Personakt

XI:1010 Karin Hansdotter

Bosatt:Fly nr 3+, Trönö sn, HÄL 1)
Bosatt:omkring 1641 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 1)
Jordtransaktion:1654-05-28 Norrala ting, HÄL 2)I ett dombrev från Norrala ting 1654-05-28 sägs bl.a: "Samma Dato kom för Rätten beskedelige Man Hans Mattsson i Styffwij och framladhe ett Bythes och Köpebreff Dat. den 12 Sept. Åhr 1641. Förmälandhes at Hederlige quinna Hust. Karijn Hansdotter medh hännes tuänne Sönner Oluff Persson och Lars Persson bekänna att hännes Sal. Man Peder Larsson hadhe försåldt sin styffSons för:ne Hans Mattsons Fädernes huuss och Jordh liggiandhes i Fly uthi Tröne sochn som war Sex öre Sex [penningar] i skatt, och gaf honom igen af sins hustrus Fädernes Jordh, som bägge hännes Sal. Män mz hänne igenlöst hafua, äfuen så mycken huuss och Jordh effter 6 öre 6 [penningar] i skatt haffua the updragitt honom dhem till kiöps, Måålet för trij lodh Sölff(ue)r."

Familj med XI:1009 Mats Jonsson (- ~1614)

Barn:
X:505 Hans [!] Matsson

Familj med Per Larsson

Vigsel:

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1614 Maken XI:1009 Mats Jonsson dör omkring 1614 Fly nr 2, Trönö sn, HÄL 3).
~1641 Bosatt omkring 1641 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL.  1)
1654 Jordtransaktion 1654-05-28 Norrala ting, HÄL.  2)

Källor

1)Se Jordtransaktion
  
2)Dombok för Hälsinglands domsaga 1645-1646, AIc:6, f. 25r, HLA
  
3)Älvsborgs lösen 1613-1618, rannsakningslängd 1619, vol. 57:II, KA, Riksarkivet