Personakt Antavla

Hans Larsson Hagberg

Blev 20 år.

Far:Mästare Lars Andersson Hagberg (1744 - 1786)
Mor:Helena Lundgren

Född:1772-03-06 1)Födelsenotisen saknas i ministerialboken för Norrala.
Bosatt:omkring 1782 Vågbro, Norrala sn, HÄL 1)
Arvsskifte:1788-09-18 Vågbro, Norrala sn, HÄL 2)Arvsskiftet efter fadern Lars Hagberg hålls i Vågbro den 18 september 1788. Se utdrag ur bouppteckningen i dennes personnotis.
Arvsskifte:1789-09-11 Vågbro, Norrala sn, HÄL 3)Bouppteckningen efter styvmodern inleds: "År 1789. [sic] den 11. September upteknades wärderades. och en del af Egendomen delades. Men stannade i det beslut till att Sätta den öfriga på auxion efter afledne Mester Lars Hagbergs äfwen afledne änka Hustru Catharina Möller ifrån Wågbroo tegellbruk då Barnens förmyndare woro tilstädes Bonden Erik Erikson i Källorne för Sönnerna Hans och Petter; bonden Olof Nilson i Sun [sic] för sonen Lars och dottren Anna Catharina hwilka förmyndare äro förut Lagligen förordnade". Därefter sägs: "först tilgörande företogs styfsonnens Hans Larsons Hagbergs gotgörande för sin innestående arffodran efter Sin rätta Moder Helena Lundgren Summa 500 D.r äfwen des arfs Lott efter sin fader Lars Hagberg 184. [daler] 27. [öre kopparmynt]" (---) Ded [sic] öfrig af Egendomen kommer för hennes rätta Barns räkning." Egendomen består av några silver- och tennföremål. "Den öfriga Lösegendomen är sat på auxion utom de Pärselar [dvs. persedlar] Som åstundades til Prostegården enär de tog dottren Anna Catharina om händer." Arvslotterna är "Sonnen Petters Andell"; "Sonnen Lars Andell"; "Dottren Anna Catharinas Andell". Undertecknande bytesdeltagare är Erik Eriksson i Källene, förmyndare för sonen Per Hagberg; Olof Nilsson i Sund, förmyndare för sonen Lars Hagberg och dottern Anna Katarina Hagberg.
Bosatt:till 1793 Remsta+, Norrala sn, HÄL 4)
Död:1793-01-18 Remsta+, Norrala sn, HÄL 5)Dödsnotisen med datumet den 18 januari 1793 lyder: "Drängen Hans Larsson Hagberg i Hetsig Feber". Åldern 21 år.
Bouppteckning:1793-01-29 Norrala sn, HÄL 5)Bouppteckningen inleds: "Åhr 1793: den 29:de Januarii förrättades Bouptekning och Arfskifte eftr Afl:ne Drängen Hans Larsson Hagberg i närwaro af des omyndiga half Syskon, Pehr, Lars och Anna Catharina Hagbergs Förmyndare, Bonden Erik Ersson uti Kjellene och Bonden Olof Nilsson uti Sund, då följande Lösa Ägendom upteknades och werderades." Smärre fordringar anges finnas hos Erik Persson i Remsta; hjulmakaren Jakob Norin; Jon Mickelsson i Varberg och Anders Larsson i Losjö. Bland skulder upptas: "Till Erick Persson i Remsta för skjöttsel och beswär" [Erik Persson var vid denna tid tegelbruksarbetare vid Vågbro tegelbruk]; "till Erick Ersson i Kjellene för Mynderskapet" m.m. Arvslotterna nämns som "Belöper således på Sonen Pehr Hagberg"; "Sonen Lars Hagberg"; Dottren Anna Catharina". Undertecknande bytesdeltagare är Erik Eriksson i Källene, förmyndare för sonen Per; Olof Nilsson i Sund, för Lars och Anna Katarina.

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1772 Födelse 1772-03-06.  1)
~1782 Bosatt omkring 1782 Vågbro, Norrala sn, HÄL.  1)
1786 14 år Fadern Mästare Lars Andersson Hagberg dör 1786-10-19 Vågbro, Norrala sn, HÄL 6).
1788 16 år Arvsskifte 1788-09-18 Vågbro, Norrala sn, HÄL.  2)
1789 17 år Arvsskifte 1789-09-11 Vågbro, Norrala sn, HÄL.  3)
<1793 Bosatt till 1793 Remsta+, Norrala sn, HÄL.  4)
1793 20 år Död 1793-01-18 Remsta+, Norrala sn, HÄL.  5)
1793 20 år Bouppteckning 1793-01-29 Norrala sn, HÄL.  5)

Källor

1)AI:1, 1782, p. 16
  
2)Bouppteckningar 1787-1789, nr 69, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
3)Bouppteckningar 1796-1797, nr 37, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
4)Se Bouppteckning
  
5)Bouppteckningar 1793-1795, nr 13, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
6)C:4, f. 116v