Personakt

Jonas (Jon) Jonsson Elg

Kronobåtsman. Blev ca 35 år.

Född:beräknat 1723 Stockholm 1)Det beräknade födelseåret överensstämmer med åldersuppgifterna i husförhörslängderna. [AI:1]
Immigrerade:beräknat 1749 Norrala sn, HÄL 2)Av änkans dödsnotis framgår att hon flyttat in ca 1748-1749 till Norrala. [C:3, p. 521] Födelsenotisen för sonen Jonas, f. 1749-01-25, saknas i Norrala kyrkbok, liksom vigselnotisen för paret. Han bör därför ha flyttat till Norrala samtidigt med henne.
Kronobåtsman:från 1750 till 1758 Båtsmansrote 109 (omfattade 1737 Remsta nr 1, Remsta nr 2, Losjö nr 1, Losjö nr 2, Berge nr 1), Norrala sn, HÄL 3)I det maskinskrivna registret anges att Jon Jonsson Älg antagits som båtsman i rote 109 år 1750. (I avdelningen för födda i kyrkboken skrivs på uppslaget för "CronoBåtsman uti 3 Rotan. Remstad, Losiö etc. [åtminstone 1748 omfattade roten också Berge nr 1]" "Jonas Elg Hust. Carin Andersdotter" i samband med barnens födelse 1752-1756. [C:3, p. 364])
Bosatt:till 1758 Berge, Norrala sn, HÄL 1)
Död:1758-04-06 Karlskrona, BLE 4)Dödsnotisen i avdelningen för avlidna bland båtsmansfolket lyder: "1758 den 6 April afled Båtsman Jonas Elg i Berge uti CarlsCrona sedan han förut i Jultiden kylt sina ben på Siön och måste afsåga f--- [resten av ordet döljs av det bokstöd som använts vid mikrofilmningen] warit född i Stockholm, enfall. i sin Christendoms kundskap. lemnat efter sig 2 Soner [sic], en blind, med modren. Aldren [sic] 35 År." [C:3, p. 511] (Han anges också ha dött 1758-04-06 i husförhörslängden. [AI:1, 1759, p. 6])

Familj med Karin Andersdotter (1710 - 1760)

Vigsel: 1)

Barn:
Jonas (Jon) Elg (1749 - )
Magnus (Måns) Elg (1752 - )
Fredrik Jonsson+ (1756 - 1757)

Noteringar

I husförhörslängden 1747 finns Jon Elg och hans hustru inte i Berge eller omgivande byar. Eftersom sonen Jonas (f. 1749) saknas i födelseboken för Norrala flyttade de troligen in till Norrala senare.
---
I husförhörslängden 1752 skrivs bland utanvidsfolk efter Åkre och Vallen (dvs. kyrkvallen, invid Berge) [AI:1, 1752, p. 6]:
Båtsman Jonas Elg, kommenderad, 29 år
Hustru [blankt], absens
Son Jonas, absens
---
I husförhörslängden 1753 skrivs bland utanvidsfolk efter Åkre och Vallen (dvs. kyrkvallen, invid Berge) [AI:1, 1753, p. 7]:
Båtsman Jonas Elg, kommenderad, 30 år
Hustru Karin, absens
Son Jonas, "Blind"
Son Magnus
---
I husförhörslängden 1754, förhör i "Berge-Rotan" den 8 februari, skrivs bland husfolket [AI:1, 1754, p. 7]:
Båtsman Jonas Elg, 31 år. [Luthers katekes:] "male". [Svebilii katekes:] "male". I kommentarskolumnen (om innantilläsningen): "male. rätt wårdlös"
Hu. Karin (f. 1710-05-31), 44 år. [Luthers katekes:] "rent". I kommentarskolumnen: "bene resp." [dvs. svarade väl]
Son Jonas (f. 1749), 5 år
Son Magnus (f. 1752-09-07), 2 år.
---
I husförhörslängden 1756 skrivs som Berge utanvidsfolk [AI:1, 1756, p. 8]:
Båtsman Jonas Elg, 33 år, kommenderad
Hustru Karin (f. 1710-05-31), 46 år
Son Jonas (f. 1749), 6 år, "blind"
Son Magnus (f. 1752-09-07), 4 år
---
I husförhörslängden 1759 skrivs som Berge utanvidsfolk [AI:1, 1759, p. 6]:
Båtsman Jonas Elg, 36 år. "Tigger i Karlskrona med 2 afsågade ben. Gud hjelpe." (Senare har vid hans namn noterats: "Död i CarlsCrona 1758 d. 6 Aprilis".)
Hustru Karin (f. 1710-05-31), 49 år, "abs. aegrotat." (dvs. frånvarande, sjuklig)
Son Jonas (f. 1749), 10 år, "X. praecept: et articuli fidei; sattes Morgonbönen; barnheet:(?) Gudj vaka öf.r oss och N: 274."
Son Magnus (f. 1752-09-07), 7 år


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1723 Födelse beräknat 1723 Stockholm.  1)
~1749 Immigration beräknat 1749 Norrala sn, HÄL.  2)
1749 Sonen Jonas (Jon) Elg föds 1749-01-25 5).
>1750 Kronobåtsman från 1750 till 1758 Båtsmansrote 109 (omfattade 1737 Remsta nr 1, Remsta nr 2, Losjö nr 1, Losjö nr 2, Berge nr 1), Norrala sn, HÄL.  3)
1752 Sonen Magnus (Måns) Elg föds 1752-09-07 Berge+, Norrala sn, HÄL 6).
1756 Sonen Fredrik Jonsson+ föds 1756-08-25 Berge+, Norrala sn, HÄL 6).
1757 Sonen Fredrik Jonsson+ dör 1757-08-20 Berge+, Norrala sn, HÄL 6).
<1758 Bosatt till 1758 Berge, Norrala sn, HÄL.  1)
1758 Död 1758-04-06 Karlskrona, BLE.  4)

Källor

1)Se Död
  
2)Baserat på indicier
  
3)Register till båtsmansrullor Gävleborgs 1745-1816, Västernorrlands II 1736-1795, Västernorrlands läns landskontor 1736-1795 (fiche S02375), vol. G I b:15
  
4)C:3, p. 511
  
5)AI:1, 1771, p. 7
  
6)C:3, p. 364