderala sn, HÄL 12).
1700 Systern Ingrid Jonsdotter Scalina (Schalin) dör 1700 Gävle+, GÄS 13).
~1705 Jordinnehav omkring 1705 Åkre nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
1705 Övrigt tingsärende 1705 Åkre nr 1, Norrala sn, HÄL.  4)
1706 Övrigt tingsärende 1706 Vad nr 1, Norrala sn, HÄL.  5)
1708 Brodern Lars Jonsson Schalin dör 1708 prästgården, Enångers sn, HÄL 14).
1713 Övrigt tingsärende 1713 Norrala ting, HÄL.  6)
1713 Övrigt tingsärende 1713 Söderala ting, HÄL.  7)
1713 Övrigt tingsärende 1713 Norrala ting, HÄL.  8)
<1714 Komminister (Kaplan) till 1714 Söderala pastorat, HÄL.  1)
1714 Död 1714 Söderala sn, HÄL.  1)

Källor

1)Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Schalin (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 709
  
2)Jämför barnens födelsenotiser
  
3)Se Övrigt tingsärende
  
4)Renoverade småprotokoll 1705, häradsrätter, Gävleborg, vol. 2, pag. 2529f, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, RA
  
5)Renoverade småprotokoll 1706, häradsrätter, Gävleborg, vol. 3, pag. 695, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, RA
  
6)Renoverade småprotokoll 1713, häradsrätter, Gävleborg, vol. 6, pag. 1962, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, RA
  
7)Renoverade småprotokoll 1713, häradsrätter, Gävleborg, vol. 6, pag. 1984, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, RA
  
8)Renoverade småprotokoll 1713, häradsrätter, Gävleborg, vol. 6, pag. 1963, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, RA
  
9)Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 3 (Skepptuna t.o.m. Össeby), 1845, s. 64
  
10)Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 2 (Hacksta t.o.m. Simtuna), 1843, s. 274
  
11)Se Begravning
  
12)Söderala C:1, 1695-1743, p. 77, Genline ID: 1884.32.88200
  
13)Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Schalin (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 676 resp. s. 709
  
14)Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Schalin (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 706, 938