Personakt Antavla

Anders Johansson Flygare

Landbonde, husman. Blev 68 år.

Far:Johan Andersson Flygare (- <1747)
Mor:Margareta Olsdotter (1695 - 1763)

Född:1733-04-13 Ingsta+, Norrala sn, HÄL 1)Tvilling. Födelsenotisen är införd i avdelningen för båtsmansfolk och övriga. Föräldrar till "Andreas": Johan Flygare och hu. Margareta Olofsdotter, utan angiven vistelseort (då de äldre barnen föds anges de emellertid som bosatta i Ingsta). Faddernotisen är inträngd längst ned på sidan och otydlig. Faddrar: Erik Ersson i Närby och hu. ---; Erik Jonsson i Siknäs och hu. ---. (Ungfaddrar:) Per Jonsson i Sund(?), pigan --- i Närby.
Tjänstedräng:omkring 1754 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL 2)
Bosatt:omkring 1754 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL 3)I husförhörslängden 1754 upptas hos länsman Michael Hambraeus på Sand "Drängen Anders", f. 1733-04-13, 21 år gammal.
Fadderskap:1755 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL 4)Drängen Anders Johansson i Hamre står 1755 som ungfadder till Kerstin ("Christina") (f. 1755-10-12), dotter och första barn till bonden Olof Johansson och Karin Ersdotter i Å nr sub 2.
Fadderskap:1758 Källene, Norrala sn, HÄL 5)Drängen Anders Johansson i Hamre står 1758 som ungfadder till Anna (f. 1758-01-24), dotter till Hans Åman och hu. Karin Johansdotter. Födelsenotisen är införd på uppslaget för "Cronobåtsmän uti 13 Rotan i Källene".
Fadderskap:1758 Haga, Norrala sn, HÄL 6)Anders Jansson Flygare i Hamre står 1758 som drängfadder till Lars (f. 1758-02-06), son till båtsmannen Mattias Nyman och hu. Gölin Larsdotter. Födelsenotisen är införd på uppslaget för "CronoBåtsman uti 10 Rotan. Haga."
Bosatt:till 1760 Hamre, Norrala sn, HÄL 7)
Emigrerade:1760 Oppänge, Enångers sn, HÄL 7)
Landbonde:från 1760 Oppänge, Enångers sn, HÄL 7)
Bosatt:från 1760 Oppänge, Enångers sn, HÄL 7)Sonen Johan anges i Norrala kyrkbok vara född 1761-08-14 "uti Enånger och Vpänge". [C:3, p. 393]
Fadderskap:1762 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL 4)Anders Johansson och hu. Sara Hansdotter i Nygården står 1762 som faddrar till Margta (f. 1762-12-29), dotter till bonden Olof Johansson och Karin Ersdotter i Å nr sub 2.
Tjänstedräng:omkring 1763 Nygården nr 1+, Norrala sn, HÄL 2)
Bosatt:omkring 1763 Nygården nr 1+, Norrala sn, HÄL 8)I avdelningen för födda, på sidan för "Gift lejofolks barn", skrivs Anders Johansson och hu. Sara Hansdotter i Nygården i samband med sonens födelse 1764.
Landbonde:omkring 1766 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL 2)
Bosatt:omkring 1766 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL 9)Anders Johansson och hu. Sara Hansdotter skrivs på andra hälften av uppslaget för födda i "Borg N.o 1.", dvs. den del som får beteckningen nr sub 1, i samband med tvillingbarnens födelse 1766 (längst ned står en hänvisning: "vid. Schettene p. 193"). (Den första delen av uppslaget är reserverat för landbonden Olof Perssons familj i Borg nr 1.) [C:3, p. 265] Hela hemmanet Borg nr 1 ägdes vid denna tid av domprosten Daniel Djurbergs arvingar.
Fadderskap:1768 Haga, Norrala sn, HÄL 6)Anders Johansson och hu. Sara Hansdotter i Borg står 1768 som faddrar till Erik (f. 1768-01-14), son till båtsmannen Olof Nyman och hu. Sigrid Johansdotter. Födelsenotisen är införd på uppslaget för "CronoBåtsman uti 10 Rotan. Haga."
Bosatt:omkring 1768 Borg, Norrala sn, HÄL 10)
Landbonde:omkring 1769 Skettene nr 4, Norrala sn, HÄL 11)Anders Johansson och hans hustru var både före och efter vistelsen på Skettene nr 4 landbofolk i socknen. Det är sannolikt att Anders Johansson också var landbonde i Skettene efter hustruns bror, landbonden Hans Hansson på hemmanet nr 4 i denna by.
Bosatt:omkring 1769 Skettene nr 4, Norrala sn, HÄL 12)Anders Johansson och hu. Sara Hansdotter skrivs på uppslaget för födda i "Schettene N.o 4." i samband med dottern Lisas födelse 1769.
Landbonde:omkring 1773 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL 2)
Bosatt:omkring 1773 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL 13)Anders Johansson skrivs med sin familj på halva Borg nr sub 1, bl.a. i husförhörslängden 1773. [AI:1, 1773, p. 25] När hans hustru Sara dör 1773-06-15 anges i hennes dödsnotis: "gift med Anders Jansson landbonde åt Secreteraren Daniel Diurberg". [C:3, p. 467]
Husman:till 1801 Haga, Norrala sn, HÄL 14)
Bosatt:till 1801-11-01 Haga, Norrala sn, HÄL 14)
Död:1801-11-01 Haga, Norrala sn, HÄL 15)Dödsnotisen med datumet den 1 november 1801 lyder: "Husm. Anders Jansson i Haga andtäppa". Åldern 68 år 6 månader.
Bouppteckning:1803-10-15 Haga, Norrala sn, HÄL 16)Bouppteckningen inleds: "År 1803: den 15. Octobr. upteknades och wärderades qwarlåtenskapen efter Husmannen Anders Johansson i Haga i närwaro af Sonen Johan Andersson som ägendomen upgaf". Egendomen inleds med: "En mjölbod, en foderbod, samt stall och fähus" värderade till 11 riksdaler 5 skillingar 4 runstycken. Bland skulderna nämns "För Medicamenter och recepter under den dödas sidsta sjukdom" 4 riksdaler. Undertecknande bytesdeltagare är Jan Andersson.

Familj med Sara Hansdotter (1731 - 1773)

Vigsel:1760-06-01 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL 17)Vigselnotisen på uppslaget för vigda på hemmanet Nygården lyder: "ärl. pig. Sara Hansdotter __ 1760 d. 1 Junii med Ärl. dräng. Anders Johansson ifrå Hambre, som landbofolk i Enånger. och Upänge straxt med Attest titflyttade."

Barn:
Johan Andersson (1761 - )
Hans Andersson+ (1763 - ~1764)
Hans Andersson+ (1766 - )
Margareta Andersdotter+ (1766 - )
Elisabet Andersdotter+ (1769 - 1771)

Familj med Anna Olsdotter Lind (1733 - 1797)

Vigsel:1774-05-12 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL 18)Vigselnotisen på sidan reserverad för vigda i Borg (nr 1 och nr sub 1) lyder: "1774 d. 12 Maji, gifte sig 2.dra gången Landbonden Anders Jansson i Borg född 1733 den 13 Aprill. Fadren Johan Flygare i Hambre, modren Margta Olofsdotter, med ärliga Pigan Anna Olofsdotter född 1733 d. 7 Februarii. Fadren Båtsm. Olof Lind i Siettene, modren Anna Svensdotter."

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1733 Födelse 1733-04-13 Ingsta+, Norrala sn, HÄL.  1)
~1736 Brodern Johan Johansson Flygare föds omkring 1736 Norrala sn+, HÄL 19).
1740 6 år Systern Margareta Johansdotter föds 1740-03-02 Ingsta, Norrala sn, HÄL 20).
~1754 Tjänstedräng omkring 1754 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL.  2)
~1754 Bosatt omkring 1754 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL.  3)
1755 Fadderskap 1755 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL.  4)
1758 Fadderskap 1758 Källene, Norrala sn, HÄL.  5)
1758 Fadderskap 1758 Haga, Norrala sn, HÄL.  6)
<1760 Bosatt till 1760 Hamre, Norrala sn, HÄL.  7)
1760 Emigration 1760 Oppänge, Enångers sn, HÄL.  7)
>1760 Landbonde från 1760 Oppänge, Enångers sn, HÄL.  7)
>1760 Bosatt från 1760 Oppänge, Enångers sn, HÄL.  7)
1760 27 år Vigsel Sara Hansdotter 1760-06-01 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL.  17)
1761 28 år Sonen Johan Andersson föds 1761-08-14 Oppänge, Enångers sn, HÄL 8).
1762 Fadderskap 1762 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL.  4)
~1763 Tjänstedräng omkring 1763 Nygården nr 1+, Norrala sn, HÄL.  2)
~1763 Bosatt omkring 1763 Nygården nr 1+, Norrala sn, HÄL.  8)
1763 29 år Modern Margareta Olsdotter dör 1763-03-30 Å nr 2, Norrala sn, HÄL 21).
1763 30 år Sonen Hans Andersson+ föds 1763-09-17 Nygården, Norrala sn, HÄL 8).
~1764 Sonen Hans Andersson+ dör omkring 1764 Nygården+, Norrala sn, HÄL 8).
~1766 Landbonde omkring 1766 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  2)
~1766 Bosatt omkring 1766 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  9)
1766 32 år Sonen Hans Andersson+ föds 1766-01-30 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL 9).
1766 32 år Dottern Margareta Andersdotter+ föds 1766-01-30 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL 9).
1768 Fadderskap 1768 Haga, Norrala sn, HÄL.  6)
~1768 Bosatt omkring 1768 Borg, Norrala sn, HÄL.  10)
~1769 Landbonde omkring 1769 Skettene nr 4, Norrala sn, HÄL.  11)
~1769 Bosatt omkring 1769 Skettene nr 4, Norrala sn, HÄL.  12)
1769 36 år Dottern Elisabet Andersdotter+ föds 1769-08-03 Skettene nr 4, Norrala sn, HÄL 12).
1771 38 år Dottern Elisabet Andersdotter+ dör 1771-05-31 Borg nr sub 1+, Norrala sn, HÄL 12).
~1773 Landbonde omkring 1773 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  2)
~1773 Bosatt omkring 1773 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  13)
1773 40 år Makan Sara Hansdotter dör 1773-06-15 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL 22).
1774 41 år Vigsel Anna Olsdotter Lind 1774-05-12 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  18)
1791 58 år Brodern Olof Johansson Flygare dör 1791-05-13 Å, Norrala sn, HÄL 23).
1797 63 år Makan Anna Olsdotter Lind dör 1797-01-09 Haga, Norrala sn, HÄL 24).
<1801 Husman till 1801 Haga, Norrala sn, HÄL.  14)
<1801 Bosatt till 1801-11-01 Haga, Norrala sn, HÄL.  14)
1801 68 år Död 1801-11-01 Haga, Norrala sn, HÄL.  15)
1803 70 år Bouppteckning 1803-10-15 Haga, Norrala sn, HÄL.  16)

Källor

1)C:2, uppsl. 104
  
2)Se Bosatt
  
3)AI:1, 1754, p. 1
  
4)C:3, p. 149
  
5)C:3, p. 384
  
6)C:3, p. 378
  
7)Se Vigsel
  
8)C:3, p. 393
  
9)C:3, p. 265
  
10)Se Fadderskap
  
11)Baserat på indicier
  
12)C:3, p. 193
  
13)AI:1, 1773, p. 25
  
14)Se Död
  
15)C:4, f. 122r
  
16)Bouppteckningar 1801-1804, nr 137, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
17)C:3, p. 5
  
18)C:3, p. 70
  
19)Se Konfirmation
  
20)C:2, uppsl. 101
  
21)C:3, p. 521
  
22)C:3, p. 467
  
23)C:4, f. 118v
  
24)C:4, f. 120r