Personakt Antavla

Elisabet Jakobsdotter

Far:Jakob Olsson (- 1660)
Mor:Margareta Larsdotter (~1612 - )

Född:Kungsgården nr 1-2+, Norrala sn, HÄL 1)Enligt rättegångshandlingarna från tvisten om besittningsrätten till Kungsgården 1680-1683 hade kyrkoherde Laurentius Jacobi Norelius tre systrar: en gift med Jakob Styf, en icke namngiven syster, vilkas andelar i hemmanet Jakob Jakobsson inlöst, samt en syster gift med länsmannen i Bollnäs Lars Persson Schiarling.
Bosatt:Häggesta, Bollnäs sn, HÄL 2)
Jordtransaktion:1693-12-30 Norrala sn, HÄL 3)Hon sålde sin arvedel i Kungsgården till brodern, kyrkoherde Laurentius Jacobi Norelius: "För den Arfzrätt och Systerdehl iag uthi Kungs gårdz hemmanet har effter min Sal. Fader att Fordra och praetendera, hafwer min k. Broder Hans Ehrewyrdigheet H. Lars Norelius migh richtigt förnögdt, den första Penning med den sidsta, så att iag eller mine effterkommande arfwingar der på nu eller till kommande tijder icke till det ringaste har att Fordra, hwilket iag med mitt nampn här under bekräfftar. Norala dz 30 Decembris Anno 1693 Elisabeta Norelia".

Familj med Lars Persson Schiarling Werwing (- 1684)

Vigsel: 2)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1612 Modern Margareta Larsdotter föds beräknat 1612 Hamrånge+ sn, GÄS 4).
1632 Brodern Laurentius Jacobi Norelius föds 1632-12-16 Kungsgården nr 1-2, Norrala sn, HÄL 5).
~1660 Brodern Olof Jakobsson dör omkring 1660 Kungsgården nr 1-2+, Norrala sn, HÄL 6).
1660 Fadern Jakob Olsson dör 1660 Kungsgården nr 1-2, Norrala sn, HÄL 6).
<1680 Brodern Jakob Jakobsson dör före 1680 Kungsgården nr 1-2, Norrala sn, HÄL 7).
1684 Maken Lars Persson Schiarling Werwing dör 1684 Häggesta, Bollnäs sn, HÄL 8).
1693 Jordtransaktion 1693-12-30 Norrala sn, HÄL.  3)
1707 Brodern Laurentius Jacobi Norelius dör 1707-03-04 prästgården, Norrala sn, HÄL 9).

Källor

1)Sikeborg, Urban: "Stormanssläkter i Hälsingland och deras gårdar i Norrala", Hälsingerunor 1980 (utg. av Hälsinglands hembygdskrets), s. 80, 86
  
2)Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Norelius resp. släkten Verfving (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 858
  
3)Sikeborg, Urban: "Stormanssläkter i Hälsingland och deras gårdar i Norrala", Hälsingerunor 1980 (utg. av Hälsinglands hembygdskrets), s. 98f
  
4)Flintenbergs samlingar, vol. 8, HLA
  
5)Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 2 (Hacksta t.o.m. Simtuna), 1843, s. 298
  
6)Se Omnämns
  
7)Sikeborg, Urban: "Stormanssläkter i Hälsingland och deras gårdar i Norrala", Hälsingerunor 1980 (utg. av Hälsinglands hembygdskrets), s. 79-99
  
8)Blomberg, J. Erik: Bollnäs, Del I, Historia (Bollnäs 1958), s. 179
  
9)LI:1, opag. (Genline ID: 700.18.39100)