Personakt Antavla

Erik Larsson Lund Norman

Kronobåtsman. Blev ca 66 år.

Far:Lars
Mor:Katarina Löfvenqvist

Född:beräknat 1715 Hamrånge sn, GÄS 1)I den första vigselnotisen anges han vara född i Hamrånge (socken i Gästrikland) men i den andra "Hamerånger", vilket alltså skulle kunna vara Harmångers sn i Hälsingland. (Födelseåret är beräknat utifrån åldersuppgiften 39 i husförhörslängden 1754. [AI:1, 1754, p. 9])
Fördubblingsbåtsman:från 1741 till 1741 Båtsmansrote 111 (omfattade 1737 Ringa nr 1, Skettene nr 1, Skettene nr 3, Skettene nr 4, Kolsta nr 1, Kolsta nr 2), Norrala sn, HÄL 2)I det maskinskrivna registret anges att Erik Larsson Lund antagits som båtsman i rote 11 år 1741.
Kronobåtsman:omkring 1746 Båtsmansrote 111 (omfattade 1737 Ringa nr 1, Skettene nr 1, Skettene nr 3, Skettene nr 4, Kolsta nr 1, Kolsta nr 2), Norrala sn, HÄL 3)I ett maskinskrivet register över båtsmän nämnda i Gävleborgs landskontors volymer anges att Erik Larsson Norman antagits som båtsman i rote 111 år 1741. [Register till båtsmansrullor Gävleborgs 1745-1816, Västernorrlands II 1736-1795, Västernorrlands läns landskontor 1736-1795 (fiche S02375), vol. G I b:14] Året är emellertid felaktigt. 1741 blev han fördubblingsbåtsman med namnet Lund där och han nämns som sådan ännu 1743 (se vigselnotisen). - I roteringslängden 1748 upptas för femte rotan - som omfattade hemmanen Skettene nr 1, 3 och 4 samt Kolsta nr 1 och 2 "Erich Norman" som kronobåtsman. [Roteringslängd 1748, Amiralitetskollegium, Sjömilitiekontoret 2, serie EI, vol. 4, f. 323r-324v, 326r, KrA] I avdelningen för födda skrivs på uppslaget för "CronoBåtsman åt 5 Rotan. Skettene, Kolstad." "Ordinaire Eric Norman Hust: Brita Pålsdotter" i samband med barnens födelse (1750-1756). [C:3, p. 368]
Omnämns:1746 4)Han omnämns i samband med hustruns död ("Eric Normans hustru Margta Matsdotter"), utan angiven vistelseort; dödsnotisen är införd i avdelningen för avlidna bland båtsmansfolket.
Bosatt:omkring 1746 Skettene, Norrala sn, HÄL 3)
Bosatt:omkring 1747 Skettene, Norrala sn, HÄL 3)
Omnämns:1747 5)Han omnämns också i den dödsnotis som införts i efterhand - troligen 1747 - för hans första maka ("Schettene hust. Margta Matsdotter 1747 i Januar. Eric Normans 1.sta hustru.").
Fadderskap:1749 Åkre nr 1, Norrala sn, HÄL 6)"Eric Norman och hust. Brita Pålsdotter i Skettene" står 1749 som faddrar till Barbro (f. 1749-03-21), dotter till Sven Ersson och Barbro Pålsdotter i Åkre nr 1.
Fadderskap:1750 Skettene nr 3, Norrala sn, HÄL 7)"Eric Norman, hustru Brita Pålsdotter", utan angiven vistelseort, står 1750 som faddrar till Margta (f. 1750-03-30), dotter till Per Persson och Brita Olofsdotter i Skettene nr 3.
Fadderskap:1757 Kolsta nr 1, Norrala sn, HÄL 8)"Båtsm. Eric Norman, hust. Brita Pålsdotter", utan angiven vistelseort, står 1757 som faddrar till Karin (f. 1757-05-23), dotter till Jon Pålsson och hu. Anna Larsdotter i Kolsta nr 1.
Omnämns:1764 9)Han omnämns i samband med att hans svärmor Margta Jonsdotter dör hos honom i Skettene 1764-05-07: "[Margtas utomäktenskapliga dotter Margta Matsdotter] gift med Båtsman Erik Norman, en beskedlig och gudfruchtig hustru, hos sin måg har den(n)a Margta warit".
Fadderskap:1766 Skettene nr 1, Norrala sn, HÄL 10)"Båtsm. Eric Norman, Hustru Brita Pålsdotter", utan angiven vistelseort, står 1766 som faddrar till Ingrid (f. 1766-09-10), dotter till Lars Larsson och hu. Kerstin Persdotter i Skettene nr 1.
Omnämns:1775 11)Han nämns i samband med att hans hustru begravs 1759-07-30 ("G. Eric Normans Hustr. Brita Paulsdot.").
Död:1781-07-01 Skettene, Norrala sn, HÄL 12)Dödsnotisen med datumet den 1 juli 1781 lyder: "Siettene. G. Båtsm. Eric Norman af stark magwerk". Åldern 66 år.

Familj med Brita Pålsdotter (1715 - 1775)

Vigsel:1747-10-11 Norrala sn, HÄL 13)Vigselnotisen i avdelningen för vigda bland "Crono-Båtsmän" lyder: "1747 d. 11 Octob. ingick Cronobåtsman Eric Larsson Norman antea Lund dictus [dvs. tidigare kallad Lund] i Sjettene (uppå sin moders skrifteliga samtycke af Hamerånger [sic] d. 12 Septemb. 1747. Nomen matris [dvs. moderns namn] Catharina Löfvenquist:) andra gifte med Ärliga Pigan Brita Pålsdotter i Kålsta."

Barn:
Lars Eriksson+ (1750 - 1750)
Margareta Eriksdotter (1756 - )

Familj med Anna Eriksdotter (1739 - )

Vigsel:1777-08-10 Norrala sn, HÄL 14)Vigselnotisen med datumet den 8 augusti 1777 lyder: "G. Båtsman Eric Norman i Siettene Enkan Hustru Ana Ericsdotter i Idvik."

Familj med Margareta Matsdotter (1721 - 1746)

Vigsel:
Vigsel:1743-02-06 Norrala sn, HÄL 13)Vigselnotisen i avdelningen för vigda bland "Crono-Båtsmän" lyder: "1743 d. 6 Febr. el.r D(omi)n(i)ca Sexagesima, wigdes Fördublingen för Sketene Rotan Eric Larsson Lund, barnfödd i Hamrånge, med pigan Margta Matsdotter i Skettene, hwilken är Margta Jonsdotters [ändrat från Pärsdotters] oächta dotter derstädes."

Noteringar

I husförhörslängden 1754, förhör i "Schettene-rotan" den 11 februari, skrivs bland husfolket efter bönderna i Skettene bl.a. [AI:1, 1754, p. 9]:
Båtsman Erik Norman, 39 år. [Luthers katekes:] "bene"
Hu. Brita (f. 1715-12-14), 39 år. [Luthers katekes:] "bene"
[Hans första hustrus mor:] "Enkan Hustr. Margta" (f. 1689-04-01), 65 år. [Luthers katekes:] "male". I kommentarskolumnen står (om innantilläsning): "Simpl.[icite]r ja rätt frag."
(Direkt därefter följer fördubblingsbåtsmannen Per Norman och hans familj.)
---
I husförhörslängden 1777 skrivs bland husfolket i Skettene [AI:1, 1777, p. 8]:
Avskedad båtsman ("Afsk: B:") Erik Norman (f. 1715 i september), 63 år. [Luthers katekes:] "bene"
Hu. Anna Ersdotter (f. 1739-09-04), 38 år. [Luthers katekes:] "beneqd".


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1715 Födelse beräknat 1715 Hamrånge sn, GÄS.  1)
1715 Makan Brita Pålsdotter föds 1715-12-14 Kolsta nr 2, Norrala sn, HÄL 15).
1721 Makan Margareta Matsdotter föds 1721 Norrala sn+, HÄL 3).
1739 Makan Anna Eriksdotter föds 1739-09-14 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 16).
>1741 Fördubblingsbåtsman från 1741 till 1741 Båtsmansrote 111 (omfattade 1737 Ringa nr 1, Skettene nr 1, Skettene nr 3, Skettene nr 4, Kolsta nr 1, Kolsta nr 2), Norrala sn, HÄL.  2)
1743 Vigsel Margareta Matsdotter 1743-02-06 Norrala sn, HÄL.  13)
~1746 Kronobåtsman omkring 1746 Båtsmansrote 111 (omfattade 1737 Ringa nr 1, Skettene nr 1, Skettene nr 3, Skettene nr 4, Kolsta nr 1, Kolsta nr 2), Norrala sn, HÄL.  3)
1746 Omnämns 1746.  4)
~1746 Bosatt omkring 1746 Skettene, Norrala sn, HÄL.  3)
1746 Makan Margareta Matsdotter dör 1746-05-21 Skettene, Norrala sn, HÄL 4).
~1747 Bosatt omkring 1747 Skettene, Norrala sn, HÄL.  3)
1747 Omnämns 1747.  5)
1747 Vigsel Brita Pålsdotter 1747-10-11 Norrala sn, HÄL.  13)
1749 Fadderskap 1749 Åkre nr 1, Norrala sn, HÄL.  6)
1750 Fadderskap 1750 Skettene nr 3, Norrala sn, HÄL.  7)
1750 Sonen Lars Eriksson+ föds 1750-06-22 Skettene+, Norrala sn, HÄL 17).
1750 Sonen Lars Eriksson+ dör 1750-07-06 Skettene+, Norrala sn, HÄL 17).
1756 Dottern Margareta Eriksdotter föds 1756-04-10 Skettene+, Norrala sn, HÄL 17).
1757 Fadderskap 1757 Kolsta nr 1, Norrala sn, HÄL.  8)
1764 Omnämns 1764.  9)
1766 Fadderskap 1766 Skettene nr 1, Norrala sn, HÄL.  10)
1775 Omnämns 1775.  11)
1775 Makan Brita Pålsdotter dör 1775-07-24 Skettene, Norrala sn, HÄL 18).
1777 Vigsel Anna Eriksdotter 1777-08-10 Norrala sn, HÄL.  14)
1781 Död 1781-07-01 Skettene, Norrala sn, HÄL.  12)

Källor

1)Se Vigsel
  
2)Register till båtsmansrullor Gävleborgs 1745-1816, Västernorrlands II 1736-1795, Västernorrlands läns landskontor 1736-1795 (fiche S02375), vol. G I b:14
  
3)Se Omnämns
  
4)C:3, p. 509
  
5)C:3, p. 512
  
6)C:3, p. 182
  
7)C:3, p. 190
  
8)C:3, p. 194
  
9)C:3, p. 516
  
10)C:3, p. 186
  
11)C:3, p. 524
  
12)C:4, f. 114v
  
13)C:3, p. 110
  
14)C:4, f. 97r
  
15)C:2, uppsl. 31
  
16)C:2, uppsl. 39
  
17)C:3, p. 368
  
18)C:4, f. 112v