Personakt Antavla

Erik Norelius

Bataljonspredikant.

Far:Laurentius Jacobi Norelius (1632 - 1707)
Mor:Kristina Gestrinia (Gestrinius) (- >1740)

Bosatt:Norrala sn+, HÄL 1)Att hans vistelseort inte anges i fadderskapsnotiserna indikerar att han var bosatt i socknen.
Fadderskap:1700 komministergården, Orsten, Trönö sn, HÄL 2)"Mons.r Erik Norelius" står 1700 som fadder till Erik (f. 1700-06-09), son till komministern Mårten Strandberg och hu. Ingrid Bozaea ("Boze") i kaplansgården i Trönö.
Adjunkt, pastors-:från 1705 Norrala pastorat, HÄL 3)
Fadderskap:1706 Remsta, Norrala sn, HÄL 4)"Ericus" Norelius står 1706, utan angiven vistelseort, som ungfadder till Margareta (f. 1706-09-18), dotter till båtsmannen Erik Hansson Elg och hustrun Elin Persdotter i Remsta.
Fadderskap:1707 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 5)"Ericus Norelius" står 1707, utan angiven vistelseort, som ungfadder till Margareta (f. 1707-02-24), dotter till bonden Mårten Jonsson och hu. Margareta Eriksdotter i Edvik nr 1.
Bosatt:från 1711 Sibirien, Ryssland 3)
Bataljonspredikant:till 1723 Hälsinge regemente, HÄL 6)I det gamla herdaminnet för ärkestiftet (series pastorum för Norrala) anges Erik vara son till kyrkoherden i Norrala Laurentius Jacobi Norelius och hu. Kristina Gestrinia. Om Erik anges där endast att han var bataljonspredikant vid Hälsinge regemente och död i Sibirien.
Död:1723 Ryssland 7)Den otydliga dödsnotisen lyder: "A.o 1723 hölts(?) Tacksägelse effter Bataillons Predikanten, Höglärde H.r Ericus Norelius, hwilken sal. aflidit i Ryssland vnder sit Fångenskap. då til Kyrkan gafs ___ 6 D.r Kpp:mt".

Noteringar

Hälsingeprosten Broman anger omkring 1740 i sin genealogi över släkten Norelius följande om honom:
"V: Classen.
Erik Larsson Norelius, född ... Ups: Stud: 1698 Präst först 1705 hema hos sin Fader och sedermera widh Hälsinge Regemänte; uti Fångenskap kommen til Ryssland och Siberien 1711. hwarest han dödde 1716 [sic], ogifter." [Olof Johannis Broman: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Norelius (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 681]


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1632 Fadern Laurentius Jacobi Norelius föds 1632-12-16 Kungsgården nr 1-2, Norrala sn, HÄL 6).
1685 Brodern Jakob Laurentii Norelius föds 1685 3).
1700 Fadderskap 1700 komministergården, Orsten, Trönö sn, HÄL.  2)
>1705 Adjunkt, pastors- från 1705 Norrala pastorat, HÄL.  3)
1706 Fadderskap 1706 Remsta, Norrala sn, HÄL.  4)
1707 Fadderskap 1707 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL.  5)
1707 Fadern Laurentius Jacobi Norelius dör 1707-03-04 prästgården, Norrala sn, HÄL 8).
>1711 Bosatt från 1711 Sibirien, Ryssland.  3)
<1723 Bataljonspredikant till 1723 Hälsinge regemente, HÄL.  6)
1723 Död 1723 Ryssland.  7)

Källor

1)Baserat på indicier
  
2)Trönö C:1, p. 98
  
3)Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Norelius (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 681
  
4)C:1, f. 94r
  
5)C:1, f. 13v
  
6)Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 2 (Hacksta t.o.m. Simtuna), 1843, s. 298
  
7)C:2, f. 110v
  
8)LI:1, opag. (Genline ID: 700.18.39100)