Personakt Antavla

Jakob Norelius

Bruksskrivare, bruksinspektor.

Far:Jakob Laurentii Norelius (1685 - 1727)
Mor:Sara Hanelia (Hanelius) (1688 - 1774)

Född:1721-12-09 komministergården+, Orsten, Trönö sn, HÄL 1)Föräldrar: "Comminister H.r Jacob Norelius Mad: Sara Hanelia", utan angiven vistelseort. Faddrar: Ärevördige och höglärde herr kyrkoherden i Norrala och Trönö herr Petrus Aurivillius och dess "dygdförnähma huusähra", den äreborna och mycket gudfruktiga matronan hu. Kristina Flodman; "Adjunctus i Norala" ärevördige herr Petrus Stillmark; den dygdbefästa jungfrun Kajsa Schroder; gästgivaren i Norrala Olof Hansson och hans ej namngivna hustru; sockenskrivaren i Trönö välförståndig Nils Persson i Långbro och hans hustr Margareta Bengtsdotter; "FärdingsMannen"(?) i Trönö ärlig och beskedlig Hans Larsson i Trönbyn (Trönö) och hans hu. Anna Jonsdotter.
Brukskrivare:omkring 1745 Långvinds bruk, Enångers sn, HÄL 2)Jakob Norelius skrivs hos bokhållaren Johan Lindgren som skrivare vid Långvinds bruk ännu i husförhörslängden 1746. [Enånger AI:1, 1712-1750, Genline ID: 2212.29.37500] 1747 skrivs där emellertid en Jonas Schalberg i stället som skrivare. [D:o, Genline ID: 2212.29.38900]
Bosatt:omkring 1745 Långvinds bruk, Enångers sn, HÄL 2)
Bruksinspektor:omkring 1767 3)
Arvsskifte:1767-12-29 prästgården+, Trönö sn, HÄL 4)Bouppteckningen efter styvfadern inleds: "Åhr 1767 den 29 Decembr, förrättades BoUpteckning effter Comministren i Norahla och Tröne wälärewördige och Högwällärde Herr Petrus Bolinder till rättelse emellan thess effterlåtna Enka Madame Sara Hanelia och thess K: Barn, med förra giftet [dsv. Sara Hanelias föregående äktenskap], Probsten och Kyrkioherden uti Sigtuna Högärewördige och Högtärade Herr Laur: Norelius och bruks Inspectorn Högacktad Herr Jacob Norelius, samt i samma ägtenskapet Kyrkioherden den Wälärewördige och HögLärde Herr Magister Johan Bolinder uti Söderhamn, Hwilka alla woro närwarande." Undertecknande bytesdeltagare är Sara Hanelia; Laur. Norelius; Jacob Norelius; Johan Bolinder.

Familj med Sara Margareta Öman (Ödman) (1744 - 1838)

Vigsel: 5)

Barn:
Per (Petter) Norelius (1771 - )
Anna Dorothea Norelia (Norelius) (1776 - )

Noteringar

I husförhörslängden för Enångers sn 1745 (förhör den 4 februari) skrivs först under Långvinds bruk [Enånger AI:1, 1712-1750, Genline ID: 2212.29.35900]:
Herr bokhållaren Johan Lindgren
Madam "Christ. Elisab. Justi"
Dotter jungfru Maria
"Bruks Skrif. H.r Jac. Norelius"
(Därefter följer tjänstefolket.)
---
I Sehlberg, Erik: Gefle och dess slägter, H 38a:1:7, p. 500, handskriftsavd., Kungliga Biblioteket, finns en stamtavla som utgår från borgaren och handelsmannen i Gävle Simon Öman (Ödman), d. 1720-09-21. Denne hade en son "Nils Öman födde 1715 24/3 [korstecken:] [blankt] Student [blankt] Sedan Handlande i Gefle gift 1740 6/5 m Margreta Depken f 1717 (se p 151) [korstecken:] 1789 d: 9 Junij 74 år gl."
Nils och Margareta hade dottern "Sara Margreta Öman f: 1744 23/4 [korstecken:] 1838 26/2 Gift m Bruks Insp: Jacob Norelius." Längre ned står kommentarern: "Inspect Jac. Norelii E:a som dog i Wendels Prestgård 1838 26/2 93 år 10 Mån gl: Kallades också i Notification för Sara Margr Ödman".
Sara Margareta och Jakob Norelius hade barnen:
"Petter Norelius f: 1771" och "Anna Dorothea Norelia f: 1776 [korstecken:] [blankt] g [blankt] m Kronobefalln.m: sedan Jernhandl: i Gefle Johan Schröder Se p: 423".


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1721 Födelse 1721-12-09 komministergården+, Orsten, Trönö sn, HÄL.  1)
1727 5 år Fadern Jakob Laurentii Norelius dör 1727-04-13 komministergården+, Orsten, Trönö sn, HÄL 1).
1744 22 år Makan Sara Margareta Öman (Ödman) föds 1744-04-23 Gävle+, GÄS 5).
~1745 Brukskrivare omkring 1745 Långvinds bruk, Enångers sn, HÄL.  2)
~1745 Bosatt omkring 1745 Långvinds bruk, Enångers sn, HÄL.  2)
~1767 Bruksinspektor omkring 1767.  3)
1767 46 år Arvsskifte 1767-12-29 prästgården+, Trönö sn, HÄL.  4)
1771 Sonen Per (Petter) Norelius föds 1771 5).
1774 52 år Modern Sara Hanelia (Hanelius) dör 1774-03-22 Söderhamn, HÄL 6).
1776 Dottern Anna Dorothea Norelia (Norelius) föds 1776 5).
1838 116 år Makan Sara Margareta Öman (Ödman) dör 1838-02-26 prästgården, Vendels sn, UPP 5).

Källor

1)Trönö C:1, p. 122
  
2)Enånger AI:1, 1712-1750, Genline ID: 2212.29.35900
  
3)Se Arvsskifte
  
4)Bouppteckningar 1768-1771, nr 5, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
5)Sehlberg, Erik: Gefle och dess slägter, H 38a:1:7, p. 500, handskriftsavd., Kungliga Biblioteket
  
6)Trönö C:1, p. 123