Personakt

Hans Hansius Wik

Kyrkoherde.

Född:Jättendals sn, HÄL 1)
Bosatt:prästgården, Skogs sn, HÄL 2)
Collega Scholae (lärare i kollegium):från 1680 till 1694 Hudiksvalls skola, Hudiksvall, HÄL 3)Arvidsson berättar om honom i sin redogörelse för collega scholae (dvs. lärarna i kollegiet) vid Hudiksvalls trivialskola (1650-1693): "Till lärare i klass 3 utnämndes 1680 Johan Hansius Wik, bondson från Jättendal, student 1674. Han blev 1694 kyrkoherde i Skog och avled 1720."
Kyrkoherde:från 1694 Skogs pastorat, HÄL 1)
Död:1720 prästgården+, Skogs sn, HÄL 1)

Familj med Katarina Larsdotter Grubb (1662 - )

Vigsel:1684 4)

Barn:
Lars Elfvik (~1685 - 1738)

Noteringar

I en genealogi från 1740-talet skriver hälsingeprosten Broman om honom:
"A. Catharina Lars Dotter Grubb [dotter till kyrkoherden i Arbrå Lars Wilhelmsson Grubb], född 1662, gift med H. Hans Vjk, 1684, Collega Sch: H:vall; sedan Pastor i Schog; hafwandes med honom endaste Sonen Lars Vjk, som kallade sig Elfvik, född 1685; blef Prest på Skepsflottan, och sedermera Kyrkoherde uti Norala och Trönö; gift ther med Catharina Öjer, af Flodm: Famil: se Tab: IV. C: I. och hade med henna mång Barn; ifrå gifto året 1725; til thes han afsomnade 1738, näml.

1. Johannes Elfvik, född 1726. Stud: Ups: 1744.
2. Lars - född och död 1728.
3. Peturs - född 1729. Ups: Stud: 1747.
4. Christina - född 1730.
5. Jemima Catharina född 1732.
6. Jojada Martinus född 1734, död 1743.
7. Levi Laurentius född 1736.
8 Olof Christfrid, Elfvik, född och död 1738.

Förenämde H. Hans Vjk, efter sin förra hust: Cathar: Grubbs död 1687, gifte sig senare gången med Kyrkoh: Ekbergs Enka i Schog S.[.]n Maria Lidh, blifwande ther Kyrkoherde; men ägde ther med henna intet barn; Dock mång stiufbarn Ekebergar; se Ekb: Fam: Tab: [VI: Class: I] för än han dog 1720, och hon 1739.

Efter H. Lars Elfviks död, 1738, trädde, 1740, hans enka Cathar: Öjer i senare giftet med H. Ol: Nordlinder, som och therföre Kyrkoherde blef efter sin Swärfader i Norala och Trönö; Barnen theras äre

1. Margareta Nordlinder
2.: Systren [Dessa två är förenade med klammer och kommentaren "twillingar födde 1741" och "äldre död 1747 i kopporna, yngre död 1741."]
3
4. [Nr 3 och fyra förenade med klammer och texten:] 2: Söner twillingar födde 1743, döde 3: wekor gamle.
5. Helena Catharina Norlinder [sic], född 1744."


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1662 Makan Katarina Larsdotter Grubb föds 1662 Norrbo pastorat, HÄL 5).
>1680 Collega Scholae (lärare i kollegium) från 1680 till 1694 Hudiksvalls skola, Hudiksvall, HÄL.  3)
1684 Vigsel Katarina Larsdotter Grubb 1684.  4)
~1685 Sonen Lars Elfvik föds beräknat 1685 6).
>1694 Kyrkoherde från 1694 Skogs pastorat, HÄL.  1)
1720 Död 1720 prästgården+, Skogs sn, HÄL.  1)

Källor

1)Se Collega Scholae
  
2)Se Kyrkoherde
  
3)Arvidsson, Stellan: Hudiksvalls läroverks historia 1650-1800 (Hudiksvall 1951), s. 84
  
4)Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Grubb (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 625 samt kommentar om hennes äktenskap av Grape s. 912
  
5)Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Grubb (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 625
  
6)Se Död