Personakt Antavla

Anders Andersson

Strandfiskare. Blev 76 år.

Far:VII:17 Anders Jonsson (1697 - 1761)
Mor:VII:18 Kerstin Olsdotter (~1699 - 1764)

Född:1741-01-06 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL 1)Föräldrar: Anders Jonsson och hu. Kerstin Olsdotter i Remsta nr 1. Faddrar: Olof Persson och hans ej namngivna hustru i Närby; Erik Larsson och hu. Brita i Remsta. (Ungfaddrar:) "D.n"(?) Erik Närling, "Systren" Ingrid Olsdotter i Närby.
Fadderskap:1756 Kolsta nr 3, Norrala sn, HÄL 2)Anders Andersson i Remsta står 1756 som ungfadder till Sven (f. 1756-11-24), son till Olof Svensson och Gölin Svensdotter i Kolsta nr 3.
Fadderskap:1760 Skensta nr 1, Norrala sn, HÄL 3)Anders Andersson i Remsta och Ingrid Andersdotter i Remsta står 1760 som ungfaddrar till Jonas (f. 1760-04-17), son till Jon Olsson och Sara Andersdotter i Skensta nr 1.
Arvsskifte:1761-08-10 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL 4)Arvsskiftet efter fadern Anders Jonsson, då Anders deltar, hålls i Remsta den 10 augusti 1761. Se utdrag ur bouppteckningen i faderns personakt.
Fadderskap:1766 Skensta nr sub 3, Norrala sn, HÄL 5)Fiskaren Anders Andersson i Remsta står 1766 som ungfadder till Anders (f. 1766-11-15), son och första barnet till Olof Andersson och Margta Olsdotter i Skensta nr sub 3.
Fadderskap:1766 Kolsta nr 2, Norrala sn, HÄL 6)Anders Andersson i Remsta står 1766 som drängfadder till Sigrid (f. 1766-04-11), dotter till Per Andersson och Brita Hansdotter i Kolsta nr 2.
Strandfiskare:omkring 1767 Norrala sn, HÄL 7)
Bosatt:omkring 1768 Remsta, Norrala sn, HÄL 8)I avdelningen för födda, på sidan för "Strandfitjare", skrivs han och hustrun i samband med barnens födelse (1768-1777): "Remsta Anders Andersson, hust. Brita Ohlsdotter."
Fadderskap:1769 Ringa nr 1, Norrala sn, HÄL 9)"Fiskaren Anders Andersson, [och] hust. Brita ---d.r [förleden i hennes patronymikon är otydligt och läses i förstone snarare som Larsdotter i stället för Olsdotter] i Remsta" står 1769 som faddrar till Brita (f. 1769-09-14), dotter till Erik Nilsson och Anna Olsdotter i Ringa nr 1.
Fadderskap:1770 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL 10)Fiskaren Anders Andersson och hu. Brita Olsdotter i Remsta står 1770 som faddrar till "Jonas" (f. 1770-04-05), son till bonden Per Olsson och hu. Brita Persdotter i Remsta nr 1.
Fadderskap:1770 Kolsta nr 2, Norrala sn, HÄL 6)"Fisk. And. Andersson, [och] hust. Brita Ohlsd.r i Remsta" står 1770 som faddrar till Paulus (f. 1770-01-17), son till Per Andersson och Brita Hansdotter i Kolsta nr 2.
Arvsskifte:1800-02-24 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL 11)Bouppteckningen efter systern inleds: "År 1800. den 24 Februarii skjedde Bouptekning och Arfskifte efter afl. LandBonden Olof Johanssons Enka, Hustru Ingri Andersdotter i Å Norrala Sokn; då dess qwarlåtenskap upgafs, wärderades och, efter lott, byttes emellan nedanstående arfwingar och hwar tog sin andel om händer. Bemälte Arfwingar woro Broder Son Anders Jonsson i Remsta, Brodersdottren Pär Anderssons Hustru Kjerstin Andersdotter i Wedmora ooch Enånger, Brodren Bonden Pär Andersson i Kolsta, Brodren Fiskaren Anders Andersson i Remsta, Broder Sonen Olof Olofsson i Skjensta, Broder Sonen drängen Anders Olofsson i Skjensta, kyrkowärden Erik Pärssons Hustru Systren Karin Andersdotter i Skjettene, Syster Sonen Bonden Olof Jonsson i Skjensta, Syster Sonen Skomakaren Anders Jonsson i Skjensta, Syster Sonen Bonden Jon Jonsson i Snarböle, och Bonden Sven Jonssons Hustru Systerdottren Kjerstin Jonsdotter i Ingsta. Alla boende i Norrala, utom åfwannämnda Kjerstin Andersdotter, och woro härwid närwarande." Ingen fast egendom upptas. Boet består av en silverbägare, en kopparkittel, kärl, säng-, gång- och linkläder, samt böcker. Under "Spanmål" sägs: "En fordran hos Anders Jonsson i Remsta På innestående arf 2 f.r korn" 22 daler 16 öre kopparmynt; "Hos Pär Andersson i Kolsta 7 f.r korn" 78 daler 24 öre; "Innestående arf hos Anders Jonss. i Remsta" 75 daler 10 öre. Undertecknande bytesdeltagare är Anders (bomärke) Jonsson i Remsta; Per Andersson i Vedmora [Enångers sn]; Per Andersson i Kolsta; Anders Andersson i Remsta; Olof Olofsson i Skensta; Anders Olsson ("Olf son"); Erik Persson i Skettene; Olof Jonsson i Skensta; Anders Jonsson i Skensta; Jon Jonsson i Snarböle; Sven Jonsson i Ingsta.
Död:1817-12-25 Remsta, Norrala sn, HÄL 12)Dödsnotisen med datumet den 25 december 1817 lyder: "Remsta. g. Fiskar: Anders Andersson. Lefvat Xsteligt". Dödsorsak: "Ålderdom". Åldern 76 år 11 månader. [C:4, f. 139v] - Invid hans födelsenotis står i kolumnen för död dödsåret 1817 noterat. [C:3, p. 166]

Familj med Brita Olsdotter (1744 - 1793)

Vigsel:1767-11-15 Norrala sn, HÄL 13)Vigselnotisen på sidan med rubriken "Strandfiskare." lyder: "Anders Andersson och pig. Brita Olofsdotter 1767. d. 15 Nov. gifte sig. Han föddes 1741 d. 6 Januarii. fadren Anders Jonsson, modren hustru Chersti Ohlsdotter i Remsta. Hon föddes 1744 den 10 Sept. Fadren Olof Jonson, modren Hust. Brita Ohlsdotter i Swartwik." [C:3, p. 120] (Vid Britas födelsenotis finns också antecknat: "gift 1767." [C:3, p. 218]

Barn:
Kerstin Andersdotter (1768 - )
Anders Andersson+ (1771 - 1779)
Brita Andersdotter (1775 - 1849)
Karin Andersdotter+ (1777 - 1779)
Anders Andersson+ (1781 - 1782)

Familj med Karin Olsdotter (1761 - 1819)

Vigsel:1794-05-26 Norrala sn, HÄL 14)Vigselnotisen med datumet den 26 maj 1794 lyder: "Remsta Strandfisk. Anders Andersson och pig. Carin Olsd.r i Forss."

Barn:
Karin Andersdotter (1797 - )

Noteringar

I husförhörslängden 1816-1821 skrivs bland Remsta utanvidsfolk [AI:2, uppsl. 39]:
[Överstruken:] fiskaren Anders Andersson (f. 1741, d. 1817-12-25), "Befr."
[Överstruken:] Hu. Karin Olsdotter (f. 1761, d. 1819-03-19)
[Överstruken:] Dotter Karin (f. 1797-02-07) [se nedan!], utflyttad till uppsl. 34
Husman ("H.M.") Erik Olsson (f. 1791), utflyttad till uppsl. 34
Hu. Karin Andersdotter (f. 1797-02?-07), utflyttad till uppsl. 34
Son Anders (f. 1819-05-24), utflyttad till uppsl. 34.
För Erik Olsson och hans familj finns under Remsta endast noteringar om bevistade husförhör och nattvardsgång för 1819 och 1820.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1741 Födelse 1741-01-06 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
1744 3 år Makan Brita Olsdotter föds 1744-09-10 Svartvik nr sub sub 1, Norrala sn, HÄL 15).
1756 Fadderskap 1756 Kolsta nr 3, Norrala sn, HÄL.  2)
1760 Fadderskap 1760 Skensta nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
1761 20 år Makan Karin Olsdotter föds 1761-07-11 Fors nr sub 2, Norrala sn, HÄL 16).
1761 20 år Fadern VII:17 Anders Jonsson dör 1761-07-31 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL 17).
1761 20 år Arvsskifte 1761-08-10 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL.  4)
1764 23 år Modern VII:18 Kerstin Olsdotter dör 1764-09-17 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL 17).
1766 Fadderskap 1766 Skensta nr sub 3, Norrala sn, HÄL.  5)
1766 Fadderskap 1766 Kolsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  6)
1766 25 år Brodern Jon Andersson dör 1766-07-27 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL 17).
~1767 Strandfiskare omkring 1767 Norrala sn, HÄL.  7)
1767 26 år Vigsel Brita Olsdotter 1767-11-15 Norrala sn, HÄL.  13)
~1768 Bosatt omkring 1768 Remsta, Norrala sn, HÄL.  8)
1768 27 år Dottern Kerstin Andersdotter föds 1768-11-24 Remsta, Norrala sn, HÄL 8).
1769 Fadderskap 1769 Ringa nr 1, Norrala sn, HÄL.  9)
1770 Fadderskap 1770 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL.  10)
1770 Fadderskap 1770 Kolsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  6)
1771 30 år Sonen Anders Andersson+ föds 1771-09-25 Remsta, Norrala sn, HÄL 8).
1775 34 år Dottern Brita Andersdotter föds 1775-08-13 Remsta, Norrala sn, HÄL 8).
1777 35 år Dottern Karin Andersdotter+ föds 1777-01-04 Remsta, Norrala sn, HÄL 8).
1779 38 år Sonen Anders Andersson+ dör 1779-04-19 Remsta, Norrala sn, HÄL 18).
1779 38 år Dottern Karin Andersdotter+ dör 1779-04-27 Remsta, Norrala sn, HÄL 18).
1781 40 år Sonen Anders Andersson+ föds 1781-08-12 Remsta, Norrala sn, HÄL 19).
1782 41 år Sonen Anders Andersson+ dör 1782-03-02 Remsta, Norrala sn, HÄL 20).
1787 46 år Systern Sara Andersdotter dör 1787-12-02 Skensta nr 1, Norrala sn, HÄL 21).
1791 50 år Brodern VI:9 Olof Andersson dör 1791-03-05 Skensta nr sub 3, Norrala sn, HÄL 22).
1793 52 år Makan Brita Olsdotter dör 1793-06-03 Remsta, Norrala sn, HÄL 23).
1794 53 år Vigsel Karin Olsdotter 1794-05-26 Norrala sn, HÄL.  14)
1797 56 år Dottern Karin Andersdotter föds 1797-02-07 Remsta, Norrala sn, HÄL 24).
1800 Systern Ingrid Andersdotter dör 1800 25).
1800 59 år Arvsskifte 1800-02-24 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL.  11)
1809 68 år Systern Karin Andersdotter dör 1809-05-26 Skettene nr 3, Norrala sn, HÄL 26).
1817 76 år Död 1817-12-25 Remsta, Norrala sn, HÄL.  12)

Källor

1)C:3, p. 166
  
2)C:3, p. 198
  
3)C:3, p. 204
  
4)Bouppteckningar 1734-1764, nr 21, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
5)C:3, p. 209
  
6)C:3, p. 196
  
7)Se Vigsel
  
8)C:3, p. 345
  
9)C:3, p. 303
  
10)C:3, p. 167
  
11)Bouppteckningar 1798-1800, nr 117, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
12)C:4, f. 139v
  
13)C:3, p. 120
  
14)C:4, f. 100r
  
15)C:3, p. 218
  
16)C:3, p. 141
  
17)C:3, p. 418
  
18)C:4, f. 114r
  
19)C:4, f. 9r
  
20)C:4, f. 114v
  
21)C:4, f. 117r
  
22)C:4, f. 118v
  
23)C:4, f. 119r
  
24)AI:5, uppsl. 44
  
25)Se Bouppteckning
  
26)C:4, f. 130r