Personakt

XII:2241 Gustav Silvastsson (Vastesson)

Bonde.

Bosatt:omkring 1535 Daglösa nr 3, Trönö sn, HÄL 1)
Bonde:till 1571 Daglösa nr 3, Trönö sn, HÄL 2)
Omnämns:1597 3)I ett dokument, sannolikt från 1597, redogör Hans Nilsson i Röstebo, Bollnäs sn, för hur hans släkt kommit i besittning av hemmanet Röstebo. Dokumentet finns avfotograferat, i transkription och med normaliserad stavning kommenterat i en mycket intressant artikel av Lars Nylander. Brevet lyder: "Jag Hans NIlsson i Röstebo erkänner och vill med ed kraftfullt visa att jag ofta har hört denna efterskrivna berättelse, inte enbart av min salige fader herr Nils i bollnäs och min saliga moder utan även av båda mina saliga morbröder Hans Andersson i Sjörgrå och Jon Andersson i Växsjö, också av salige Måns Persson i Renshammar och Olof Eriksson i Uppbysgården i Röste; nämligen att släktskapet och arvet mellan Olof Jonsson i Växsjö och mig är på följande sätt: Jon Bengtsson i Tomta i Växsjö fick Brita i Renshammar till hustru, och samma Brita fick en jordlott i arv, som var en sjättedel av samma Renshammar, liggande i Röstebo (ty samma Röstebo lydde då på den tiden helt och sedan länge till samma Renshammar och Ren, och till ingen annan by i socknen). Samma Jon Bengtsson och hans hustru, hustru Brita, ägde en son som hette Olof Jonsson. Nu blev Jon Bengtsson död. Då ingick samma hustru Brita, salige Jon Bengtssons hustru, ett andra gifte, nämligen i Röste med Jon Persson i Uppbysgården. Med samma Jon Persson avlade förutnämnda Brita ytterligare en son, och han hette Per Jonsson. [Denna kvinna var alltså] bägge föreskrivna Olof Jonssons moder i Tomta och Jon Perssons moder i Röste. Hustru Britas sjättedelsarv liggande i Röstebo ärvdes av bägge hennes två söner, Olof Jonsson i Tomta och Jon Persson i Röste, och de sönderdelade samma sjättedel mellan sig och erhöll en halvpart vardera. Nu bytte förutnämnde Olof Jonsson sin del i Röstebo mot en äga i Växsjö som ännu idag kallas Sjörgrålandet. Så ägde också denna Olof Jonsson två döttrar. Den ena hette Kerstin, den andra Karin. Kerstin kom till giftermål i Sjörgrå, och sedan efter sin mans död kom hon åter till Tomta, och dog där. Karin kom till Daglösa i Trönö i giftermål. Dessa två systrar Karin och Kerstin bytte itu samma sin del, och bägge dessa två parter löste min fader salige herr Nils [Laurentii, kyrkoherde i Bollnäs] i Bollnäs på sin hustrus vägnar, som också hette Karin och var hustru Kerstins dotter i Tomta, in. Gamle Kjell Persson i Bår, som också var mågsläkt med min fader herr Nils, hade den ena systerdelen i pant, fick sex mark i konung Gustavs mynt och två skrindland äng liggande i Slagmyran, som Habell i Änga fick, men som sedan löstes av Gustav i Daglösa i förutnämnda Trönö. Detta berättar dombreven i Uppbysgården. Men intet fick vi när bölet i Växbo byttes, utan alla de andra i vårt byteslag behöll det för sig själva med sin egen tillåtelse."

Familj med XII:2242 Karin Olsdotter

Vigsel: 4)

Barn:
XI:1121 Silvast (Vaste) Gustavsson

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1535 Bosatt omkring 1535 Daglösa nr 3, Trönö sn, HÄL.  1)
<1571 Bonde till 1571 Daglösa nr 3, Trönö sn, HÄL.  2)
1597 Omnämns 1597.  3)

Källor

1)Gärder och hjälper 153, Strödda äldre räkenskaper t.o.m. 1630, KA, Riksarkivet
  
2)Berglöw, Gösta: "Min morfars härstamning", bilaga till ALIR-anor 1994:4 (medlemsblad för Forskarföreningen Alir, Söderhamn med omnejd)
  
3)Nylander, Lars: "En vitt utgrenad prästsläkt från Bollnäs. Parisprofessorn Jonas Hambraeus och släkten Bullernaesius", Släktforskarnas Årsbok 200 (s. 213-250)
  
4)Se Omnämns