Personakt Antavla

Gustav Jonsson

Bonde, nämndeman, kyrkvärd. Blev högst 69 år.

Far:Jon Gustavsson (1680 - )
Mor:Karin Hansdotter

Född:1712-12-09 Daglösa nr 3, Trönö sn, HÄL 1)Födelsenotisen är införd på uppslaget reserverat för hemmanet Daglösa (nr 3) i Trönö äldsta ministerialbok. Den lyder: "1712: d. 9. Decembr föddes en Wählskapat son af ofwannembde Föräldrar som d: 14: Ejusd. blef befordrat till Doop och Christendom, och kallades Gustaf." Faddrar: Lars Persson i Daglösa och hustrun Anna Knutsdotter; Olof Jonsson därstädes och hans hu. Brita Ersdotter. (Ungfaddrar:) Nils Hansson i Stärte (Trönö sn) och Kerstin Gustavsdotter i Daglösa. (Att Gustav Jonsson i Stärte är identisk med Jon Gustavssons son indikeras av den för bygden mycket ovanliga namnkombination och bekräftas muntligt av Trönö-forskaren Gösta Berglöw, Norrala.)
Bosatt:omkring 1737 Stärte nr 1, Trönö sn, HÄL 2)På ett tilläggsuppslag för "Sterte" (nr 1) i ministerialboken C:2 för Trönö står på hemmansföreståndarens plats: "Nils Hansson och Hustru Chiersten Gustafsdotter. [Därefter tillagt:] Barnlöst Folk. Gustav Jonsson och Anika Nilsdotter, h(wil)ka äro bägge för Fosterbarn antagne. h(wil)ka stodo brudfolk A[.]o 1736 om hösten." Därunder skrivs födelsenotiserna för Gustavs och Annikas barn 1737-1750.
Bonde:omkring 1754 Stärte nr 1, Trönö sn, HÄL 3)
Kyrkvärd:till 1781 Trönö kyrka, Trönö sn, HÄL 4)
Nämndeman:till 1781 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg 4)Vid Norrala häradsrätt den 31 oktober 1776 sitter som nämndemän från Norrala och Trönö socknar Gustav Jonsson i Sterte (Trönö), Olof Jonsson i Å, Lars Hansson i Trönbyn (Trönö) och Per Svensson i Borg. [Dombok 1776 för Hälsingland, renoverad, Häradsrätter, Gävleborg:165, f. 470r, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, Riksarkivet]
Död:1781 Stärte nr 1, Trönö sn, HÄL 4)
Bouppteckning:1781-06-18 Stärte nr 1, Trönö sn, HÄL 5)Bouppteckningen inleds: "År 1781. d: 18. Junij. Hölts Byte och arfskifte efter Afl.e Nämdeman, och Kiyrkwärden Acktad och wälförståndig Gustaf Jonsson i Stärte, emellan des qwar låtne Enka Hustru Anna Nilsdotter, och hennes Fyra Döttrar, Margta gift med Bonden Anders Höger, i Trönbyn; Dottren Karen gift med Bonden Olof Mickelsson i Långbro, Dottren Kiersten gift med organisten Herr Jonas Odendahl i Rogstad Dottren Barbro gift med Bonden Pär Mickelsson i Stärte, Alla Gustafs Döttrar med sine Män, wore när warande". Under fast egendom upptas först: "Skatte Hemmanet N.o 1. i Stärte, 13. öre 6. Pänningar i Skatt". Den ansenliga egendomen värderas till hela 10.523 daler kopparmynt före begravningskostnadernas betalning på 240 daler 30 öre. Arvslotterna nämns som "Modrens Hustru Ann Nilsdotters Arfs Lott"; "Hustru Margta Gustafsdotter Arfs Lott"; "Hustru Karen Gustafsdotters Arfs Lott"; "Hustru Kiersten Gustafsdotters Arfs Lott"; "Hustru Barbro Gustafsdotters Arfs Lott". I slutet sägs: "Modren beholler till Hus Rum Säng Stufwan wäst på Gården (---)". Undertecknande bytesdeltagare är Anna Nilsdotter; Per Mickelsson i Stärte; Olof Mickelsson i Långbro; "Anders Höjer" i Trönbyn; "Jonas Odendahl".

Familj med Anna Nilsdotter (1718 - 1790)

Vigsel:1736 Stärte nr 3, Trönö sn, HÄL 6)

Barn:
Margareta Gustavsdotter (1737 - 1823)
Kristina Gustavsdotter Odendal (1745 - 1809)
Barbro Gustavsdotter (1750 - 1834)

Noteringar

I husförhörslängden för Trönö sn 1754 skrivs för Stärte "No 3" [sic] [Trönö E:1, 1754, opag.]:
Gustav Jonsson (f. 1712), 42 år
Hu. Annika (f. 1718), 36 år
Dotter Margareta ("Margr.") (f. 1737), 17 år
Dotter Karin (f. 1743), 11 år
Dotter Kerstin (f. 1745), 9 år
Dotter Barbro (f. 1750), 4 år
Modern hu. Kerstin (f. 1687), 67 år
Dräng Anders (f. 1734), 20 år
Pigan Gölin (f. 1721), 33 år
Pigan Gölin (f. 1730), 24 år
Fördubblingsbåtsman Erik (f. 1727), 27 år
Hu. Kerstin (f. 1732), 22 år.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1712 Födelse 1712-12-09 Daglösa nr 3, Trönö sn, HÄL.  1)
1718 Makan Anna Nilsdotter föds 1718 3).
1721 8 år Systern Margareta Jonsdotter föds 1721-10-02 Daglösa nr 3, Trönö sn, HÄL 7).
1736 Vigsel Anna Nilsdotter 1736 Stärte nr 3, Trönö sn, HÄL.  6)
~1737 Bosatt omkring 1737 Stärte nr 1, Trönö sn, HÄL.  2)
1737 24 år Dottern Margareta Gustavsdotter föds 1737-09-28 Stärte nr 1, Trönö sn, HÄL 8).
1745 32 år Dottern Kristina Gustavsdotter Odendal föds 1745-07-07 Stärte nr 1+, Trönö sn, HÄL 9).
1750 37 år Dottern Barbro Gustavsdotter föds 1750-03-04 Stärte nr 1, Trönö sn, HÄL 10).
~1754 Bonde omkring 1754 Stärte nr 1, Trönö sn, HÄL.  3)
1755 Systern Margareta Jonsdotter dör 1755 Trönbyn, Trönö sn, HÄL 4).
<1781 Kyrkvärd till 1781 Trönö kyrka, Trönö sn, HÄL.  4)
<1781 Nämndeman till 1781 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg.  4)
1781 Död 1781 Stärte nr 1, Trönö sn, HÄL.  4)
1781 68 år Bouppteckning 1781-06-18 Stärte nr 1, Trönö sn, HÄL.  5)

Källor

1)Trönö C:1, p. 13
  
2)Trönö C:2, p. 70, 71
  
3)Trönö E:1, 1754, opag.
  
4)Se Bouppteckning
  
5)Bouppteckningar 1781-1783, nr 28, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
6)Se Bosatt
  
7)Trönö C:1, p. 14
  
8)Trönö C:2, p. 70
  
9)Rogsta AI:2 (husförhörslängd 1764-1785)
  
10)Meddelat av: Olsson, Olof H., Hällsätter 8095, 826 95 Trönödal