Personakt Antavla

Anders Persson Ström

Sockenskomakare. Blev 76 år.

Far:Per Andersson Ström (1695 - 1762)
Mor:Karin Nilsdotter (~1708 - 1742)

Född:1733-10-09 Edvik+, Norrala sn, HÄL 1)Födelsenotisen är införd i avdelningen för båtsmansfolk och övriga. Föräldrar: Per Ström och hu. Karin Nilsdotter. (Deras vistelseort anges inte men notisen är införd efter en notis för båtsmannen Olof Ström i Svartvik från 1714. [C:2, uppsl. 98] Modern anges vid sin död ha varit bosatt i Edvik, som ingick i samma rota som Svartvik. [C:3, p. 507]) Faddrar: Sven Abrahamsson ("Swen Abr.") i Edvik och hu. Kerstin "J.dr"; Lars Andersson i Källene och hu. Margta Ersdotter. (Ungfaddrar:) Drängen Olof Olsson i Skettene, pigan Malin Andersdotter i Källene. [C:2, uppsl. 98]
Bosatt:omkring 1750 Edvik, Norrala sn, HÄL 2)
Fadderskap:1750 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL 3)"Anders Person Ström i Edwik" står 1750 som drängfadder till Lars 8f. 1750-02-17), son till "Åboen" [landbonden] Jon Svensson och hu. Anna Larsdotter i Borg nr sub 1.
Fadderskap:1751 Edvik nr 2, Norrala sn, HÄL 4)Drängen Anders Ström och pigan Margta Svensdotter i Edvik (ortsangivelsen syftar eventuellt på båda) står 1751 som ungfaddrar till Sven (f. 1751-06-09), son och första barnet till Abraham Svensson och hu. Karin Persdotter i Edvik nr 2.
Fadderskap:1751 Källene nr 1, Norrala sn, HÄL 5)"Pär Ström och hans hustru i Edwik" står 1751 som faddrar till Sara (f. 1751-02-22), dotter till Olof Larsson och Margta Svensdotter i Källene nr 1. Vid samma tillfälle står "Son Anders Ström i Edwik" som ungfadder.
Fadderskap:1753 Hamre nr 2, Norrala sn, HÄL 6)"Anders Petri Ström", utan angiven vistelseort, står 1753 som drängfadder till Olof (f. 1753-08-30), son till bonden Erik Olsson och Malin Andersdotter i Hamre nr 2. Vid samma tillfälle står Per Andersson Ström och hu. Ingrid Olsdotter som ordinarie faddrar.
Fadderskap:1754 Svartvik, Norrala sn, HÄL 7)"Skomakaren Anders Ström" står 1754 som drängfadder till Olof (f. 1754-10-13), son till [husmannen] Olof Jonsson och hu. Brita Ersdotter i Svartvik.
Fadderskap:1754 Borg+, Norrala sn, HÄL 8)"Anders Pers. Ström", utan angiven vistelseort, står 1754 som drängfadder till Hans (f. 1754-03-11) son till skomakardrängen Olof Hansson och hu. Karin Svensdotter. (Enligt husförhörslängderna var dessa redan 1753 och framåt bosatta i Borg. [AI:1, 1753, p. 19]) - Vid samma tillfälle står Per Andersson Ström och hustrun i Edvik som ordinarie föräldrar.
Utomäktenskaplig förbindelse:omkring 1757 Norrala sn+, HÄL 9)
Fadderskap:1763 Skensta nr 2, Norrala sn, HÄL 10)Anders Ström och hu. Anna Ersdotter i Edvik står 1763 som faddrar till Kerstin (f. 1763-12-21), dotter till Per Eriksson och hu. Karin Olsdotter i Skensta nr 2.
Fadderskap:1764 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 11)"Skomakar" Anders Persson och hu. Anna Eriksdotter, utan angiven vistelseort, står 1764 som faddrar till Olof (f. 1764-02-07), son till bonden Erik Ersson och Brita Olofsdotter i Edvik nr 1.
Fadderskap:1765 Edvik nr 2, Norrala sn, HÄL 4)"Skom. And. Pärsson" och hu. Anna Ersdotter i Edvik står 1765 som faddrar till Margta (f. 1765-01-24), dotter till Abraham Svensson och hu. Karin Persdotter i Edvik nr 2.
Fadderskap:1771 Skensta nr 2, Norrala sn, HÄL 12)Anders Ström och hu. Anna Ersdotter i Edvik står 1771 som faddrar till Margta (f. 1771-03-30), dotter till Per Eriksson och hu. Karin Olsdotter i Skensta nr 2.
Fadderskap:1775 Skensta nr 2, Norrala sn, HÄL 12)Skomakaren Anders Ström och hu. Anna Eriksdotter i Edvik står 1775 som faddrar till Margta (f. 1775-04-13), dotter till Per Eriksson och hu. Kairn Olsdotter i Skensta nr 2.
Sockenskomakare:till 1777 Norrala sn, HÄL 13)I domboken från Norrala häradsrätt den 27 oktober 1777 noteras:
Ӥ: 22:
S.D: Anhölt Sokne Skomakaren i Norrala Anders Persson Ström, att erhålla afskjed, sedan han nu tillika skriftel. gifwit wid handen, att han, som wore 50: År gamal, och i hela 24. Års tid betjent Sokneännen med skoarbete, samt desutom hade att försörja 2.ne omyndige barn, nu mera wore så sjuklig och af lungsot beswärad, att det för honom skall wara aldeles omöjeligit att med sitt Handtwerk, längre kunna gå Sokneboerne till handa: Till hwilken ansökning Härads Rätten ock wid anförde omständigheter så mycket häldre fandt godt att sitt bifall lemna, som Socknen desutom är föresedd med en antagen Sockne Skomakare Olof Agerberg, och hwilken tillika med en hop Båtsmän kan wara Socknemännen till tjenst uti hwad på dess handtwerk kan ankomma. Dock bör Ström sådant widare hos Kongl. Maj.ts Höga Befallningshafwande i Länet ödmjukel:n anmäla." [Dombok för Hälsingland 1777, renoverad, Häradsrätter, Gävleborg:167, f. 563v, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, Riksarkivet]
- I avdelningen för födda i ministerialboken skrivs han och hustrun på sidan för "Sockneskomakare" i samband med barnens födelse (1758-1768): "Anders Pers. Ström hust. Anna Eriksdotter.", utan angiven vistelseort. [C:3, p. 353] Redan i fadderskapsnotisen 1754 nämns han emellertid som skomakare.
 
Död:1810-05-20 Skensta, Norrala sn, HÄL 14)Dödsnotisen med datumet den 20 maj 1810 lyder: "Schensta. Skomak. Anders Ström efterlemn. 2 Barn". Dödsorsak: "Ålderdom". Åldern 76 år 5 månader.

Familj med Anna Eriksdotter (1735 - 1810)

Vigsel:1757-12-26 Norrala sn, HÄL 15)Vigselnotisen på sidan märkt "Skomakare" lyder: "1757 d. 26 Decemb. gifte sig [inskjutet ovanfrån: "sokne"] Skomakaren, drängen Anders Ström i Edwik /född 1733 d. 9 Octob. fadren Per Andersson Ström, modren, hustru Karin Nilsdotter/ med pigan likwäl häfdad och des fästmö, Anna Eriksdotter i Skensta, född 1735 d. 18 Maji, fadren Eric Larsson, modren Margta Pärsdotter."

Barn:
Erik Andersson+ (1758 - 1758)
Karin Andersdotter (1760 - )
Karin Andersdotter+ (1760 - )
Erik Andersson Ström (1768 - 1831)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1733 Födelse 1733-10-09 Edvik+, Norrala sn, HÄL.  1)
1735 1 år Makan Anna Eriksdotter föds 1735-05-18 Skensta nr 2, Norrala sn, HÄL 16).
1742 8 år Modern Karin Nilsdotter dör 1742-01-01 Edvik, Norrala sn, HÄL 17).
~1750 Bosatt omkring 1750 Edvik, Norrala sn, HÄL.  2)
1750 Fadderskap 1750 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  3)
1751 Fadderskap 1751 Edvik nr 2, Norrala sn, HÄL.  4)
1751 Fadderskap 1751 Källene nr 1, Norrala sn, HÄL.  5)
1753 Fadderskap 1753 Hamre nr 2, Norrala sn, HÄL.  6)
1754 Fadderskap 1754 Svartvik, Norrala sn, HÄL.  7)
1754 Fadderskap 1754 Borg+, Norrala sn, HÄL.  8)
~1757 Utomäktenskaplig förbindelse omkring 1757 Norrala sn+, HÄL.  9)
1757 24 år Vigsel Anna Eriksdotter 1757-12-26 Norrala sn, HÄL.  15)
1758 24 år Sonen Erik Andersson+ föds 1758-04-10 Edvik+, Norrala sn, HÄL 18).
1758 24 år Sonen Erik Andersson+ dör 1758-07-04 Edvik+, Norrala sn, HÄL 18).
1760 26 år Dottern Karin Andersdotter föds 1760-02-25 Edvik+, Norrala sn, HÄL 18).
1760 26 år Dottern Karin Andersdotter+ föds 1760-02-25 Edvik+, Norrala sn, HÄL 18).
1762 28 år Fadern Per Andersson Ström dör 1762-02-21 Edvik+, Norrala sn, HÄL 19).
1763 Fadderskap 1763 Skensta nr 2, Norrala sn, HÄL.  10)
1764 Fadderskap 1764 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL.  11)
1765 Fadderskap 1765 Edvik nr 2, Norrala sn, HÄL.  4)
1768 34 år Sonen Erik Andersson Ström föds 1768-07-18 Edvik+, Norrala sn, HÄL 18).
1771 Fadderskap 1771 Skensta nr 2, Norrala sn, HÄL.  12)
1775 Fadderskap 1775 Skensta nr 2, Norrala sn, HÄL.  12)
<1777 Sockenskomakare till 1777 Norrala sn, HÄL.  13)
1810 76 år Makan Anna Eriksdotter dör 1810-03-23 Skensta, Norrala sn, HÄL 14).
1810 76 år Död 1810-05-20 Skensta, Norrala sn, HÄL.  14)

Källor

1)C:2, uppsl. 98
  
2)Se Fadderskap
  
3)C:3, p. 265
  
4)C:3, p. 212
  
5)C:3, p. 274
  
6)C:3, p. 284
  
7)C:3, p. 219
  
8)C:3, p. 355
  
9)Se Vigsel
  
10)C:3, p. 206
  
11)C:3, p. 211
  
12)C:3, p. 207
  
13)Dombok för Hälsingland 1777, renoverad, Häradsrätter, Gävleborg:167, f. 563v, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, Riksarkivet
  
14)C:4, f. 131v
  
15)C:3, p. 106
  
16)C:2, uppsl. 36
  
17)C:3, p. 507
  
18)C:3, p. 353
  
19)C:3, p. 521