Personakt Antavla

VI:18 Anna Larsdotter

Blev 70 år.

Far:VII:35 Lars Larsson (1682 - 1733)
Mor:VII:36 Anna Hansdotter

Född:1719-07-09 Långbro nr 4, Trönö sn, HÄL 1)Födelsenotisen, som är införd på uppslaget reserverat för hemmanet Långbro (nr 4) i den äldsta ministerialboken för Trönö sn, lyder: "1719. d: 9. Julii föddes en wählskapat [sic] dotter, af ofwannembde föräldrar [dvs. Lars Larsson och hu. Annika Hansdotter] som d: 12 Ejusd: befordrades til Doop och Christendom och nembdes Annika." Faddrar: Olof Svensson i Långbro [Trönö] och hans hustru, hu. Margta Ersdotter; Per Hansson drästädes och hustrun, hu. Ingrid. (Ungfaddrar:) Olof Flyberg i Orsten [Trönö] "och Systren" Margta Håkansdotter.
Bosatt:från 1744-10-11 till 1790-02-17 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 2)Olof Jonsson och hu. Anna Larsdotter skrivs på uppslaget för födda i Å nr 1 i samband med barnens födelse (1743-1762). (För start- och slutdatum, se vigsel- respektive dödsnotisen.)
Bosatt:till 1744-10-12 Långbro nr 4, Trönö sn, HÄL 3)
Fadderskap:1772 Fors, Norrala sn, HÄL 4)Nämndeman Olof Jonsson och hans ej namngivna hustru i Å står 1772 som faddrar till Anders (f. 1772-10-19), son till avskedade båtsmannen Olof Källbjörnsson Frisk och hu. Margta Olsdotter i Fors.
Död:1790-02-17 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 5)Dödsnotisen med datumet den 17 februari 1790 lyder: "Å. Olof Jonssons Hustru Anna Larsdotter, hastigt afsomnade". Åldern 70 år, x månader [månadssiffran är otydlig p.g.a. rättning], 22 dagar.

Familj med VI:17 Olof Jonsson (1719 - 1795)

Vigsel:1744-10-11 Långbro nr 4, Trönö sn, HÄL 6)Vigselnotisen i Trönö kyrkbok på sidan för Långbro (nr 4) lyder: "A.o 1744 d. 11 octob. stod Olof Jonsson i Å och Norala sochn brudgume i Långbro hos Lars Lars Enka med dess dotter Anna Larsd. då han lofwade til Bruden Morgongåfwa 30 lo [sic] silwer, werderadt til Ett hundrade tiugu D.r kmt." [Trönö C:2, p. 181] - En dubblettnotis finns också i kyrkboken för Norrala, på sidan för vigda i Å nr 1: "Drängen Olof Jonsson 1741. 11. octob sam(m)anwigdes med pigan ANNA Larsdotter i Långbro, derest deras bröllop stod; til henne gafs i morgongåfwor 30 lo[d] silf.r el.r 120 dal.r kopp.mt." [C:3, p. 8]

Barn:
Ingrid Olsdotter+ (1743 - 1743)
Jon Olsson+ (1743 - 1743)
Anna Olsdotter (1744 - 1791)
Jon Olsson+ (1746 - 1747)
V:9 Jon Olsson (1748 - 1818)
Lars Olsson+ (1749 - 1752)
V:11 Olof Åström (1751 - 1823)
Ingrid Olsdotter (1753 - 1801)
Brita Olsdotter (1759 - 1824)
Lars Olsson+ (1762 - 1764)

Noteringar

Enligt uppgift av Trönö-forskaren Gösta Berglöw, Borg, Norrala, var hon dotter till bonden i Långbro nr 4, Trönö, Lars Larsson (döpt 1682-10-01, död 1733-03-20) och hustrun Annika Hansdotter.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1719 Födelse 1719-07-09 Långbro nr 4, Trönö sn, HÄL.  1)
1722 2 år Brodern Lars Larsson föds 1722-02-21 Långbro nr 4, Trönö sn, HÄL 1).
1733 13 år Fadern VII:35 Lars Larsson dör 1733-03-20 Långbro nr 4, Trönö sn, HÄL 1).
1743 Brodern Hans Larsson dör 1743 Långbro nr 4, Trönö sn, HÄL 7).
1743 23 år Dottern Ingrid Olsdotter+ föds 1743-02-26 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 2).
1743 23 år Sonen Jon Olsson+ föds 1743-02-26 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 2).
1743 23 år Sonen Jon Olsson+ dör 1743-03-18 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 2).
1743 23 år Dottern Ingrid Olsdotter+ dör 1743-03-27 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 2).
1744 24 år Dottern Anna Olsdotter föds 1744-06-01 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 2).
1744 25 år Vigsel VI:17 Olof Jonsson 1744-10-11 Långbro nr 4, Trönö sn, HÄL.  6)
>1744 Bosatt från 1744-10-11 till 1790-02-17 Å nr 1, Norrala sn, HÄL.  2)
<1744 Bosatt till 1744-10-12 Långbro nr 4, Trönö sn, HÄL.  3)
1746 27 år Sonen Jon Olsson+ föds 1746-10-16 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 2).
1747 27 år Sonen Jon Olsson+ dör 1747-04-13 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 2).
1748 28 år Sonen V:9 Jon Olsson föds 1748-03-14 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 2).
1749 30 år Sonen Lars Olsson+ föds 1749-11-08 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 2).
1751 32 år Sonen V:11 Olof Åström föds 1751-11-25 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 2).
1752 32 år Sonen Lars Olsson+ dör 1752-06-16 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 2).
1753 34 år Dottern Ingrid Olsdotter föds 1753-10-13 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 2).
1759 39 år Dottern Brita Olsdotter föds 1759-04-28 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 8).
1762 42 år Sonen Lars Olsson+ föds 1762-01-03 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 8).
1764 44 år Sonen Lars Olsson+ dör 1764-03-11 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 8).
1772 Fadderskap 1772 Fors, Norrala sn, HÄL.  4)
1790 70 år Död 1790-02-17 Å nr 1, Norrala sn, HÄL.  5)

Källor

1)Trönö C:1, p. 47
  
2)C:3, p. 146
  
3)Se Vigsel
  
4)C:3, p. 397
  
5)C:4, f. 118r
  
6)Trönö C:2, p. 181
  
7)Trönö C:2, p. 139
  
8)C:3, p. 147