Personakt

IX:24 Helena Hansdotter

Blev ca 36 år.

Född:beräknat 1661
Bosatt:Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 1)Hon nämns tidigast på uppslaget för Fors nr 1 samband med dottern Ingrids födelse 1691-01-18.
Fadderskap:1689 Kungsgården, Norrala sn, HÄL 2)Hon och maken Lars Persson står 1689 som faddrar till Margareta (f. 1689-02-18) i Kungsgården. Uppställningen visar att Margareta var dotter till bonden Lars Jakobsson där - hon nämns direkt efter dopnotisen för dennes dotter Brita.
Fadderskap:1692 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL 3)Hon och maken Lars Persson står 1692 som faddrar till ett av tvillingbarnen Jon och Margareta (f. 1692-04-05), barn till båtsmannen Hans Olofsson och hustrun Margareta Persdotter på Kattön.
Fadderskap:1692 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 4)Elin Hansdotter och maken, länsman Lars Persson, står 1692 som faddrar till Erik (f. 1692-09-19), son till bonden Per Jonsson och hu. Karin Persdotter i Närby nr 2.
Fadderskap:1692 komministergården, Orsten, Trönö sn, HÄL 5)"Länsmans hustrun ibidem [dvs. Norrala, angivet för den föregående faddern] wijd namnpn hust. Elen Hansdotter" står 1692 som fadder till Katarina (f. 1692-05-24), dotter till komministern Mårten Strandberg och hu. Ingrid Bozaea ("Boze") i kaplansgården i Trönö.
Fadderskap:1694 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 6)Hon och maken Lars Persson står 1694 som faddrar till N.N. (f. 1694-08-25), dotter till bonden Olof Svensson och hu. Margareta Andersdotter i Fors nr 1.
Fadderskap:1695 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 6)Hon och maken, länsman Lars Persson, står 1695 som faddrar till Margta (f. 1695-04-xx), dotter till bonden Sven Jönsson och hu. Kerstin Jonsdotter i Fors nr 1.
Död:1697 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 7)
Omnämns:1697 8)Dubblettnotisen om begravningen lyder: "1697. den 24. Junii, begroofs Hustro Elijn Hansdotter, Länssmans Lars Perssons, hwilken war wäl Förkommen i des Christendombs Stycken, hwar til hon hållen war af Föräldrarna uthi des upwäxt och vngdom, sampt sedermehra uti all sin lijfstijd, Fördt et Gudfruchtigt, wänligit och stilla lefwerne in til Ändan. Är begrafwen wästan För Kyrkian under Graafsteenen, som synes. Åldren war 36. åhr. 5. weckor och några dagar."
Begravd:1697-06-24 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL 9)Begravningsnotisen lyder: "Anno. 1697. S. Iohannis Baptistae dag, begrofs h. Elijn Hans dotter, Länsmans Lars Perssons hustro uti lägerstaden som gården tilhörer, wäster om Kyrkian. Hwilken för des Gudfruchtigheet, Fromheet och sachtmodigheet, stoort beröm wärd är. Hennes ålder war 36. åhr 5. weckor och några dagar."

Familj med IX:23 Lars Persson

Vigsel:

Barn:
VIII:12 Karin Larsdotter (1680 - 1751)
Gertrud Larsdotter (1681 - )
Per Larsson (1683 - 1751)
Hans Larsson+ (1685 - )
Sara Larsdotter+ (1686 - <1693)
Hans Larsson (1688 - )
Ingrid Larsdotter (1691 - )
Sara Larsdotter (1693 - )
Lars Larsson+ (1696 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1661 Födelse beräknat 1661.
1680 Dottern VIII:12 Karin Larsdotter föds 1680 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 10).
1681 Dottern Gertrud Larsdotter föds 1681 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 10).
1683 Sonen Per Larsson föds 1683 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 10).
1685 Sonen Hans Larsson+ föds 1685 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 10).
1686 Dottern Sara Larsdotter+ föds 1686 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 10).
1688 Sonen Hans Larsson föds 1688-06-10 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 11).
1689 Fadderskap 1689 Kungsgården, Norrala sn, HÄL.  2)
1691 Dottern Ingrid Larsdotter föds 1691-01-18 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1692 Fadderskap 1692 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL.  3)
1692 Fadderskap 1692 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL.  4)
1692 Fadderskap 1692 komministergården, Orsten, Trönö sn, HÄL.  5)
1693 Dottern Sara Larsdotter föds 1693-08-25 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1694 Fadderskap 1694 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL.  6)
1695 Fadderskap 1695 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL.  6)
1696 Sonen Lars Larsson+ föds 1696-09-23 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1697 Död 1697 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL.  7)
1697 Omnämns 1697.  8)
1697 Begravning 1697-06-24 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL.  9)

Källor

1)C:1, f. 39v
  
2)C:1, f. 46v
  
3)C:1, f. 109v
  
4)C:1, f. 34v
  
5)Trönö C:1, p. 97
  
6)C:1, f. 38v
  
7)Se Begravning
  
8)C:1, f. 82r
  
9)C:1, f. 40r
  
10)Se Dop
  
11)C:1, f. 81v