Personakt

Jonas (Jon) Olsson Norling

Kronobåtsman. Blev 86 år.

Född:1695-02-24 1)
Kronobåtsman:från 1714 Båtsmansrote 112 (omfattade 1737 Kolsta nr 3, Kolsta nr 4, Kolsta nr 5, Skensta nr 1, Skensta nr 2;), Norrala sn, HÄL 2)I det maskinskrivna registret anges att Jon Olsson Norling antagits som båtsman i rote 112 år 1714.
Fadderskap:1719 Kolsta nr 2, Norrala sn, HÄL 3)"BåtsM: Jonas Norling", utan angiven vistelseort, står 1719 som ungfadder till Gertrud (f. 1719-02-26), dotter till Pål Persson och hu. Brita Persdotter i Kolsta nr 2.
Fadderskap:1723 Närby, Norrala sn, HÄL 4)"Jon Olsson Norling", utan angiven vistelseort, står 1723 som ungfadder till Margareta (f. 1726-12-12), dotter till Olof Olsson Orre i Närby och hu. Anna Knutsdotter. Födelsenotisen är införd i avdelningen för båtsmansfolk och övriga.
Fadderskap:1726 Närby, Norrala sn, HÄL 4)"Jonas Olsson Norling", utan angiven vistelseort, står 1726 som ungfadder till Olof (f. 1726-06-22), son till Olof Olsson Orre i Närby och hu. Anna Knutsdotter. Födelsenotisen är införd i avdelningen för båtsmansfolk och övriga.
Fadderskap:1735 Skensta nr 2, Norrala sn, HÄL 5)"Båtsm. Jonas Norling" och "Hust. Brita Jonsd.r", utan angiven vistelseort, står 1735 som faddrar till Anna (f. 1735-05-18), dotter till Erik Larsson och Margareta Persdotter i Skensta nr 2.
Fadderskap:1739 Skensta nr 1, Norrala sn, HÄL 6)"Båtsm: Jonas Norling" och "Hust. Brita Jonsdotter", utan angiven vistelseort, står 1739 som faddrar till Per (f. 1739-10-09), son till Olof Persson och hu. Brita Jonsdotter i Skensta nr 1.
Fadderskap:1740 Ale+, Norrala sn, HÄL 7)Båtsman Jonas Norling och hans ej namngivna hustru, utan angiven vistelseort, står 1740 som faddrar till Brita (f. 1740-09-24), dotter till båtsmannen Per Arn och Anna Olsdotter i den andra båtsmansroten (av andra källor framgår att de var bosatta i Ale). [C:3, p. 362] - En dubblettnotis finns också i den föregående ministerialboken. Där skrivs de som "Jonas Norling och hustrun, båtsmansfolk", utan angiven vistelseort. [C:2, uppsl. 96]
Bosatt:omkring 1746 Skensta, Norrala sn, HÄL 8)Jonas Norling och hustrun Brita Jonsdotter skrivs i avdelningen för båtsmansfolk och övriga i samband med dottern Ellas födelse, men deras vistelseort anges inte. [C:2, uppsl. 104] Brita anges emellertid vara bosatt i Skensta när hon dör (se Omnämns).
Fadderskap:1746 Skensta+, Norrala sn, HÄL 9)"Båtsman Jonas Norling och hans hustru ibidem" (dvs. därstädes, syftande på det andra fadderparet i Skensta) står 1746 som faddrar till Ingrid (f. 1746-10-31), dotter till båtsmannen Måns ("Magnus") Ström och Kerstin Johansdotter i den sjunde båtsmansrotan. (Av andra källor framgår att dessa var bosatta i Skensta - se deras personnotiser.)
Fadderskap:1748 Kolsta nr 5, Norrala sn, HÄL 10)"Båtsm. Jonas Norling och hans hustru [ej namngiven] i Skensta" står 1748 som faddrar till Gölin (f. 1748-05-20), dotter till Daniel Olofsson och hu. Sigrid Jakobsdotter i Kolsta nr 5.
Fadderskap:1748 Ingsta nr 2, Norrala sn, HÄL 11)"Jonas Norling och hans hustru i Schensta" står 1748 som faddrar till Brita (f. 1748-03-15), dotter till Olof Johansson och Karin Nilsdotter i Ingsta nr 2.
Fadderskap:1749 Skensta nr 2, Norrala sn, HÄL 12)"Båtsm. Jonas Norling och hans hustru", utan angiven vistelseort, står 1749 som faddrar till Brita (f. 1749-04-01), dotter till Bengt Andersson och Margareta Persdotter i Skensta nr 2.
Fadderskap:1756 Skensta nr 1, Norrala sn, HÄL 13)Jonas Norling och hu. Brita Jonsdotter i Skensta står 1756 som faddrar till Olof (f. 1756-03-11), son till Jon Olsson och Sara Andersdotter i Skensta nr 1.
Omnämns:1763 Skensta, Norrala sn, HÄL 14)Bredvid födelsenotisen för Brita (f. 1695-11-07 som dotter till Jon Nilsson och Sigrid Larsdotter i Styvje nr 6) har senare tillagts: "död 1763. d. 23 Maji död, Jonas Norlings hust. i Schensta".
Fadderskap:1767 Skettene+, Norrala sn, HÄL 15)Jonas Norling och hu. Anna Larsdotter i Skensta står 1767 som faddrar till Brita (f. 1767-07-17), dotter till kronobåtsman Per Larsson Fisk och hu. Karin Ersdotter i den fjärde båtsmansroten (av andra källor framgår att Fisk var bosatt i Sjettene - se dennes personakt).
Död:1781-11-18 Norrala sn, HÄL 16)Dödsnotisen med datumet den 18 november 1781 lyder: "G. CronoBåtsm. Jon Olsson [i kyrkboken skrivet "Olof Jonsson", men senare tillagt en etta ovanför Jonsson och en tvåa ovanför Olof för att visa att namnet ska vara Jon Olsson] Norling effter en stilla lefnad och lång tienstetid af ålderdom". Åldern 86 år 7 månader x. dagar [dagsiffran delvis dold av marginalskugga].

Familj med Brita Jonsdotter (1695 - 1763)

Vigsel: 14)Äktenskapet är belagt genom dödsnotisen för Brita.

Barn:
Helena Norling (1730 - )

Familj med Anna Larsdotter Norman (1722 - 1795)

Vigsel:Norrala sn+, HÄL 1)

Noteringar

I husförhörslängden 1754, förhör i "Kolstad-Rotan" den 12 februari, skrivs efter bönderna i Kolsta och Skensta bl.a. [AI:1, 1754, p. 11]:
"Afsked. Jonas Norling" (f. 1695), 59 år. [Luthers katekes:] "bene"
Hu. Brita (f. 1695-11-07), 59 år. [Luthers katekes:] "bene".
---
I den husförhörslängd som har årtalet 1777 skrivs efter bönderna i Skensta [AI:1, 1777, p. 10]:
Gamle båtsman Jon Olsson Norling ("Gl: B: Jon Ols: Norling") (f. 1695-02-24), 87 år, bene
Hu. Anna Larsdotter (f. 1722-07-22), 56 år


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1695 Födelse 1695-02-24.  1)
1695 8 mån Makan Brita Jonsdotter föds 1695-11-07 Styvje nr 6, Norrala sn, HÄL 17).
>1714 Kronobåtsman från 1714 Båtsmansrote 112 (omfattade 1737 Kolsta nr 3, Kolsta nr 4, Kolsta nr 5, Skensta nr 1, Skensta nr 2;), Norrala sn, HÄL.  2)
1719 Fadderskap 1719 Kolsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  3)
1722 27 år Makan Anna Larsdotter Norman föds 1722-07-22 Norrala sn, HÄL 18).
1723 Fadderskap 1723 Närby, Norrala sn, HÄL.  4)
1726 Fadderskap 1726 Närby, Norrala sn, HÄL.  4)
1730 35 år Dottern Helena Norling föds 1730-04-26 Skensta+, Norrala sn, HÄL 19).
1735 Fadderskap 1735 Skensta nr 2, Norrala sn, HÄL.  5)
1739 Fadderskap 1739 Skensta nr 1, Norrala sn, HÄL.  6)
1740 Fadderskap 1740 Ale+, Norrala sn, HÄL.  7)
~1746 Bosatt omkring 1746 Skensta, Norrala sn, HÄL.  8)
1746 Fadderskap 1746 Skensta+, Norrala sn, HÄL.  9)
1748 Fadderskap 1748 Kolsta nr 5, Norrala sn, HÄL.  10)
1748 Fadderskap 1748 Ingsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  11)
1749 Fadderskap 1749 Skensta nr 2, Norrala sn, HÄL.  12)
1756 Fadderskap 1756 Skensta nr 1, Norrala sn, HÄL.  13)
1763 Omnämns 1763 Skensta, Norrala sn, HÄL.  14)
1763 68 år Makan Brita Jonsdotter dör 1763-05-23 Skensta, Norrala sn, HÄL 20).
1767 Fadderskap 1767 Skettene+, Norrala sn, HÄL.  15)
1781 86 år Död 1781-11-18 Norrala sn, HÄL.  16)

Källor

1)AI:1, 1777, p. 10
  
2)Register till båtsmansrullor Gävleborgs 1745-1816, Västernorrlands II 1736-1795, Västernorrlands läns landskontor 1736-1795 (fiche S02375), vol. G I b:14
  
3)C:2, uppsl. 31
  
4)C:2, uppsl. 107
  
5)C:2, uppsl. 36
  
6)C:2, uppsl. 35
  
7)C:3, p. 362
  
8)Se Fadderskap
  
9)C:3, p. 372
  
10)C:3, p. 202
  
11)C:3, p. 302
  
12)C:3, p. 206
  
13)C:3, p. 204
  
14)C:1, f. 71r
  
15)C:3, p. 366
  
16)C:4, f. 114v
  
17)C:1, f. 70v
  
18)C:2, uppsl. 101
  
19)C:2, uppsl. 104
  
20)C:3, p. 521