Personakt Antavla

VI:19 Jon Olsson

Bonde, kyrkvärd. Blev 78 år.

Far:VII:37 Olof Jonsson (- 1729)
Mor:VII:38 Sara [!] Persdotter (- 1727)

Född:1689-09-18 Ale nr 2+, Norrala sn, HÄL 1)Sidorna för Ale saknas i den äldsta ministerialboken t.o.m. 1707. Han står emellertid som "Son Jonas" under bonden Olof Jonsson på uppslaget för Ale nr 2 och bör därför ha varit född i gården. [C:2, uppsl. 10] När han begravs i gårdsgraven anges också denna vara hans förfäders grav.
Bonde:Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 2)
Fadderskap:1700 Sunnanå nr 1, Trönö sn, HÄL 3)Jonas Olofsson "ifrån Ale" står 1700 som ungfadder till Lars (f. 1700-10-15), son till bonden Per Olofsson och hu. Kerstin i Sunnanå (nr 1), Trönö sn.
Fadderskap:1703 Vad nr 1, Norrala sn, HÄL 4)Han ("Joen Olofson i Alii") står 1703 som ungfadder till Anna (f. 1703-06-25), dotter till bonden Lars Olofsson och hustrun Margareta Andersdotter i Vad (nr 1).
Fadderskap:1708 Ale nr sub 1, Norrala sn, HÄL 5)Drängen Jonas Olofsson i Ale och pigan Karin Olofsdotter i Ale står 1708 som ungfaddrar till Erik (f. 1708 i juli), son till bonden Per Olsson och Brita Eriksdotter i Ale nr sub 1.
Fadderskap:1710 Ale nr 1, Norrala sn, HÄL 6)"Jonas Oloffsson och Hans Syster Karin Oloffsdr i Alii" står 1710 som ungfaddrar till Malin (f. 1710-10-13), dotter till (land-)bonden Erik Persson och Elisabet Olofsdotter i Ale nr 1. Vid samma tillfälle står Olof Jonsson och hans hu. Sara Persdotter i Ale som ordinarie faddrar.
Kyrkvärd:omkring 1740 Norrala kyrka, Norrala sn, HÄL 7)
Fadderskap:1741 prästgården, Norrala sn, HÄL 8)Jon Olsson och hu. Brita Ersdotter i Ale ("Ali") står 1743 som faddrar till Olof (f. 1743-12-10), tvillingson till pastor Ol. Nordlinder och hu. Katarina Öijer i Norrala prästgård.
Fadderskap:1754 Sand+ (Svarven), Norrala sn, HÄL 9)Jon Olsson och hu. Brita Eriksdotter ("Erici") i Ale står 1754 som faddrar till Mickel ("Michaël") (f. 1754-02-25), son till [pastorsadjunkten] Petrus Hambraeus och hu. Kristina Elfvik. Födelsenotisen är införd bland födda i prästgården, men familjen bodde åtminstone 1759 i Svarven, sannolikt på Sand.
Bosatt:till 1767 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 10)Jon Olofsson skrivs med sina två första hustrur på uppslaget för födda i Ale nr 2 i samband med barnens födelse (1715-1738). [C:2, uppsl. 10] "Jon Ohlsson" skrivs också med "Brita Ersdotter" på motsvarande uppslag [felmärkt "Ali N.o 3."] i den följande ministerialboken i samband med barnens födelse (1741-1765). [C:3, p. 154, 155] (För slutår, se dödsnotisen.)
Död:1767-12-15 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 11)Dödsnotisen på sidan för avlidna i Ale nr 2 lyder: "Jon Olofsson 1767. 15 Dec. [begravd:] 1768. 3 Januarii. warit 3 gånger gift, och förutom det foster med första Hustrun fölgde sin moder oförlöst i grafwen, haft med alla hustru 24 lefwande til Werlden födda barn, 7 med den första, 5 med den andra och 12 med den sista. wid hans död 15 barn döda och 9 lefwande. Stått för hemanet i 45 år. warit en trogen och waksam kyrkowärd i 26 år, då widlyftiga kyrkobyggnaden hades för händer. Warit wäl grundad i sina Christendoms stycken och en flitig Bibelläsare, dereffter stält sin lefnad och hållit sina ordh(?) flitig, nöchter, sparsam och måttelig, haft mycken wälsingelse i sitt hus och som des förråd lemnat efter sig barnomen(?) til Delning. Hade ingen annan siuk[a] än ålderdoms wanmacht. Åldren 78 år och 3 månader. ligger begrafwen under södra wapenhusgålfwet, der före kyrkans utwidgande hans förfäders graf warit."

Familj med Helena Persdotter (1691 - 1729)

Vigsel:1714-11-14 Ale nr 2+, Norrala sn, HÄL 12)Vigselnotisen vid bonden Olof Jonssons namn på uppslaget för Ale nr 2 lyder: "1714 Nov: 14 Tog Sonen Jonas Olofson [i marginalen noterat "1 gången"] dygd: Piga Elena Pädersdr uthi Bergie, sig til Hustro." Dubblettnotisen på uppslaget för Berge nr 1, under bonden Per Månssons namn, lyder: "1714. Nov: 14. gifftes dottren Elena til Ali. med Olof Jons son, Jonas." [C:2, f. 120v]

Barn:
Olof Jonsson+ (1715 - )
Sara Jonsdotter (1717 - )
Olof Jonsson+ (1719 - )
Per Jonsson+ (1722 - 1722)
Olof Jonsson+ (1723 - 1724)
Anna Jonsdotter (1724 - )

Familj med Helena Svensdotter (1708 - 1739)

Vigsel:1729-12-28 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 12)Vigselnotisen för Jon Olofssons andra gifte på sidan för vigda i Ale nr 2 lyder: "1729 Dec: 28 giffte sig Jonas Olofson andra gången, med Ärliga Pigan Helena Swensdr i Å."

Barn:
Olof Jonsson+ (1730 - 1731)
Karin Jonsdotter (1732 - 1809)
Helena Jonsdotter+ (1734 - 1736)
Sven Jonsson (1736 - 1817)
Helena Jonsdotter (1738 - 1779)

Familj med VI:20 Brita Eriksdotter Elg (~1718 - 1790)

Vigsel:1740-11-02 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 12)Vigselnotisen på sidan för vigda i Ale nr 2 lyder: "1740 Nov. 2. gifte sig Jon Olofsson tredje gången med ärl. och sediga pigan ifrån Remsta, Brita Eriksdotter, tå hen(n)e en wacker Silfpocal gafs i mårgongåf.a." [C:2, f. 115v] En dubblettnotis finns i den följande kyrkboken, på sidan för vigda i Ale nr 2 ("Ali N.o 3."): "Jon Olofsson med Brita Ersdotter __ 1740 2 Nov. Denne Jon Olofsson, h.t. Kyrkowärd, trädde nu 3 gången i gifte med Ärl. och sedesam(m)a pigan Brita Eriksdotter ifrån Remsta." [C:3, p. 12]

Barn:
VI:44 Margareta Jonsdotter (1741 - 1831)
Erik Jonsson+ (1743 - 1747)
Brita Jonsdotter+ (1745 - 1747)
V:10 Brita Jonsdotter (1747 - 1822)
Ingrid Jonsdotter+ (1749 - 1752)
Kerstin Jonsdotter (1752 - )
Ingrid Jonsdotter+ (1755 - 1759)
Erik Jonsson+ (1758 - 1759)
Jon Jonsson+ (1758 - 1759)
Erik Jonsson+ (1760 - 1764)
Jon Jonsson+ (1763 - 1764)
Olof Jonsson+ (1765 - 1768)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1689 Födelse 1689-09-18 Ale nr 2+, Norrala sn, HÄL.  1)
1691 1 år Makan Helena Persdotter föds 1691-07-07 Berge nr 1, Norrala sn, HÄL 13).
~1699 Systern VII:18 Kerstin Olsdotter föds beräknat 1699 Ale nr 2+, Norrala sn, HÄL 7).
1700 Fadderskap 1700 Sunnanå nr 1, Trönö sn, HÄL.  3)
1703 Fadderskap 1703 Vad nr 1, Norrala sn, HÄL.  4)
1708 Fadderskap 1708 Ale nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  5)
1708 18 år Makan Helena Svensdotter föds 1708-01-23 Å nr 2, Norrala sn, HÄL 14).
1710 Fadderskap 1710 Ale nr 1, Norrala sn, HÄL.  6)
1714 25 år Vigsel Helena Persdotter 1714-11-14 Ale nr 2+, Norrala sn, HÄL.  12)
1715 25 år Sonen Olof Jonsson+ föds 1715-08-07 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 10).
1717 27 år Dottern Sara Jonsdotter föds 1717-01-25 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 10).
~1718 Makan VI:20 Brita Eriksdotter Elg föds beräknat 1718 Remsta+, Norrala sn, HÄL 15).
1719 Sonen Olof Jonsson+ föds 1719 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 16).
1722 Sonen Per Jonsson+ dör 1722 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 10).
1722 32 år Sonen Per Jonsson+ föds 1722-02-04 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 10).
1723 33 år Sonen Olof Jonsson+ föds 1723-04-01 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 10).
1724 34 år Sonen Olof Jonsson+ dör 1724-05-14 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 10).
1724 35 år Dottern Anna Jonsdotter föds 1724-12-05 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 10).
1727 Modern VII:38 Sara [!] Persdotter dör 1727 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 17).
1729 Makan Helena Persdotter dör 1729 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 17).
1729 Fadern VII:37 Olof Jonsson dör 1729 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 17).
1729 Brodern VII:57 Per [!] Olsson dör 1729 Ale nr sub 1, Norrala sn, HÄL 17).
1729 40 år Vigsel Helena Svensdotter 1729-12-28 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL.  12)
1730 41 år Sonen Olof Jonsson+ föds 1730-10-07 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 10).
1731 Sonen Olof Jonsson+ dör 1731 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 10).
1732 42 år Dottern Karin Jonsdotter föds 1732-07-22 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 10).
1734 44 år Dottern Helena Jonsdotter+ föds 1734-04-21 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 10).
1736 46 år Sonen Sven Jonsson föds 1736-04-18 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 10).
1736 46 år Dottern Helena Jonsdotter+ dör 1736-06-20 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 10).
1738 48 år Dottern Helena Jonsdotter föds 1738-01-22 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 10).
1739 Makan Helena Svensdotter dör 1739 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 17).
~1740 Kyrkvärd omkring 1740 Norrala kyrka, Norrala sn, HÄL.  7)
1740 51 år Vigsel VI:20 Brita Eriksdotter Elg 1740-11-02 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL.  12)
1741 Fadderskap 1741 prästgården, Norrala sn, HÄL.  8)
1741 51 år Dottern VI:44 Margareta Jonsdotter föds 1741-08-21 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 18).
1743 53 år Sonen Erik Jonsson+ föds 1743-02-21 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 18).
1745 55 år Dottern Brita Jonsdotter+ föds 1745-05-03 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 18).
1747 57 år Sonen Erik Jonsson+ dör 1747-03-26 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 18).
1747 57 år Dottern Brita Jonsdotter+ dör 1747-03-26 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 18).
1747 57 år Dottern V:10 Brita Jonsdotter föds 1747-08-31 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 18).
1749 60 år Dottern Ingrid Jonsdotter+ föds 1749-11-29 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 18).
1752 62 år Dottern Kerstin Jonsdotter föds 1752-06-03 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 18).
1752 62 år Dottern Ingrid Jonsdotter+ dör 1752-06-06 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 18).
1754 Fadderskap 1754 Sand+ (Svarven), Norrala sn, HÄL.  9)
1755 65 år Dottern Ingrid Jonsdotter+ föds 1755-02-10 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 18).
1758 68 år Sonen Erik Jonsson+ föds 1758-07-13 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 19).
1758 68 år Sonen Jon Jonsson+ föds 1758-07-13 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 19).
1759 69 år Dottern Ingrid Jonsdotter+ dör 1759-03-24 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 18).
1759 69 år Sonen Erik Jonsson+ dör 1759-04-10 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 19).
1759 69 år Sonen Jon Jonsson+ dör 1759-04-12 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 19).
1759 70 år Systern VII:34 Ingrid Olsdotter dör 1759-10-12 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 20).
1760 70 år Sonen Erik Jonsson+ föds 1760-03-06 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 19).
1763 73 år Sonen Jon Jonsson+ föds 1763-05-08 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 19).
1764 74 år Sonen Jon Jonsson+ dör 1764-02-23 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 19).
1764 74 år Sonen Erik Jonsson+ dör 1764-03-05 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 19).
1764 74 år Systern VII:18 Kerstin Olsdotter dör 1764-09-17 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL 21).
1765 75 år Sonen Olof Jonsson+ föds 1765-01-14 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 19).
1765 76 år Systern Karin Olsdotter dör 1765-11-02 Kingsta nr 2, Söderala sn, HÄL 22).
<1767 Bosatt till 1767 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL.  10)
1767 78 år Död 1767-12-15 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL.  11)

Källor

1)AI:1, 1766, p. 3
  
2)Se Bosatt
  
3)Trönö C:1, p. 65
  
4)C:1, f. 75v
  
5)C:2, uppsl. 9
  
6)C:2, uppsl. 8
  
7)Se Död
  
8)C:3, p. 344
  
9)C:3, p. 344b
  
10)C:2, uppsl. 10
  
11)C:3, p. 411
  
12)C:2, f. 115v
  
13)C:1, f. 6v
  
14)C:1, f. 3v
  
15)C:3, p. 511
  
16)Se Dop
  
17)Se Begravning
  
18)C:3, p. 154
  
19)C:3, p. 155
  
20)C:3, p. 407
  
21)C:3, p. 418
  
22)Meddelat av: Nylander, Lars, Vävarvägen 10, Mo, 826 93 Söderhamn (Anbytarforum - via www.genealogi.se - disk. Landskap/Hälsingland/Socknar/Söderala, 1999-05-12, kl. 23:13