Personakt Antavla

Anna Olsdotter

Blev 54 år.

Far:Olof Olsson (1733 - 1769)
Mor:Sigrid Tyrisdotter (1737 - 1800)

Född:1760-09-07 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 1)Föräldrar till "Anna": Olof Olsson och hu. Sigrid Tyrisdotter i Styvje nr 5. Faddrar: Gustav Persson och hu. Kerstin Hansdotter i Styvje ("Styfwe"); Lars Tyrisson ("Tyrsson") och hu. Karin Olsdotter i Haga. Drängfadder Hans Olsson i Styvje ("Styfwe"), pigfadder Anna Jönsdotter därstädes.
Utomäktenskaplig förbindelse:1780 Norrala sn+, HÄL 2)Dottern Helena föds redan den 17 maj 1781, trots att paret gifte sig så sent som i februari detta år.
Arvsskifte:1800-10-03 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 3)Bouppteckningen efter modern Sigrid Tyrisdotter hålls i Styvje den 3 oktober 1800. Se utdrag ur bouppteckningen i hennes personakt.
Bosatt:till 1814 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 4)
Död:1814-12-02 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 5)Dödsnotisen med datumet den 2 december 1814 lyder: "Styfje. Bonde Enkan Anna Olsdotter. Varit Moder till 15 Barn. Dem alla väl upfostrat. Fört en rådig, Xst. [dvs. kristlig] och ärbar lefnad." Död av gikt, 54 år, 3 månader och 22 dagar gammal. [C:4, f. 136v] (Invid hennes födelsenotis har i kolumnen för död noterats ett korstecken följt av årtalet 1814. [C:3, p. 256])

Familj med Sven Jonsson (1751 - 1811)

Vigsel:1781-02-25 Norrala sn, HÄL 6)Vigselnotisen med datumet den 25 februari 1781 lyder: "BondeSon, Sven Jonsson i Warberg 29 År, samt Bondedottren Anna Olsdotter i Styfje 21 År."

Barn:
Helena Svensdotter (1781 - 1854)
Margareta Svensdotter (1782 - 1784)
Sigrid Svensdotter (1783 - 1863)
Olof Svensson (1785 - )
Jon Svensson (1788 - 1852)
Nils Svensson+ (1790 - 1791)
Nils Svensson+ (1792 - 1792)
Per Svensson+ (1792 - 1792)
Sven Svensson+ (1792 - 1792)
Margareta Svensdotter (1793 - )
Per Jonsson+ (1796 - )
Per Svensson+ (1796 - 1796)
Sven Svensson Nordlund (1797 - 1879)
Per Svensson (1800 - )
Hans Svensson (1802 - 1866)
Anna Svensdotter+ (1804 - 1804)

Noteringar

Ur Albert Andersson: "Himlaprinssläkten från Norrala" (särtryck ur Hälsingerunor 1978), s. 67ff:
[Om bonden Olof Olofsson och Sigrid Tyrisdotter på Styvje nr 5:] "Makarna hade bara en dotter, Anna Olofsdotter. Hon var endast nio år när fadern dog och femton när modern gick bort. Hon fick nu ensam ärva den gård som redan i åtskilliga decennier varit i släktens ägo. Anna Olofsdotter blir vår verkliga portalfigur när det gäller den gamla bondesläkten på Styvje 5:1. Hon är en mycket intressant personlighet och det är först när det gäller henne och hennes barn, som vi vet något mera om släkten än bara namn, födelse- och dödsår. Det är i och med hennes barn som släkten grenar ut sig och kan betraktas som den förnämsta bondesläkten i Norrala och säkert en av de förnämnsta i hela vårt landskap.
Som jag nyss nämnde var Anna Olofsdotter ensam arvinge till Styvje 5:1 och som sådan en s.k. 'lannarva', alltså ensam kvinnlig arvinge till en av de största och förnämsta gårdarna i Styvje. En lannarva var en mycket eftersökt äktenskapspartner på grund av den jordhunger som både då och ända in i vår tid har rått i vårt land. En lannarva kunde välja och vraka bland friare efter behag, men fråga är ändå om just Anna Olofsdotter kunde välja och vraka i någon större utsträckning. Hon hade nämligen ett svårt lyte - hon hade träben. Om orsaken till hennes träben vet vi ingenting. Anna Olofsdotter var född 1760 och avled 1814. När hon gifte sig var det med en bondson från byn Varberg i Norrala. Han hette Sven Jonsson, född 1751, död 1811.
Gården var som sagt en av de största i Styvjebyn. Den omfattade en areal av ett markland och ett öresland samt betesområde. (---) Styvje 5:1 omfattade alltså på Anna Olofsdotters tid nio öresland jämte betesmark. Hemmanets totalareal torde i ytmått räknat ha rört sig - inkl. betesmarken - på kanske omkring 225 tunnland. Förutom i själva Styvjebyn ägde gården mark långt i i nuvarande Vågbro och fäbodmark på Stålnäs.
Sitt träben till trots stod Anna Olofsdotter brud i Norrala kyrka. Och ännu märkligare är att hon trots träbenet hade kraft nog att föda inte mindre än 15 barn till världen. Sju av dessa dog spädbarnsdöden. Av Anna Olofsdotters till vuxen ålder komna barn ska jag endast omnämna fyra. Tre av dessa har efterlämnat var sin betydande släktgren. Det är sonen Jon Svensson (Himlaprinsen), 1788-1852, som blev stamfader för trönögrenen, Sven Svensson (som senare tog sig namnet Nordlund), 1797-1879, stamfader för bergslagsgrenen, och Hans Svensson, 1802-1866, stamfader för norralagrenen. Dessa tre släktgrenar och i synnerhet de två förstnämnda, kan uppvisa en lång rad ståndspersoner under de senaste mer än 100 åren, företagsledare, militärer, läkare, bergs- och civilingenjörer, konstnärer och mycket framstående företrädare för undervisningsväsendet i vårt land. (---)
Det fjärde av Sven Jonssons och Anna Olofsdotters barn som måste nämnas i detta sammanhang är dottern Margta som gifte sig med båtsmannen Daniel Styf i Styvje. De hade en son och en dotter och det är sonen Lars det här gäller som levde under åren 1827-1885. Som 13-åring tkom han till sin morbror Sven Nordlund, som vid den tiden var förvaltare vid Silvhytteå masugn i Dalarna. Lars Styf tog sig med tiden namnet Norman och flyttade med till Norberg när Sven Nordlund återvände dit från Silvhytteå för att sedan bli kvar där till sin död. Med det stora inflytande som den märklige och framgångsrike Sven Nordlund tycks ha haft i Norberg, kunde han också hjälpa sin systerson till en god ekonomisk och social position i det västmanländska Norberg. Lars Norman blev med tiden bankdirektör, om än inte alldeles säkert till namnet, så dock till gagnet. När Lars Norman gifte sig med Kristina Elisabet Rustling (1816-1891), blev han märkligt nog svåger med sin egen morbroder. I Norberg byggde han upp fastigheten Brogården som ännu på 1960-talet beboddes av en kusindotter till honom, kallad Klockar-Sigrid. År 1974 befann hon sig i sitt 97:de levnadsår. En båtsmansson som slutade sin bana i bankdirektörs ställning var någonting mycket ovanligt på den tiden.
Sven Jonssons och Anna Olofsdotters hemman Styvje 5:1, överläts vid faderns död 1811 med hälften var till sönerna Olof (1775-1850) och Jon (Himlaprinsen). Olofs hemmansdel är numera utplånad som jordbruksfastighet. Söderhamns kommun äger nu denna mark och har på den byggt en betydande del av det nya Vågbro villasamhälle. Den halva av Styvje 5:1 som tillföll Jon Svensson vid delningen 1811 hade sin huvudsakliga mark inne i Styvjebyn. Himlaprinsen var ju minst av allt jordbrukare. Den religiösa extas, som han hela sitt vuxna liv faktiskt levde i, gjorde att han försummade gården och därmed försämrades också hans och familjens ekonomiska grundval. När han 1832 inte längre kunde behålla sin hemmanshalva överlät han den till brodern Hans, som blev stamfader till släktens norralagren."


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1760 Födelse 1760-09-07 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL.  1)
1763 2 år Systern Kerstin Olsdotter+ föds 1763-01-03 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 7).
1765 5 år Brodern Hans Olsson+ föds 1765-10-23 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 7).
1766 5 år Brodern Hans Olsson+ dör 1766-01-18 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 7).
1766 6 år Brodern Olof Olsson+ föds 1766-11-16 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 7).
1767 6 år Brodern Olof Olsson+ dör 1767-02-16 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 7).
1768 8 år Systern Margareta Olsdotter+ föds 1768-09-22 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 7).
1769 8 år Fadern Olof Olsson dör 1769-04-01 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 8).
1773 12 år Systern Kerstin Olsdotter+ dör 1773-02-12 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 7).
1780 Utomäktenskaplig förbindelse 1780 Norrala sn+, HÄL.  2)
1781 20 år Vigsel Sven Jonsson 1781-02-25 Norrala sn, HÄL.  6)
1781 20 år Dottern Helena Svensdotter föds 1781-05-17 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 9).
1782 21 år Dottern Margareta Svensdotter föds 1782-07-01 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 10).
1783 23 år Dottern Sigrid Svensdotter föds 1783-09-19 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 11).
1784 23 år Dottern Margareta Svensdotter dör 1784-07-16 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 12).
1785 25 år Sonen Olof Svensson föds 1785-10-14 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 13).
1788 27 år Sonen "Himlaprinsen" Jon Svensson föds 1788-06-06 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 14).
1790 29 år Systern Margareta Olsdotter+ dör 1790-07-15 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 15).
1790 30 år Sonen Nils Svensson+ föds 1790-12-23 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 16).
1791 30 år Sonen Nils Svensson+ dör 1791-08-22 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 17).
1792 31 år Sonen Nils Svensson+ föds 1792-05-20 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 18).
1792 31 år Sonen Per Svensson+ föds 1792-05-20 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 18).
1792 31 år Sonen Sven Svensson+ föds 1792-05-20 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 18).
1792 31 år Sonen Nils Svensson+ dör 1792-05-22 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 17).
1792 31 år Sonen Per Svensson+ dör 1792-05-22 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 17).
1792 31 år Sonen Sven Svensson+ dör 1792-05-22 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 17).
1793 33 år Dottern Margareta Svensdotter föds 1793-09-24 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 19).
1796 35 år Sonen Per Jonsson+ föds 1796-01-24 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 20).
1796 35 år Sonen Per Svensson+ föds 1796-01-24 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 20).
1796 35 år Sonen Per Svensson+ dör 1796-02-12 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 21).
1797 36 år Sonen Sven Svensson Nordlund föds 1797-02-27 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 22).
1800 39 år Sonen Per Svensson föds 1800-02-16 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 23).
1800 39 år Modern Sigrid Tyrisdotter dör 1800-04-07 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 24).
1800 40 år Arvsskifte 1800-10-03 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL.  3)
1802 41 år Sonen Hans Svensson föds 1802-01-02 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 25).
1804 Dottern Anna Svensdotter+ dör 1804 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 26).
1804 43 år Dottern Anna Svensdotter+ föds 1804-02-23 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 26).
1811 50 år Maken Sven Jonsson dör 1811-04-19 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 27).
<1814 Bosatt till 1814 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL.  4)
1814 54 år Död 1814-12-02 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL.  5)

Källor

1)C:3, p. 256
  
2)Jämför barnens födelsenotiser
  
3)Bouppteckningar 1798-1800, nr 124, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
4)Se Död
  
5)C:4, f. 136v
  
6)C:4, f. 98r
  
7)C:3, p. 258
  
8)C:3, p. 464
  
9)C:4, f. 9r
  
10)C:4, f. 10v
  
11)C:4, f. 12r
  
12)C:4, f. 115v
  
13)C:4, f. 15r
  
14)C:4, f. 18v
  
15)C:4, f. 118r
  
16)C:4, f. 22r
  
17)C:4, f. 118v
  
18)C:4, f. 24r
  
19)C:4, f. 26v
  
20)C:4, f. 31r
  
21)C:4, f. 120r
  
22)C:4, f. 34r
  
23)C:4, f. 41r
  
24)C:4, f. 121v
  
25)C:4, f. 44r, Genline ID: 700.16.22600
  
26)C:4, f. 49v
  
27)C:4, f. 133r