Personakt Antavla

Hans Olsson

Far:Olof Hansson (1723 - 1772)
Mor:Karin Svensdotter (1727 - 1785)

Född:1754-03-11 Borg, Norrala sn, HÄL 1)Födelsenotisen är införd på uppslaget för "Skomakare". Föräldrar: Skomakardrängen Olof Hansson "i Hamre" och hu. Karin Svensdotter. (Enligt husförhörslängden 1753 var de redan då bosatta i Borg, där de sedan förblev bosatta. Ortsangivelsen för föräldrarna har inte uppdaterats i listan sedan deras första barn 1750.) Faddrar: Lars Gisselsson och hu. Margta Svensdotter i Källene; Per Andersson Ström och hu. Olsdotter [sic] i Edvik. Drängfadder Anders Persson Ström, pigfadder Brita Svensdotter i Källene. [C:3, p. 355] - I bilagan över "Födde 1754" till husförhörslängden detta år anges i tabellform att "Skom: Ol. Hansson" på "Borgs-Heden" den 11 mars fått en son Hans. [AI:1, 1754, p. 30]
Arvsskifte:1785-03-26 Vågbro, Norrala sn, HÄL 2)Bouppteckningen efter modern inleds: "Åhr 1785. d. 26. Marsi [sic] upteknades wärderades och delades all befintelig qwarlåtenskap efter afledne. Skomakarens Olof Hansons änka Hustru Karen Svänsdotter wid Wågbro emellan hännes 6 efterläfwande Baren sönnerna Svän Olofson Hans Olofson och Anders Olsson Skälf [sic] Myndiga men sonen Pär Olofson omyndig hwars förmyndare är Bonden Anders Andersson i Haga dotren Kierten [sic] gifter med drängen Hindrich Jonson i Borg dotren Karen omydig [sic] hwars förmydare [sic] är bonden g. Jon Larson i borg och äro desse Förmydare förut Lagligen kallad och nu alla närwärade [sic]". Själva längden inleds med "en stufua med Kammare och alt innanrede"; "en gammall stufwa"; "et gl: Häbre"; "et g. fähus med foderbo och et afträde"; "en g. Korenlada [sic] och et welider"; "en Lillan bod". Boskapen består av en ko. Arvslotterna nämns som "Sonnen Svän Olofsons andell"; "Sonnen Hans Olofsons andell"; "Sonnen Anders Olofsons Andell": "Sonnen Pär Olofsons Andell"; "Dotren Hustru Kerten [sic] Olofs Doters andell"; "Dotren Karen Olofs Doters Andell". Undertecknande bytesdeltagare är "Barnen" Sven Olofsson; Hans Olofsson; Anders Olofsson; Anders Andersson; Per Olofsson; drängen Henrik ("Hindrick") Jonsson å sin hustrus vägnar; gamle ("gl.") Jon Larsson i Borg å Karins vägnar.

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1754 Födelse 1754-03-11 Borg, Norrala sn, HÄL.  1)
1756 2 år Brodern Olof Olsson+ föds 1756-04-19 Borg+, Norrala sn, HÄL 1).
1758 4 år Brodern Anders Olsson föds 1758-08-28 Borg+, Norrala sn, HÄL 1).
1761 6 år Systern Sara Olsdotter+ föds 1761-02-02 Borg+, Norrala sn, HÄL 1).
1763 9 år Systern Sara Olsdotter+ dör 1763-06-03 Borg+, Norrala sn, HÄL 1).
1763 9 år Systern Sara Olsdotter+ föds 1763-12-18 Borg+, Norrala sn, HÄL 1).
1766 12 år Systern Karin Olsdotter+ föds 1766-11-29 Borg+, Norrala sn, HÄL 3).
1769 15 år Brodern Per Olsson föds 1769-04-22 Borg+, Norrala sn, HÄL 3).
1771 17 år Systern Sara Olsdotter+ dör 1771-10-12 Borg+, Norrala sn, HÄL 1).
1772 17 år Brodern Jon Olsson+ föds 1772-03-02 Borg+, Norrala sn, HÄL 3).
1772 18 år Fadern Olof Hansson dör 1772-06-24 Borg, Norrala sn, HÄL 4).
1778 24 år Brodern Jon Olsson+ dör 1778-07-05 Borg+, Norrala sn, HÄL 3).
1785 31 år Modern Karin Svensdotter dör 1785-03-18 Heden (Svarven), Norrala sn, HÄL 5).
1785 31 år Arvsskifte 1785-03-26 Vågbro, Norrala sn, HÄL.  2)
1791 37 år Brodern Sven Olsson Nordenahl dör 1791-04-24 Norrala sn, HÄL 6).
1814 60 år Brodern Anders Olsson dör 1814-04-14 Berga, Söderala sn, HÄL 7).
1819 Systern Kerstin Olsdotter dör 1819 Ellne nr sub 4, Söderala sn, HÄL 8).

Källor

1)C:3, p. 355
  
2)Bouppteckningar 1784-1786, nr 60, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
3)C:3, p. 399
  
4)C:3, p. 504
  
5)C:4, f. 116r
  
6)C:4, f. 118v
  
7)Söderala E:2
  
8)Eriksson, Ulla & Johansson, Lars-Ove: Emigrationen från Söderala till Bishop Hill och Norra Amerika åren 1845-1855 (andra upplagan, Söderhamn 1993), personblad nr 24-50