Personakt Antavla

Anders Olsson

Torpare, husman. Blev 55 år.

Far:Olof Hansson (1723 - 1772)
Mor:Karin Svensdotter (1727 - 1785)

Född:1758-08-28 Borg+, Norrala sn, HÄL 1)Födelsenotisen är införd på uppslaget för "Skomakare". Föräldrar: Skomakardrängen Olof Hansson "i Hamre" och hu. Karin Svensdotter. (Enligt husförhörslängden 1753 var de redan då bosatta i Borg, där de sedan förblev bosatta. Ortsangivelsen för föräldrarna har inte uppdaterats i listan sedan deras första barn 1750. Olof kan dessutom redan ha hunnit avancerat till skomakare vid denna tid.) Faddrar: Per Olsson och hu. Helena Olsdotter i Sund; Jonas Hagberg och mad. Eva Wallejer. (Ungfaddrar:) Drängen Olof Persson i Sund, pigan Brita Ersdotter i Hamre.
Arvsskifte:1785-03-26 Vågbro, Norrala sn, HÄL 2)Arvsskiftet efter modern Karin Svensdotter hålls i Vågbro den 26 mars 1785. Se utdrag ur bouppteckningen i hennes personnotis.
Arvsskifte:1792-06-04 Borg nr 5, Norrala sn, HÄL 3)Bouppteckningen efter farbrodern inleds: "Åhr 1792 den 4.de Juni upteknades och ärderades all Befintelig qwarlåtenskap efter afle Bonden Hans Hansson i Borg då hans fyra afledne Bröders arwingar woro merendels tilstädes då efterföliande öfwerenskommelse träfwades [sic]". Inledningsvis hänvisas till "1764. Åhrs avittringslängd". Det noteras att "Jon Larsson utlagt i Conttant för sin stufader", att han "kiöpt Tobak åt sin stufader" och dessutom lagt ut för begravningskostnaderna för honom. Efter att skulderna dragits av värderas boet till 337 daler kopparmynt. Arvingarna kommer överens om följande: "Kommo de sålunda öfwerens att Jon Larsson gifwer godwilligt Till sin stufaders afledne Bröders arwingar 1 Rd.r specie [motsvarande 18 daler kopparmynt] wardera Neml. till afl. Pär Hansons baren [sic] i Hambre"; "till afl. Olof Hanssons baren på Heden"; "Till afle Lars Hansons baren i Åsbo [Söderala sn]; "Till afl. Erick Hansons baren i Hambre". Undertecknande bytesdeltagare är "drängen Anders Olsson" på sin --- [ord dolt av marginalskugga i den mikrofilmade kopian, men är sannolikt faders] Olof Hanssons arvingars vägnar; Hans Eriksson Hamrell ("Hammerell") på den avlidne Erik Hanssons arvingars vägnar; avlidne Per Hanssons änka hustru Ingrid ("Ingren") Persdotter på sina barns vägnar.
Bosatt:omkring 1793 Berga, Söderala sn, HÄL 4)
Torpare:omkring 1793 Berga, Söderala sn, HÄL 4)
Husman:omkring 1803 Berga, Söderala sn, HÄL 5)
Arvsskifte:1806-07-28 Berga, Söderala sn, HÄL 6)Arvsskiftet efter hustrun Karin Sebastiansdotter hålls i Berga, Söderala sn, den 28 juli 1806. Se utdrag ur bouppteckningen i hennes personakt.
Död:1814-04-14 Berga, Söderala sn, HÄL 7)I dödboken för Söderala upptas med dödsdatumet den 14 april 1814: "HusMan i Berga. Enkl. Anders Olsson", död av "Bröstfeber", 56 år gammal.

Familj med Karin Sebastiansdotter (1756 - 1806)

Vigsel:1793 Berga, Söderala sn, HÄL 7)Vigselnotisen från 1793 i Söderala ministerialbok lyder: "N.o 15. Berga. Dom: 20 p. Trinit: d. 13 Oct. lystes första gång till äktenskap emellan Torparen Ärlige och Beskedlige Anders Olsson ifrån Norrala nu i Berga [blankt] år, och Torpar Enkan Ärliga och Gudfruktiga Cajsa Sebastiansdotter som flera år warit Enka och uppvisat boupptekning --- [otydligt ord p.g.a. missfärgning] afvittring: Hon [blankt]år. (---) Vigde 11[?] --- [månadens namn otydligt p.g.a. missfärgning]".

Barn:
Jon Andersson (1795 - )
Sebastian Andersson (1797 - )

Noteringar

I husförhörslängden för Söderala sn 1803-1809 skrivs under Berga [Söderala AI:8a, husförhörslängd 1803-1809, uppsl. 14]:
Husmannen Anders Olsson (f. 1758-09-15 [sic] i Norrala)
[Överstruken:] Hu. Karin Sebastiansdotter (f. 1756-01-28, "död 1806")
Styvson Per Persson, inflyttad med hustrun från Maråker [Söderala] 1809
Hu. Stina Långström
Son Sebastian (f. 1797-09-23)
[Överstruken:] Son Olof (f. 1784-09-04), inflyttad från Maråker 1809, senare utflyttad till Mo sn
[Överstruken:] Son Jonas (f. 1795-01-22), utflyttad till Kingsta [Söderala] 1809
Dotter Karin (f. 1804-09-16), inflyttad från Maråker 1809.
---
I husförhörslängden för Söderala sn 1810-1815 skrivs bland husfolk i Berga [Söderala AI:9a, husförhörslängd 1810-1815, uppsl. 16]:
[Överstruken:] Husmannen Anders Olsson (f. 1758-09-15, "Död d. 14/[oläslig månad] 1814", utflyttad 18xx till svårläst ord. I kommentarskolumnen står: "utfattig. återkommer"
Styvsonen, torparen Per Persson (f. 1779 i november)
Hu. Stina Långström (f. 1779-02-10)
Dotter Karin (f. 1803-10?/10).


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1758 Födelse 1758-08-28 Borg+, Norrala sn, HÄL.  1)
1761 2 år Systern Sara Olsdotter+ föds 1761-02-02 Borg+, Norrala sn, HÄL 1).
1763 4 år Systern Sara Olsdotter+ dör 1763-06-03 Borg+, Norrala sn, HÄL 1).
1763 5 år Systern Sara Olsdotter+ föds 1763-12-18 Borg+, Norrala sn, HÄL 1).
1766 8 år Systern Karin Olsdotter+ föds 1766-11-29 Borg+, Norrala sn, HÄL 8).
1769 10 år Brodern Per Olsson föds 1769-04-22 Borg+, Norrala sn, HÄL 8).
1771 13 år Systern Sara Olsdotter+ dör 1771-10-12 Borg+, Norrala sn, HÄL 1).
1772 13 år Brodern Jon Olsson+ föds 1772-03-02 Borg+, Norrala sn, HÄL 8).
1772 13 år Fadern Olof Hansson dör 1772-06-24 Borg, Norrala sn, HÄL 9).
1778 19 år Brodern Jon Olsson+ dör 1778-07-05 Borg+, Norrala sn, HÄL 8).
1785 26 år Modern Karin Svensdotter dör 1785-03-18 Heden (Svarven), Norrala sn, HÄL 10).
1785 26 år Arvsskifte 1785-03-26 Vågbro, Norrala sn, HÄL.  2)
1791 32 år Brodern Sven Olsson Nordenahl dör 1791-04-24 Norrala sn, HÄL 11).
1792 33 år Arvsskifte 1792-06-04 Borg nr 5, Norrala sn, HÄL.  3)
1793 Vigsel Karin Sebastiansdotter 1793 Berga, Söderala sn, HÄL.  7)
~1793 Bosatt omkring 1793 Berga, Söderala sn, HÄL.  4)
~1793 Torpare omkring 1793 Berga, Söderala sn, HÄL.  4)
1795 36 år Sonen Jon Andersson föds 1795-01-22 Berga+, Söderala sn, HÄL 5).
1797 39 år Sonen Sebastian Andersson föds 1797-09-23 Berga+, Söderala sn, HÄL 5).
~1803 Husman omkring 1803 Berga, Söderala sn, HÄL.  5)
1806 47 år Makan Karin Sebastiansdotter dör 1806-07-24 Berga, Söderala sn, HÄL 7).
1806 47 år Arvsskifte 1806-07-28 Berga, Söderala sn, HÄL.  6)
1814 55 år Död 1814-04-14 Berga, Söderala sn, HÄL.  7)

Källor

1)C:3, p. 355
  
2)Bouppteckningar 1784-1786, nr 60, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
3)Bouppteckningar 1790-1792, nr 169, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
4)Se Vigsel
  
5)Söderala AI:8a, husförhörslängd 1803-1809, uppsl. 14
  
6)Bouppteckningar 1805-1807, nr 109, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
7)Söderala E:2
  
8)C:3, p. 399
  
9)C:3, p. 504
  
10)C:4, f. 116r
  
11)C:4, f. 118v