Personakt Antavla

VIII:129 Gissel Svensson

Bonde. Blev högst 45 år.

Far:IX:257 Sven Matsson (- 1711)
Mor:IX:258 Sigrid [!] Gisselsdotter

Född:1689-09-19 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 1)Föräldrar till "Gisslo": Sven Matsson och Sigrid "Gisslosdotter". Faddrar: Lars Jonsson och hu. Anna Andersdotter i Ringa; Johan Andersson Piller och hustrun Ingrid Matsdotter [i Ringa]. Ungfaddrar: Elisabet Olofsdotter.
Fadderskap:1707 Ale, Norrala sn, HÄL 2)Gissel Svensson i Ringa står 1707 - jämte Sigrid Olofsdotter i Ringa - som ungfadder till Anders (f. 1707-01-06), son till båtsman Anders Andersson Orre och hustrun Elisabet Olofsdotter i Ale.
Fadderskap:1714 Ale nr 3, Norrala sn, HÄL 3)Gissel Svensson i Ringa och hu. Karin Olofsdotter står 1714 som faddrar till Karin (f. 1714-05-25), dotter till bonden Per Olofsson och hu. Margareta Larsdotter i Ale nr 3.
Övrigt tingsärende:1717 Norrala ting, HÄL 4)Vid tinget i Norrala 1717-04-26 låter handelsman Daniel Stenbit i Söderhamn bevaka sina fordringar hos följande: [f. 778r] (---)
Sigfrid Gulliksson i Hamre 222 __ 7 __
Hindrik Jonsson i Svarven __ 166 __ 29
Gissel Svensson i Ringa __ 169 __ 29
Erik Larsson därstädes __ 108 __ 11
Per Nilsson i Ingsta __ 78 __ 18
Jakob Eriksson i Svarven __ 60 __ 7.
 
Bosatt:till 1734 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 5)Gissel Svensson ("Gisle Swänsson") skrivs med hu. Karin Olofsdotter på uppslaget för födda i Ringa nr 8 i samband med barnens födelse (1713-1727). (För slutår, se begravningsnotisen.)
Bonde:till 1734 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 6)
Död:1734 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 7)
Begravd:1734-12-01 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL 8)Begravningsnotisen på sidan för avlidna i Ringa nr 8 lyder: "1734 Decemb. 1. Begrofs gisslo Swenson i Ringa, Christl. effter en sachtmodig wandel och til döden god beredelse med förutstånden långl. siukdom och bräckelighz. LikTexten Syr. 41:3, 4. Lefwat 44 år."
Bouppteckning:1735-10-03 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 9)Bouppteckningen inleds: "Åhr 1735 d. 3. octobr upteknades, wärderades och dehlades all den qwarlåtenskapen effter afl.ne Gissel Swänsson uttj Ringa, Emellan dess qwarlåtna Änka Hustru Brita Larsdotter och hen(n)es 3ne styf barn Sven Gisselsson, och Olof Gisselsson, Sigrid Gisselsdotter, samt Hännes rätta Son Lars Gisselsson." På följande uppslag i längden nämns: "En Silfwer kossa som barnens förra Moder Sal. Hustru Karin Olofsdotter har hafft ifrån ahlj [dvs. byn Ale] med sig, såwäl som en Kopparhyf[?] til en Bränwinspanna om 9 mkr item et litet tenfat, detta tager den förra barnkulle til sig". Undertecknande bytesmän är Erik Nilsson i Svarven (med bomärke), "Förmyndare för styfmodr."; Sven Gisselsson på egna vägnar (med bomärke); Per Olofsson i Ale (med bomärke), "förmyndare för sonen Olof Gisselsson"; Lars Larsson i Ale (med bomärke), "förmyndare för Lars Gisselsson och äfwän för dottren Sigrid Gisselsdotter är Olof persson [bomärke] i Sund".

Familj med VIII:130 Karin [!] Olsdotter (- 1722)

Vigsel:1712-10-12 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 10)Vigselnotisen på sidan för vigda i Ringa nr 8, vid bonden Sven Matssons namn, lyder: "1712 Oct: 12. giffte Sonen, Gissle Swänsson sig med ährlig och Gudfruchtig Piga, Carin Olofsd.r ifrån Aliå."

Barn:
VII:65 Sven Gisselsson (1713 - 1769)
Karin Gisselsdotter+ (1714 - 1715)
Sigrid Gisselsdotter (1716 - <1756)
Olof Gisselsson+ (1719 - 1719)
Olof Gisselsson+ (1721 - 1740)

Familj med Brita Larsdotter (1685 - 1767)

Vigsel:1723-11-10 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 10)Vigselnotisen på sidan för vigda i Ringa nr 8 lyder: "1723 Nov: 10: Giffte sig ånyo Gislo Swensson med ärliga Pigan Brita Larsdotter i Ahli, då gafs __ 4:25 [till kyrkan]".

Barn:
Lars Gisselsson (1727 - 1763)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1689 Födelse 1689-09-19 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL.  1)
1692 2 år Systern Ingrid Svensdotter föds 1692-07-06 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 1).
1696 6 år Systern Elisabet Svensdotter föds 1696-02-09 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 1).
1707 Fadderskap 1707 Ale, Norrala sn, HÄL.  2)
1711 Fadern IX:257 Sven Matsson dör 1711 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 7).
1712 Systern Margareta Svensdotter dör 1712 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 7).
1712 23 år Vigsel VIII:130 Karin [!] Olsdotter 1712-10-12 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL.  10)
1713 23 år Sonen VII:65 Sven Gisselsson föds 1713-09-07 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 5).
1714 Fadderskap 1714 Ale nr 3, Norrala sn, HÄL.  3)
1714 25 år Dottern Karin Gisselsdotter+ föds 1714-12-23 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 5).
1715 Dottern Karin Gisselsdotter+ dör 1715 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 7).
1716 26 år Dottern Sigrid Gisselsdotter föds 1716-03-17 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 5).
1717 Övrigt tingsärende 1717 Norrala ting, HÄL.  4)
1719 29 år Sonen Olof Gisselsson+ föds 1719-05-15 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 5).
1719 29 år Sonen Olof Gisselsson+ dör 1719-09-18 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 5).
1721 31 år Sonen Olof Gisselsson+ föds 1721-08-22 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 5).
1722 Makan VIII:130 Karin [!] Olsdotter dör 1722 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 7).
1723 34 år Vigsel Brita Larsdotter 1723-11-10 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL.  10)
1727 37 år Sonen Lars Gisselsson föds 1727-03-04 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 5).
<1734 Bosatt till 1734 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL.  5)
<1734 Bonde till 1734 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL.  6)
1734 Död 1734 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL.  7)
1734 45 år Begravning 1734-12-01 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL.  8)
1735 46 år Bouppteckning 1735-10-03 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL.  9)

Källor

1)C:1, f. 77v
  
2)C:1, f. 90v
  
3)C:2, uppsl. 12
  
4)Renoverade småprotokoll 1717, häradsrätter, Gävleborg, vol. 10, f. 777v, 778r, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, RA
  
5)C:2, uppsl. 89
  
6)Se informationen om övriga händelser
  
7)Se Begravning
  
8)C:2, f. 156r
  
9)Bouppteckningar 1734-1764, nr 44, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
10)C:2, f. 155v