Personakt Antavla

Erik Olsson

Landbonde.

Far:VIII:31 Olof Jonsson (- 1737)
Mor:VIII:32 Brita [!] Eriksdotter (- 1743)

Född:1713-05-11 Daglösa nr 2, Trönö sn, HÄL 1)Födelsenotisen, som är införd på uppslaget reserverat för Daglösa (nr 2) i den äldsta ministerialboken för Trönö sn lyder: "A.o 1713. d. 11 Maij, föddes en wählskapad Son af ofwannembde föräldrar [dvs. Olof Jonsson och hu. Brita Eriksdotter] som befordrades till Doop och Christendom d. 14. Ejusd:, och nemndes Erich." Faddrar: Landsskrivaren herr Petter Wahlman och hans hustru, madam Maria Schröder; Jonas Gustavsson i Daglösa och hans ej namngivna hustru. (Ungfaddrar:) Olof Eriksson i Fly [Trönö] "och hans syster" Kerstin Eriksdotter. (Ingen annan Erik finns registrerad som född i Trönö detta år.)
Fadderskap:1735 Ale nr 3, Norrala sn, HÄL 2)"Eric Ohlson i Daglösa" står 1735 som ungfadder till Brita (f. 1735-10-26), dotter till bonden Olof Persson och hu. Barbro Olofsdotter [bördig från Daglösa i Trönö sn] i Ale nr 3.
Arvsskifte:1737-03-03 Daglösa nr 2, Trönö sn, HÄL 3)Arvsskiftet efter fadern Olof Jonsson hålls i Daglösa den 3 mars 1737. Se utdrag ur bouppteckningen i dennes personakt.
Bosatt:omkring 1743 Daglösa, Trönö sn, HÄL 4)
Arvsskifte:1743-03-07 Daglösa nr 2, Trönö sn, HÄL 5)Arvsskiftet efter modern Brita Eriksdotter, då Erik Olofsson i Daglösa deltar, hålls i Daglösa den 7 mars 1743. Se utdrag ur bouppteckningen i hennes personakt.
Fadderskap:1748 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 6)Drängen Erik Olsson i Daglösa [Trönö sn] står 1748 - jämte pigan Kerstin Olsdotter i Daglösa - som ungfadder till Karin (f. 1748-06-20), dotter till bonden Jon Larsson "med andra hustrun" Margta Olsdotter i Fors nr 2. (Enligt Margtas vigselnotis var hon tidigare bosatt i Daglösa.)
Landbonde:till 1754 Haga, Enångers sn, HÄL 7)Att han var landbonde i just Haga i Enånger anges i verket Sveriges släktregister för Enångers sn (se utdrag under Noteringar).
Landbonde:från 1754 Sund nr 4, Norrala sn, HÄL 8)
Bosatt:till 1754-04-08 Enångers sn, HÄL 7)
Immigrerade:1754-04-08 Norrala sn, HÄL 9)I bilagan över in- och utflyttade till husförhörslängden 1754 upptas bl.a.: "Landbonden Erik Olsson född 1713. d. 11 Maij i Tröne flyttar til Norala med sin hustru Margta Pärsdotter, som här [sic] född här i församlingen [dvs. Enångers sn] 1710. Hafwa flitigt biwistat förhören, äro förswarligen grundade i sin Christendoms Kundskap; Brukat med wördnad den Hel. nattwarden, och så wida witterligit är, fört et stilla lefwerne. Deras Son Anders är född 1747. d. 1: Junii, och dotter Brita d. 26. augusti 1750. Enånger d. 8. apr. 1754. Engelbert Hanning."
Bosatt:från 1754-04-08 Sund nr 4, Norrala sn, HÄL 10)
Fadderskap:1759 Svartvik nr sub 3, Norrala sn, HÄL 11)Erik Olsson och hu. Kerstin Olsdotter ("Olai") i Svartvik står 1759 som faddrar till Olof (f. 1759-06-07), son till Lars Olsson och Karin Olsdotter i Svartvik nr sub 3.
Bosatt:omkring 1759 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL 12)Erik Olsson och hu. Kerstin Olsdotter skrivs på sidan för födda i "Swartwik N. 5." - vilket i själva verket avser en del av hemmanet Svartvik nr 2 - i samband med dottern Margtas födelse 1759-10-06.
Landbonde:omkring 1759 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL 13)I dödsnotisen för hustrun Margta Persdotter kallas han "Eric Ohlson, rådm. Närbergs Åbo", dvs. landbonde.

Familj med Anna Andersdotter (1703 - 1748)

Vigsel:1745-11-17 Enångers sn, HÄL 14)

Barn:
Anders Eriksson Enroth (1747 - 1824)

Familj med Margareta Persdotter (1710 - 1758)

Vigsel:1751-11-05 Enångers sn, HÄL 14)

Barn:
Brita Eriksdotter+ (1750 - 1829)
Barbro Eriksdotter+ (1755 - 1758)

Familj med Kerstin Olsdotter (1731 - 1804)

Vigsel:1758-11-19 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL 15)Vigselnotisen på sidan för vigda i Svartvik "N. 4." [sic - rättat från "N. 3."; numreringen för gårdarna i byn är genomgående felaktig och Erik var landbonde på en del av Svartvik nr 2] lyder: "Eric Ohlsson _ 1758. 19 Nov. gifte sig 2. gången med Ärl. pigan Cherstin Ohlsdotter i Swartwik, hon född 16 Januarii 1731. Fadren Olof Månsson, modren hust. Anna Larsdotter. Han född i daglösa 11 Maji 1713."

Barn:
Margareta Eriksdotter (1759 - 1809)

Noteringar

I Sveriges släktregister: Enångers socken. Släkthistorisk samling från Enångers socken (X 7) Gävleborgs län (forskn.ledare K.J. Nilson), Sthlm 1960 , signum 12D, s. 79, anges om honom och hans familj:
"1 ERIC OLSSON, * 1/3 1713, s. t. bonden Olof Jonsson i Daglösa, Trönö sn. G. 3 ggr. Landbonde i Haga, Enånger. [korstecken] 2/4 1763.
3F3 ANNA ANDERSDOTTER, * 23/10 1703, d. t. bonden And. Olofsson i Myra 2, Enånger. (Tig. g. o. änka e. bonden And. Ericsson i Finnika 3, Enånger.) G. 17/11 1745. [korstecken] 2/11 1748.
(X() MARGETA PEHRSDOTTER, * ./. 1710, d. t. bonden Pehr Pehrsson o. h. h. Brita Larsdotter i Näcksjö, Forsa sn, Häls. G. 5711 1751. [korstecken] 11/3 1758.
(X32) CHERSTIN OLSDOTTER, * ./. 1715 i Svartvik, Norrala sn, Häls.
[Barn:]
ANDERS, * 1/6 1747 __ 3
BRITA, * 26/8 1750 __ 6B4 [Under detta signum, s. 16, anges Brita vara gift med bonden i Borka nr 2, Enånger, Erik Jonsson, f. 1755-03-08, d. 1815-07-19. Brita anges ha dött 1829-09-08.]

[Sonen] 2 ANDERS ERSSON ENROTH, * 1/6 1746 (---). G. 19/10 1777. Hjulmakare, bos. i Tosätter [Enångers sn]. [korstecken] 21/9 1824 (ålder)
(3B3) MARGTA JÖNSDOTTER, * 5/11 1754, d. t. Jöns Larsson i Boda 3, Enånger.
[Barn:]
ANNA, * 15/10 1779 __ 8T5
ERIC, * 15/3 1789 __ 4"
(Därefter följer Eriks familj.)
---
I husförhörslängden 1754 skrivs i marginalen på sidan för hemmanen i byn Sund [AI:1, 1754, p. 15]:
"N. 4. Eric Ohlsson född i Tröne 1713 d. 11 Maji hustrun Margreta Pädersdotter född i Enånger 1710. Son Anders född 1747 d. 1 Junii. dotter Brita född 1750 d. 26 Augusti. Enånger d. 8 April 1754. Engelb. Hanning".
---
I husförhörslängden 1756, förhör i Sund den 19 februari, skrivs för Sund nr 4 [AI:1, 1756, p. 19]:
Erik Olofsson (f. 1713-05-11), 43 år. [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers katekes:] "nihil"
Hu. Margta Persdotter ("Petri") (f. 1710), 46 år. [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers katekes:] "nihil"
Son Anders (f. 1747-06-01), 9 år. Om honom noteras: "stafwar rent".
Dotter Brita (f. 1750-08-26), 6 år. Om henne noteras: "a.b.c.d"
Dotter Barbro (f. 1755-04-06), 1 år
Pigan Helena (f. 1720-11-20), 36 år. [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers katekes:] "beneqd"; [Svebilii katekes:] "bene".
Den föregående bonden på hemmanet, Per Jonsson, f. 1711-03-04, vilken skrivits där t.o.m. 1754 [AI:1, 1754, p. 15], skrivs nu med sin hustru och sina barn som "Inhyses" bland husfolket i byn.
---
I husförhörslängden 1759, förhör i Svartvik den 6 februari, upptas för den ena delen av hemmanet Svartvik nr 2 [AI:1, 1754, p. 12]:
Erik Olofsson (f. 1713-05-11), 46 år. "Examina S--iet [otydligt ord]", "abs." [dvs. frånvarande]
Hu. Kerstin (f. 1731-01-16), 28 år. [Luthers katekes:] "Simpl."
Son Anders (f. 1747-06-01), 12 år. [Luthers katekes:] "male"; [Svebilii katekes:] "nihil"; [Innantilläsning:] "male". I kommentarskolumnen: "Negligens."
Dotter Brita (f. 1750-08-26), 9 år, "a.b.c.d. Förmantes at skynda."
(Därefter följer Per Johansson och dennes familj på den andra hemmansdelen.)


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1713 Födelse 1713-05-11 Daglösa nr 2, Trönö sn, HÄL.  1)
1731 17 år Makan Kerstin Olsdotter föds 1731-01-16 Svartvik nr 3, Norrala sn, HÄL 16).
1735 Fadderskap 1735 Ale nr 3, Norrala sn, HÄL.  2)
1737 Fadern VIII:31 Olof Jonsson dör 1737 Daglösa nr 2, Trönö sn, HÄL 17).
1737 23 år Arvsskifte 1737-03-03 Daglösa nr 2, Trönö sn, HÄL.  3)
~1743 Bosatt omkring 1743 Daglösa, Trönö sn, HÄL.  4)
1743 Modern VIII:32 Brita [!] Eriksdotter dör 1743 Daglösa nr 2, Trönö sn, HÄL 17).
1743 29 år Arvsskifte 1743-03-07 Daglösa nr 2, Trönö sn, HÄL.  5)
1745 32 år Vigsel Anna Andersdotter 1745-11-17 Enångers sn, HÄL.  14)
1747 34 år Sonen Anders Eriksson Enroth föds 1747-07-01 Enångers sn+, HÄL 7).
1748 Fadderskap 1748 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL.  6)
1748 35 år Makan Anna Andersdotter dör 1748-11-02 Haga, Enångers sn, HÄL 14).
1750 37 år Dottern Brita Eriksdotter+ föds 1750-08-26 Enångers sn+, HÄL 7).
1751 38 år Vigsel Margareta Persdotter 1751-11-05 Enångers sn, HÄL.  14)
<1754 Landbonde till 1754 Haga, Enångers sn, HÄL.  7)
>1754 Landbonde från 1754 Sund nr 4, Norrala sn, HÄL.  8)
<1754 Bosatt till 1754-04-08 Enångers sn, HÄL.  7)
1754 40 år Immigration 1754-04-08 Norrala sn, HÄL.  9)
>1754 Bosatt från 1754-04-08 Sund nr 4, Norrala sn, HÄL.  10)
1755 41 år Dottern Barbro Eriksdotter+ föds 1755-04-06 Sund nr 4, Norrala sn, HÄL 18).
1758 44 år Makan Margareta Persdotter dör 1758-04-27 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL 13).
1758 45 år Dottern Barbro Eriksdotter+ dör 1758-06-04 Sund nr 4, Norrala sn, HÄL 18).
1758 45 år Vigsel Kerstin Olsdotter 1758-11-19 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL.  15)
1759 Fadderskap 1759 Svartvik nr sub 3, Norrala sn, HÄL.  11)
~1759 Bosatt omkring 1759 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL.  12)
~1759 Landbonde omkring 1759 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL.  13)
1759 46 år Dottern Margareta Eriksdotter föds 1759-10-06 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL 12).
1776 63 år Systern Karin Olsdotter dör 1776-06-16 Rappsta, Trönö sn, HÄL 19).
1776 63 år Systern Anna Olsdotter dör 1776-07-30 Trönbyn nr 6, Trönö sn, HÄL 1).
1796 82 år Systern VII:16 Barbro Olsdotter dör 1796-01-09 Ale nr 3, Norrala sn, HÄL 20).
1804 90 år Makan Kerstin Olsdotter dör 1804-04-29 Svartvik, Norrala sn, HÄL 21).
1809 96 år Dottern Margareta Eriksdotter dör 1809-12-02 Ringa, Norrala sn, HÄL 22).
1824 111 år Sonen Anders Eriksson Enroth dör 1824-09-21 Tosätter, Enångers sn, HÄL 14).
1829 116 år Dottern Brita Eriksdotter+ dör 1829-09-08 Borka nr 2, Enångers sn, HÄL 23).

Källor

1)Trönö C:1, p. 11
  
2)C:2, uppsl. 12
  
3)Bouppteckningar 1734-1764, nr 6, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
4)Se Arvsskifte
  
5)Bouppteckningar 1734-1764, nr 7, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
6)C:3, p. 140
  
7)Se Immigration
  
8)Se Bosatt
  
9)AI:1, 1754, p. 33
  
10)AI:1, 1754, p. 15
  
11)C:3, p. 223
  
12)C:3, p. 221
  
13)C:3, p. 445
  
14)Sveriges släktregister: Enångers socken. Släkthistorisk samling från Enångers socken (X 7) Gävleborgs län (forskn.ledare K.J. Nilson), Sthlm 1960 , signum 12D, s. 79
  
15)C:3, p. 47
  
16)C:2, uppsl. 45
  
17)Se Bouppteckning
  
18)C:3, p. 237
  
19)Trönö C:1, p. 12
  
20)C:4, f. 120r
  
21)C:4, f. 124r
  
22)C:4, f. 130v
  
23)Sveriges släktregister: Enångers socken. Släkthistorisk samling från Enångers socken (X 7) Gävleborgs län (forskn.ledare K.J. Nilson), Sthlm 1960 , signum 6B4, s. 16