Personakt Antavla

Jon [!] Persson

Bonde.

Far:IX:19 Per Andersson (~1637 - 1712)
Mor:N.N. Olsdotter+

Född:Hamre nr 1+, Norrala sn, HÄL 1)Jon Persson skrivs som bosatt i Ringa nr 6 omkring 1708. Detta hemman hade ca 1699 köpts av Per Persson från Hamre (nr 1) - se dennes personakt. Jon bör ha varit en nära släkting till denne, eftersom Jons son Per Jonsson senare övertar hemmanet Hamre nr 1; det i sin tur indikerar att Jon var född i Per Anderssons äktenskap med bonden Olof Nilssons i Hamre till namnet okända dotter.
Bosatt:Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 2)Han skrivs med sin hustru Karin Olsdotter på uppslaget för födda i Fors nr 2 i samband med barnens födelse (1720-1727).
Bosatt:omkring 1708 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL 3)Jon Persson skrivs på hemmansföreståndarens plats på uppslaget för födda i Ringa nr 6 med Karin Olsdotter i samband med sonen Pers födelse 1716. Under Jons namn står "nu i Fors." Det innebär att han förestod hemmanet när ministerialboken (C:2) upprättades ca 1708 men att han möjligen redan var bosatt i Fors när Per föddes. (Hans namn står också på motsvarande plats på sidorna för vigda och avlidna i hemmanet, men inga notiser har förts in under den tid denna ministerialbok fördes, ca 1708-1740. [C:2, f. 153v])
Fadderskap:1710 Ringa+, Norrala sn, HÄL 4)Jon Persson i Ringa står 1710 som ungfadder till Kerstin (f. 1710-03-10), dotter till Johan Mårtensson Snar och hu. Ingrid Olsdotter, utan angiven vistelseort. (De kan emellertid beläggas ha varit bosatta i Ringa då deras föregående barn föddes.)
Fadderskap:1713 Ringa nr 7, Norrala sn, HÄL 5)Jonas Persson i Ringa står 1713 som ungfadder till Lars (f. 1713-12-26), son till bonden Anders Larsson och hu. Sara Persdotter i Ringa nr 7.
Fordran:1713 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 6)Vid tinget i Söderala i oktober 1713 registreras följande inteckning: "Lijkaledes Lät Joen Pärson i ringa inteckna sig till Laga säkerheet Olof Swänsons i Fors Lösa och fasta egendomb, för et Låhn af 89 D.r km.t, som sielfwa Debitorens Obligation widare exprimerar."
Övrigt tingsärende:1717 Norrala ting, HÄL 7)Vid tinget i Norrala 1717-04-26 blir hemmanet Fors på Jon Perssons därsammastädes begäran uppbjudet första gången, i avseende till de 400 daler kopparmynt han gett svärfadern Olof Svensson.
Fadderskap:1717 Boda nr 1, Norrala sn, HÄL 8)Jon Persson och hustrun Karin Olsdotter i Fors står 1717 som faddrar till Knut (f. 1717-10-26), son till bonden Lars Knutsson och hustrun Karin Persdotter i Boda (nr 1).
Övrigt tingsärende:1718 Söderala ting, HÄL 9)Vid tinget i Söderala 1718-04-18 uppbjuder Jon Persson i Fors hemmanet för tredje gången.
Övrigt tingsärende:1718 Söderala ting, HÄL 10)Vid tinget i Söderala 1718-01-08 låter Jon Persson i Fors uppbjuda svärfadern Olof Svensson hemman därstädes för 400 daler kopparmynts skuld och 50 daler kopparmynts tillökning, andra gången. "Hwarwijd Hans Kongl. Maijts dess Höga rätt warder reserverad."
Bonde:till 1727 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 11)
Omnämns:1727 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 2)På uppslaget för Fors nr 2 anges bland födda efter hans namn: "Effter Sal. Jon Perssons död, föddes honom", vid sonen Jonas, f. 1727-06-22.
Död:1727 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 12)
Begravd:1727-04-16 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL 13)Begravningsnotisen på sidan för avlidna i Fors nr 2 lyder: "1727 2:dra Söndagen effter Påsk, begrofs Sal. Jonas Pedersson effter en mycket stilla och sacktmodig wandel, samt Christel. förberedelse. Text. 57:1.2. The rätf. warda borttagne ifrån Olyckone, och the som redelig för sig wandrat hafwa."

Familj med VII:78 Karin Olsdotter (1694 - )

Vigsel:1714-11-21 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 14)Vigselnotisen på sidan för vigda i Fors nr 2, vid bonden Olof Svenssons namn, anger att "Jonas Pedersson" i Ringa 1714-11-21 gifte sig med dottern Karin Olofsdotter.

Barn:
Per Jonsson (1716 - 1773)
Olof Jonsson (1720 - 1796)
Karin Jonsdotter (1723 - 1802)
Jon Jonsson (1727 - 1798)

Noteringar

Han är troligen identisk med den Jon Persson i Hamre som nämns som ungfadder 1700 och 1705 (se separat personakt), och som bara passar in som son till Per Andersson i Hamre nr 1.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1637 Fadern IX:19 Per Andersson föds beräknat 1637 12).
1694 Makan VII:78 Karin Olsdotter föds 1694-08-25 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 15).
~1708 Bosatt omkring 1708 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL.  3)
1710 Fadderskap 1710 Ringa+, Norrala sn, HÄL.  4)
1712 Fadern IX:19 Per Andersson dör 1712 Hamre nr 1, Norrala sn, HÄL 12).
1713 Fadderskap 1713 Ringa nr 7, Norrala sn, HÄL.  5)
1713 Fordran 1713 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL.  6)
1714 Vigsel VII:78 Karin Olsdotter 1714-11-21 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL.  14)
1716 Sonen Per Jonsson föds 1716-05-04 Ringa nr 6+, Norrala sn, HÄL 3).
1717 Övrigt tingsärende 1717 Norrala ting, HÄL.  7)
1717 Fadderskap 1717 Boda nr 1, Norrala sn, HÄL.  8)
1718 Övrigt tingsärende 1718 Söderala ting, HÄL.  9)
1718 Övrigt tingsärende 1718 Söderala ting, HÄL.  10)
1720 Sonen Olof Jonsson föds 1720-07-19 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 2).
1723 Dottern Karin Jonsdotter föds 1723 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 16).
<1727 Bonde till 1727 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL.  11)
1727 Omnämns 1727 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL.  2)
1727 Död 1727 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL.  12)
1727 Begravning 1727-04-16 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL.  13)

Källor

1)Baserat på indicier
  
2)C:2, uppsl. 3
  
3)C:2, uppsl. 86
  
4)C:2, uppsl. 98
  
5)C:2, uppsl. 87
  
6)Renoverade småprotokoll 1713, häradsrätter, Gävleborg, vol. 6, pag. 1983, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, RA
  
7)Renoverade småprotokoll 1717, häradsrätter, Gävleborg, vol. 10, f. 777r, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, RA
  
8)C:2, uppsl. 1
  
9)Renoverade småprotokoll 1718, häradsrätter, Gävleborg, vol. 11, f. 718r, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, RA
  
10)Renoverade småprotokoll 1717, häradsrätter, Gävleborg, vol. 10, f. 784r, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, RA
  
11)Se informationen om övriga händelser
  
12)Se Begravning
  
13)C:2, f. 113r
  
14)C:2, f. 112v
  
15)C:1, f. 38v
  
16)Se Vigsel