Personakt Antavla

Anna Knutsdotter

Blev 72 år.

Far:Knut Olsson Ahlrot (1712 - 1793)
Mor:Ingrid Larsdotter (1696 - 1785)

Född:1737-05-14 Närby, Norrala sn, HÄL 1)Födelsenotisen är införd i avdelningen för båtsmansfolk och övriga. Föräldrar: Knut Olofsson i Närby och hu. Ingrid Larsdotter. Faddrar: Olof Persson i Närby och hu. Brita Ersdotter; Sven Gisselsson i Ringa och hu. Brita Olsdotter. Ungfaddrar: Drängen "Olof son Pär i Närby" [sic], pigan Ingrid Olsdotter ("Olai d.r") därstädes.
Fadderskap:1754 Närby nr 3 (nuv. 3:4, Ol-Hans), Norrala sn, HÄL 2)Anna Knutsdotter i Närby står 1754 som pigfadder till Lars (f. 1754-01-16), son till bonden Per Olsson och Margta Larsdotter i Närby nr 3.
Fadderskap:1758 Norrala sn, HÄL 3)"Pig. An(n)a Knutsd.r i Närby" står 1758 som ungfadder till Lars (f. 1758-09-07), son till smeden Olof Norling och Margta Olsdotter, utan angiven vistelseort i socknen.
Bosatt:omkring 1761 Närby, Norrala sn, HÄL 4)
Fadderskap:1761 Båtsmansrote 108, Norrala sn, HÄL 5)Olof Elg och hu. Anna Knutsdotter i Närby står 1761 som faddrar till Olof (f. 1761-08-06), son till båtsmannen Olof Knutsson Ahlrot och hu. Brita Nilsdotter i den andra båtsmansroten (som omfattade Ale och Närby).
Fadderskap:1762 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL 6)Båtsman Olof Elg och hu. Anna Knutsdotter i Närby står 1762 som faddrar till Anna (f. 1762-12-02), dotter till bonden Jon Andersson och hu. Brita Persdotter i Remsta nr 1.
Bosatt:omkring 1763 Remsta+, Norrala sn, HÄL 7)I avdelningen för födda skrivs på sidan som vanligen reserverats för ordinarie båtsmän på uppslaget "Crono-Båtsman uti 3 Rotan. Remstad, Losiö etc." "Olof Elg, hustru Anna Knutsdotter" i samband med barnens födelse (1763-1767).
Fadderskap:1764 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL 8)"Olof Elg och hustr: Anna Canuti i Närby" står 1764 som faddrar till Olof (f. 1764-02-18), son till bonden Olof Johansson och Karin Ersdotter i Å nr sub 2.
Fadderskap:1764 Berge nr 1, Norrala sn, HÄL 9)Båtsman Olof Elg och hu. Anna Knutsdotter i Närby står 1764 som faddrar till Olof (f. 1764-04-13), son till bonden Erik Larsson och Anna Svensdotter i Berge nr 1.
Fadderskap:1776 Närby, Norrala sn, HÄL 10)Olof Lemberg och hu. Anna Knutsdotter i Närby står 1776 som faddrar till Olof (f. 1776-10-12), son till skomakaren Olof Agerberg och hu. Ingrid Henriksdotter i Närby. [C:3, p. 360] - En dubblettfödelsenotis finns införd i den följande ministerialboken, upprättad ca 1775. Där anges inte Olofs och Annas vistelseort. [C:4, f. 3r]
Arvsskifte:1785-03-29 Närby, Norrala sn, HÄL 11)Arvsskiftet efter hustrun Ingrid Larsdotter hålls i Närby den 29 mars 1785. Se utdrag ur bouppteckningen i hennes personnotis.
Fadderskap:1799 Närby, Norrala sn, HÄL 12)Båtsmannen Olof Lemberg ("Båtsm: Olof Lemnberg") och hu. Anna Knutsdotter i Närby står 1799 som faddrar till Lars (f. 1799-01-30), son till torparen Lars Persson och hu. Anna Larsdotter i Närby.
Död:1809-06-19 Remsta, Norrala sn, HÄL 13)Dödsnotisen med datumet den 19 juni 1809 lyder: "Remsta. Afsked. Båtsm: Ol Elgs H. An(n)a Knutsdotter". Dödsorsak: "D.o" (dvs. ålderdom, som anges i dödsnotisen ovanför). Åldern 72 år.
Bouppteckning:1809-09-30 Närby, Norrala sn, HÄL 14)Bouppteckningen inleds: "År 1809 den 30 September gordes Bouptekning och Arfskifte efter Båtsmans Hustrun Anna Knutsdotter i Närby och Norrala Socken, som aflidit den 19 sistledne Junii, och lämnat efter sig Enklingen Olof Elg, samt 2.ne Barn, Sonen Anders 45 år, sjelf myndig tilstädes, Dotren Ingrid gift med Socknesmeden Elias Hammarström äfwen närwarande". Gården består av: "En Stufwa med Kammare"; "1 st. Sädeslada"; "1 st. Fähus"; "1 st. Wedlider"; "1 st. Härbre"; "1 st. Bod"; "1 st. Baststuga"; "1 st. Hölada med loga"; "1 st. D:o D:o endast arbetslön"; "1 st. D:o i Borgsänget"; "1 st. Bord och Kista behåller Fadren utan wärde". Boskapen utgörs av en ko och två får. Skulderna är: "Till Hans Larsson i Ale" 3 riksdaler 5 skillingar 4 runstycken; "Till Erik Larsson i Remsta" 2 riksdaler; "Till Mamsel Cajsa Lisa Esping" 1 riksdaler 8 skillingar; "Skrifwarens arfwode för desse Längder"; "De fattige 1/2.dels procent" 7 skillingar. Undertecknande bytesdeltagare är "Olof Elg"; Anders Olofsson; Ingrid Olofsdotter.

Familj med Olof Andersson Fisk Ahlrot Elg Lemberg (1733 - 1815)

Vigsel:1758-10-29 Norrala sn, HÄL 15)Vigselnotisen i avdelningen för vigda bland "Crono-Båtsmän" lyder: "1758 d. 29 Octob. gifte sig Olof Anderson Ahlrot (född 1733 d. 11. Aug. fadren And. Andersson Fisk, mod. hust. Cherstin Matsdotter.) med ärl. pigan Anna Knutsdotter i Närby, född 13 Maji 1737. [Tillskrivet, tydligen något i efterhand:] Fadr. Sochneskrädd. Knut Olofsson, modren hust. Ingrid Larsdotter i Närby."

Barn:
Anders Olsson Elg (1763 - 1810)
Knut Olsson+ (1766 - 1766)
Ingrid Olsdotter (1767 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1737 Födelse 1737-05-14 Närby, Norrala sn, HÄL.  1)
1738 Brodern Lars Knutsson+ dör 1738 Närby, Norrala sn, HÄL 16).
1738 1 år Brodern Lars Knutsson+ föds 1738-09-25 Närby, Norrala sn, HÄL 16).
1739 2 år Brodern Olof Knutsson Ahl Ahlrot Snar föds 1739-11-26 Närby, Norrala sn, HÄL 16).
1754 Fadderskap 1754 Närby nr 3 (nuv. 3:4, Ol-Hans), Norrala sn, HÄL.  2)
1758 Fadderskap 1758 Norrala sn, HÄL.  3)
1758 21 år Vigsel Olof Andersson Fisk Ahlrot Elg Lemberg 1758-10-29 Norrala sn, HÄL.  15)
~1761 Bosatt omkring 1761 Närby, Norrala sn, HÄL.  4)
1761 Fadderskap 1761 Båtsmansrote 108, Norrala sn, HÄL.  5)
1762 Fadderskap 1762 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL.  6)
~1763 Bosatt omkring 1763 Remsta+, Norrala sn, HÄL.  7)
1763 25 år Sonen Anders Olsson Elg föds 1763-04-19 Remsta+, Norrala sn, HÄL 7).
1764 Fadderskap 1764 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL.  8)
1764 Fadderskap 1764 Berge nr 1, Norrala sn, HÄL.  9)
1766 28 år Sonen Knut Olsson+ föds 1766-01-10 Remsta+, Norrala sn, HÄL 7).
1766 29 år Sonen Knut Olsson+ dör 1766-07-14 Remsta+, Norrala sn, HÄL 7).
1767 30 år Dottern Ingrid Olsdotter föds 1767-07-13 Remsta+, Norrala sn, HÄL 7).
1776 Fadderskap 1776 Närby, Norrala sn, HÄL.  10)
1785 47 år Modern Ingrid Larsdotter dör 1785-02-27 Närby, Norrala sn, HÄL 17).
1785 47 år Arvsskifte 1785-03-29 Närby, Norrala sn, HÄL.  11)
1793 56 år Fadern Knut Olsson Ahlrot dör 1793-10-30 Närby, Norrala sn, HÄL 18).
1799 Fadderskap 1799 Närby, Norrala sn, HÄL.  12)
1809 72 år Död 1809-06-19 Remsta, Norrala sn, HÄL.  13)
1809 72 år Bouppteckning 1809-09-30 Närby, Norrala sn, HÄL.  14)

Källor

1)C:2, uppsl. 104
  
2)C:3, p. 164
  
3)C:3, p. 356
  
4)Se Fadderskap
  
5)C:3, p. 362
  
6)C:3, p. 166
  
7)C:3, p. 364
  
8)C:3, p. 149
  
9)C:3, p. 174
  
10)C:3, p. 360
  
11)Bouppteckningar 1784-1786, nr 59, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
12)C:4, f. 38v
  
13)C:3, f. 130r
  
14)Bouppteckningar 1808-1809, nr 143, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
15)C:3, p. 112
  
16)C:2, uppsl. 107
  
17)C:4, f. 116r
  
18)C:4, f. 119r