Personakt

Anders Andersson Hara

Uppbud:omkring 1673 Berge nr 1, Trönö sn, HÄL 1)Vid tinget för Norrala och Trönö socknar den 3 maj 1673 behandlas följande ärende: "Anders Andersson Hara opbiuder Sex öre i skatt i hemmanet Berge och Tröne Sochn trijdie gången."
Jordinnehav:omkring 1674 Berge nr 1, Trönö sn, HÄL 2)Vid tinget för Norrala och Trönö socknar 1674 i maj (jag saknar datum i den kopia jag har tillgänglig) skrivs följande in i domboken: "Anders Andersson Hahra blef klandrat om hemmans kiöpet af Herman Johansson i Berge och Tröne Sochn, hwilken ähr Bördheman på sin hustros wägnar till bemelte hemman och besitter halfparthen medh Anders Andersson, och will fördenskull Herman honom Anders Andersson wthj hemmanet lösa; Wardt så satt dagh för honom att skaffwa[?] Anders Andersson penninger för sitt afträdhe ifrå halfwa hemmanet till nästekommandhe Midhfasto, tå Herman på sin Hustros wegnar blifwer wijdh börde by behollen, på annat fall wthlöser Anders Andersson honom Herman, effter hemmanet icke kan rifuas."

Familj med N.N.

Vigsel: 3)

Noteringar

Med tanke på hans tillnamn Hara är han möjligen släkt med länsmannen Johan Andersson Hara i Mo och dennes bror Erik Andersson Hara, befallningsman och bosatt i Söderhamn. (Se deras personnotiser.)


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1673 Uppbud omkring 1673 Berge nr 1, Trönö sn, HÄL.  1)
~1674 Jordinnehav omkring 1674 Berge nr 1, Trönö sn, HÄL.  2)

Källor

1)Dombok för Hälsingland 1673, f. 4v, HLA
  
2)Dombok för Hälsingland 1674, p. 9, HLA
  
3)Se Jordinnehav