Personakt Antavla

Jon Jonsson

Bonde. Blev 71 år.

Far:Jon [!] Persson (- 1727)
Mor:VII:78 Karin Olsdotter (1694 - )

Född:1727-06-22 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 1)Invid födelsenotisen för "Jonas" står noterat: "Effter Sal. Jon Persons död, föddes honom __". Faddrar: Olof Hansson på Sand och hustru Anna Mickelsdotter; Erik Nilsson i Svarven och hustru Anna Andersdotter. (Ungfaddrar:) Joen Svensson i Ingsta, Sigrid Olsdotter i Ingsta.
Bonde:från 1767-11-15 Sund nr 1, Norrala sn, HÄL 2)
Bosatt:från 1767-11-15 Sund nr 1, Norrala sn, HÄL 3)Jon Jonsson och hustrun Anna Mickelsdotter skrivs på uppslaget för födda i Sund nr 1 i samband med barnens födelse (1768-1771). (För startdatum, se vigselnotisen.)
Brandstod:1777 4)I domboken från Norrala häradsrätt den 28 oktober 1777 noteras:
"§. 31.
S.D. Då Jon Jonsson i Sund, efter föregången kundgörelse i Fögderiet, nu anmälte sin ansökning om brandstod, i anseende till den skada han igeom en den 17 April innewarande år emellan 7 och 8. om aftonen, och under starkt blåswäder, timad wåd eld lidit ej mindre sine hus wid mangården, än å mycken lös ägendom; inlemnade han den berättelse, som Nämndemännen Lars Hansson i Trönebyn och Per Swensson i Borg, wid den efter förordnande, den i samma Månad hållne Syn, skriftel.n författat, och hwaraf efter upläsande, inhämtades, att Synemännen då funnit hwrdagsstufwan med kammaren och alt innanrede, Gäststufwan bestående af stufwa, förstufwa och kammare med alt tillbehör, och Bryggstufwan tillika med en kammare, fullkomligen inredde, alldeles wara i aska lagde: Äfwen som Redskapshuset med bot nyss täkt [f. 567r] med näfwer och takwed samt Portlidret, bydgt på stolpar, warit nedrifne och förderfwade; samt taken med rösten å en Boda opå gården, och å wedlidret borttagne och förstörde: Hwarförutan en ny botn till Sängstufwan upbrunit, och 1/2 Tuna Korn 1. lpr fint lingarn; 1. lpr 5. mk.r häkladt lin, linknopp jämte åtskillig annat löst gods, genom denne olyckeliga händelse, blifwidt förlorade: Och hwilken skada, Synemännen ansett utom lösöre persedlarne, till 1703: D.r K.prmt sig bestiga.
Och som Jon Jonsson och hans Hustru Anna Mikelsdotter, äfwen nu närwarande, förklarade sig icke weta, huru elden kommit lös, utan betygade på det högsta, att sådant ej af deras eller deras husfolks wangömo eller wållande skedt; Och Synemännen berättade, att de på muren i hwardagsstufwan, där elden först yppat sig på bottnen, ej kunnat förmärka någon felagtighet; Och om hwilken murs förswarlighet, Sökandenes Granne Olof Persson äfwen under Edsförpliktelse den 25. nyslupne Octobr. skriftel(igen) intygat; Altså och sedan Jon och Anna, hwilka åbo Hemmanet N:o 1: i Sunds By, Norrala Sockn, om 8. Öre 3. P.geland i skatt, efter tjenlige föreställningar, wåda-Elden med finger å Bok aflagt; Tilldömde Härads Rätten dem efter öfwerläggning, pröfning och wärdering, i förmågo af 24. Cap: BB., jämnfördt med de af Konungens Höga Stef.de faststäldte Föreningar under den 1. Febr. 176: och d.n 30: Martii 1765: brandstod för de dels helt och hållit afbrände, dels skadade husen 1014. D:r 1. ./., samt för den mistade linknoppen och spannemålen 87: D.r tillsamman 1101: D:r 1. ./. K.prmt eller 61: RD:r 8. sk:r 1. rst. specie, om hwilka medels undfående af Helsingelands Södra Fögderies Inwånade Jon har att hos Herr Lands-Hödingen och Commendeuren Högwälborne Grefwe Nils Gyldenstolpe i ödmjukhet anhålla."
 
Död:1798-06-23 Sund nr 1, Norrala sn, HÄL 5)Dödsnotisen med datumet den 23 juni 1798 lyder: "G. Bonden Jon Jonsson i Sund [rättat från "Borg"] i Vatusot". Åldern 71 år 1 månad.

Familj med Anna Mickelsdotter (1730 - 1811)

Vigsel:1767-11-15 Sund nr 1, Norrala sn, HÄL 6)Vigselnotisen på sidan för vigda i Sund (nr 1) lyder: "1767 _ 15 Nov. wigdes drängen Jon Jonsson, födder 1727 22 Juni Fadren Jon Pärsson, modren hust. Karin Ohlsdotter i Fors, med Änkan hust. Anna Mickelsdotter, Nils Anders efterlefwerska hwars födelse och föräldrar se här nyss ofwanföre." (Detta syftar på den ovanstående vigselnotisen för Anna Mickelsdotter och Nils Andersson.)

Barn:
Nils Jonsson+ (1768 - 1771)
Jon Jonsson (1771 - 1843)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1727 Födelse 1727-06-22 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL.  1)
1730 3 år Makan Anna Mickelsdotter föds 1730-09-15 Styvje nr 4, Norrala sn, HÄL 7).
1767 40 år Vigsel Anna Mickelsdotter 1767-11-15 Sund nr 1, Norrala sn, HÄL.  6)
>1767 Bonde från 1767-11-15 Sund nr 1, Norrala sn, HÄL.  2)
>1767 Bosatt från 1767-11-15 Sund nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
1768 41 år Sonen Nils Jonsson+ föds 1768-08-15 Sund nr 1, Norrala sn, HÄL 3).
1771 44 år Sonen Nils Jonsson+ dör 1771-08-09 Sund nr 1, Norrala sn, HÄL 3).
1771 44 år Sonen Jon Jonsson föds 1771-10-19 Sund nr 1, Norrala sn, HÄL 3).
1773 46 år Brodern Per Jonsson dör 1773-11-11 Hamre nr 1, Norrala sn, HÄL 8).
1777 Brandstod 1777.  4)
1796 68 år Brodern Olof Jonsson dör 1796-04-20 Fors nr sub 2, Norrala sn, HÄL 9).
1798 71 år Död 1798-06-23 Sund nr 1, Norrala sn, HÄL.  5)

Källor

1)C:2, uppsl. 3
  
2)Se Bosatt
  
3)C:3, p. 230
  
4)Dombok för Hälsingland 1777, renoverad, Häradsrätter, Gävleborg:167, f. 566r-567r, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, Riksarkivet
  
5)C:4, f. 121r
  
6)C:3, p. 53
  
7)C:2, uppsl. 61
  
8)C:3, p. 477
  
9)C:4, f. 120r