Personakt Antavla

IX:87 Erik [!] Nilsson

Bonde. Blev ca 58 år.

Far:X:173 Nils Jonsson (~1608 - 1679)
Mor:X:174 Ingrid [!] Håkansdotter

Född:beräknat 1639 Tygsta nr 2+, Trönö sn, HÄL 1)För födelseort, se Bonde.
Straffad/dömd:1674-05-05 Norrala ting, HÄL 2)Vid tinget för Norrala och Trönö socknar 1674 den 5 maj skrivs följande in i domboken:
"Samma Dato. taladhe Tobaksvisiteuren Johan Johansson till Giöstaff Wastesson i Daglösa, om någon oloflig Tobaks handell, som han kiöpt hafwer af Borgaren i Söderhambn Jon Hansson Garp, Nembligen Siu Skålpundh; dheremoth inwände Giöstaf Wastesson att han inthet hafwer kiöpt Tobaket wthan allenast gådt i Caution för sin Granne Michel Larsson i Wij, som nu döder ähr. Giöstaff Wastesson blef öfwertygat att han hafwer hafft Tobak att sällia i Sochnen af Compagniets afnähmare Rådman Lars Hansson, och således icke kan whrsse[c]hta sigh att han ju wiste dhet war olofligit Tobak som af Jon Hansson togs; dy blef han Giöstaff Sakfält effter Kongl. Maij.ts Tobaks placat den 24. Novembris (1)670. till otta daler Silf(we)rm.t
I lijka måtto blef Erich Nilsson i Tygsta af bemelte [p. 18:] Johan Johansson anklagat, för dhet han hafwer kiöpt af förbemelte Jon Hansson Garp 4 1/12. Skålpundh Tobak, huar till han inthet neka kundhe dy blef han effter ofwanbemelte Kongl. Maij.ts placat, på lijka sätt sakfält till 8. D.r Silf(we)rm.t Böterne proportioneras effter Kongl placatets inneholdh.
En deel af Allmogen klagadhe att stu--- [två otydliga ord] intz Tobak i Stadhen hoos Compagniet till köpt, och när dhe få köpa dher, ähr dhe mächta dyrt [hänvisning till otydlig notering, tydligtvis prisangivelse, i marginalen] och mästadels bortskämbdhe? Visiteuren swaradhe att han dher till intz ähr wållandhe".
 
Bonde:till 1697 Tygsta nr 2, Trönö sn, HÄL 3)I den längd från 1690 som visar hur bönderna i Trönö kommit i besittning av sina hemman anges för Erik Nilsson i Tygsta: "besitter sina fäders hem". Han bör alltså vara född i gården.
Bosatt:till 1697 Tygsta nr 2, Trönö sn, HÄL 4)Hans namn - "Erich Nilsson" - skrivs på hemmansföreståndarens plats på uppslaget reserverat för hemmanet Tygsta (nr 2) i den äldsta ministerialboken för Trönö sn, upprättad ca 1688. (Hans dopnamn har därefter strukits över och ersatts med namnet Jöns, för att visa att mågen Jöns Nilsson sedan tagit över hemmansstyret.) Dopnotiserna för hans två sista barn, födda 1678 och 1684, har därunder förts in retroaktivt; hustruns namn anges emellertid inte.
Död:1697-08-30 Tygsta nr 2, Trönö sn, HÄL 5)Dödsnotisen på uppslaget reserverat för hemmanet Tygsta (nr 2) i den äldsta ministerialboken för Trönö sn lyder: "A.o (1)697 d. 30 Aug: afsomnade Ehrlige Danneman Erik Nilson i Herranom sedan han Christel.n och som en rätt försabmlingenes lem anstår lefwat haf.(we)r Vthi 58 år. Gud frögde Siälen. Ligger begrafwen i sin egen graaff på Tröne kyrkiogårdh."

Familj med IX:88 Kerstin

Vigsel: 6)Eftersom hustru Kerstin 1696 anges som svärmoder till Jöns Nilsson i Tygsta (se hennes personakt) var hon sannolikt gift med Erik Nilsson.

Barn:
Margareta Eriksdotter (1678 - )
Karin Eriksdotter (1684 - )
Kerstin Eriksdotter+
VIII:44 Sigrid Eriksdotter+

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1639 Födelse beräknat 1639 Tygsta nr 2+, Trönö sn, HÄL.  1)
1674 Straffad/dömd 1674-05-05 Norrala ting, HÄL.  2)
1678 Dottern Margareta Eriksdotter föds 1678 Tygsta nr 2, Trönö sn, HÄL 7).
1679 Fadern X:173 Nils Jonsson dör 1679 Tygsta nr 2, Trönö sn, HÄL 8).
1684 Dottern Karin Eriksdotter föds 1684 Tygsta nr 2, Trönö sn, HÄL 7).
<1697 Bonde till 1697 Tygsta nr 2, Trönö sn, HÄL.  3)
<1697 Bosatt till 1697 Tygsta nr 2, Trönö sn, HÄL.  4)
1697 Död 1697-08-30 Tygsta nr 2, Trönö sn, HÄL.  5)

Källor

1)Se Död
  
2)Dombok för Hälsingland 1674, p. 17, 18, HLA
  
3)Berglöw, Gösta: "Längd På bördz Rätten för almogen i Tröne Sochn pro Anno 1690." (transkription av bördsrättslängd för Trönö socken 1690 i gårdsarkivet för Stärte nr 1, nu i Norrala sockenarkiv), ALIR-anor 1993:2, medlemsblad för Forskarföreningen Alir)
  
4)Trönö C:1, p. 81, 82
  
5)Trönö C:1, p. 82
  
6)Trönö C:1, p. 83
  
7)Se Dop
  
8)Meddelat av: Berglöw, Gösta, Borg 3087, 826 94 Norrala (ca 1990)