Personakt Antavla

IX:63 Erik [!] Hansson

Bonde. Blev ca 70 år.

Far:X:125 Hans Persson Dalkarl (- 1670)
Mor:X:126 Anna Persdotter (~1609 - 1693)

Född:beräknat 1635 Långbro nr 2+, Trönö sn, HÄL 1)Att han var född i hemmanet indikeras av uppgiften i bördsrättslängden 1690 (se Bonde). Han bör därför vara nära befryndad med den Hans Persson Dalkarls änka som bor på hemmanet till sin död 1693 och som liksom sin make begravs i den grav som var reserverad för hemmanet (se hennes dödsnotis). Det är sannolikt den grav som omnämns i samband med att Erik Hanssons son Hans dör 1712: "ligger [överstruket ord] sina fäders grifft. på Kyrkiogården wjd Kyrkiodören". [Trönö C:1, p. 44]
Förmyndarskap:1677 Söderala ting, HÄL 2)Vid tinget i Söderala sn den 29-31 januari 1677 förs följande in i domboken: "Nämbningman i Tröne Erich Hansson i Långbro begiärte Målsman för sin Sahl. broders Nils Hanssons Twänne Barn, --- [två ord otydliga p.g.a.rättning], aldenstund han finner sigh uthj saken wäldug, dedh Rätten icke kunde bijfalla, wthan ehrkände Erich Hansson medh[?] sin brodher Hans Hansson i Stärtte, som Farbrödher äre, närmast til Målsmän wara.
Bonde:omkring 1690 Långbro nr 2, Trönö sn, HÄL 3)I den unika "Längd På bördz Rätten för almogen i Tröne Sochn pro Anno 1690.", som utvisar hur varje bonde kommit i besittning av sitt hemman, anges för Erik Hansson i Långbro (nr 2): "besitter barn efter barn". Det vill säga, hemmanet hade gått i arv i flera generationer.
Bosatt:till 1705-06-25 Långbro nr 2, Trönö sn, HÄL 4)På uppslaget reserverat för hemmanet Långbro (nr 2) i Trönö äldsta ministerialbok, upprättad ca 1688-1689, skrivs på hemmansföreståndarens plats "Långbro Erich Hansson [rättat från Johansson].", med det senare tillägget "Son Hans Eriksson". (För slutdatum, se dödsnotisen.)
Död:1705-06-25 Långbro nr 2, Trönö sn, HÄL 5)Dödsnotisen på uppslaget reserverat för Långbro (nr 2) i Trönö ministerialbok lyder: "Effter en Gudelig 70 års förder wandell och ett Sal. afsked ifrån werden quitterade förståndige Man Erik Hansson i Långbro hen(n)es beswär d. 25 Junj A.o 1705. Gud hugne des Siäl. Ligger i sin egen lägerstad på Tröne kyrkiogård."
Omnämns:1752 6)Han och hustrun nämns i dödsnotisen för sonen Erik Eriksson, som dör i Tosätter i Enångers sn 1752-12-27: "född i Tröne och Långbro 1686. [sic] Fadr. Erich Hansson, Mod. Hust. Barbro Larsdotter."

Familj med IX:64 Barbro Larsdotter (~1645 - 1715)

Vigsel: 5)

Barn:
Hans Eriksson (1674 - 1712)
(Barn) (1676 - )
(Barn) (1677 - )
(Barn) (1678 - )
Lars Eriksson (1680 - )
(Barn) (1684 - )
Erik Eriksson (1685 - 1752)
VIII:32 Brita [!] Eriksdotter (- 1743)
Anna Eriksdotter

Noteringar

Med tanke på att hemmanet tillhörde en och samma släkt, bör han vara befryndad med avlidne f.d. regementsskalmejblåsare Olof Hedberg eller dennes hustru Anna Ersdotter. Födelsenotisen för Olof Hedbergs postumt födde son Erik 1694 är införd på uppslaget reserverat för Långbro (nr 2) och två av Erik Hanssons barn står som faddrar. [Trönö C:1, p. 44]


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1635 Födelse beräknat 1635 Långbro nr 2+, Trönö sn, HÄL.  1)
~1645 Makan IX:64 Barbro Larsdotter föds beräknat 1645 1).
1670 Fadern X:125 Hans Persson Dalkarl dör 1670 Långbro nr 2, Trönö sn, HÄL 7).
1674 Sonen Hans Eriksson föds 1674 Långbro nr 2, Trönö sn, HÄL 8).
1676 Sonen (Barn) föds 1676 Långbro nr 2, Trönö sn, HÄL 4).
1677 Förmyndarskap 1677 Söderala ting, HÄL.  2)
1677 Sonen (Barn) föds 1677 Långbro nr 2, Trönö sn, HÄL 4).
1678 Sonen (Barn) föds 1678 Långbro nr 2, Trönö sn, HÄL 4).
1680 Sonen Lars Eriksson föds 1680 Långbro nr 2, Trönö sn, HÄL 8).
1684 Sonen (Barn) föds 1684 Långbro nr 2, Trönö sn, HÄL 4).
1685 Sonen Erik Eriksson föds 1685 Långbro nr 2, Trönö sn, HÄL 8).
~1690 Bonde omkring 1690 Långbro nr 2, Trönö sn, HÄL.  3)
1693 Modern X:126 Anna Persdotter dör 1693-04-04 Långbro nr 2, Trönö sn, HÄL 5).
<1705 Bosatt till 1705-06-25 Långbro nr 2, Trönö sn, HÄL.  4)
1705 Död 1705-06-25 Långbro nr 2, Trönö sn, HÄL.  5)
1752 Omnämns 1752.  6)

Källor

1)Se Död
  
2)Dombok för Hälsingland 1677, Söderala ting 29-31 januari 1677, p. 2
  
3)Berglöw, Gösta: "Längd På bördz Rätten för almogen i Tröne Sochn pro Anno 1690." (transkription av bördsrättslängd för Trönö socken 1690 i gårdsarkivet för Stärte nr 1, nu i Norrala sockenarkiv), ALIR-anor 1993:2, medlemsblad för Forskarföreningen Alir)
  
4)Trönö C:1, p. 43
  
5)Trönö C:1, p. 44
  
6)Enånger C:2, 1710-1755, Genline ID: 2212.41.37000
  
7)Berglöw, Gösta: Opublicerad sammanställning över ägare till hemman i byn Långbro, Trönö sn (kopia av materialet för Långbro nr 2 tillställd i juli 2004)
  
8)Se Dop