Personakt Antavla

Brita Katarina Nordvaeger (Nordväghr)

Far:Sven Nordvaeger (Nordväghr) (1753 - 1789)
Mor:Katarina Hambraeus Nordvaeger (Nordväghr) (1757 - 1794)

Född:1783-10-03 Trönö sn, HÄL 1)Föräldrar till "Brita Catharina": Pastorsadjunkten ("Adjunct. Minist.") Sven Nordvager ("Nordwaeghr") och hu. Katarina Hambraeus, utan angiven vistelseort i Trönö. Faddrar: Komminister herr Olof Alcén och fru "Engelb." Norelius; ingenjören Nils Magnus Hofverberg och madam Anna Hambraeus; bonden Erik Skettene, Norrala sn och hans hu. Karin Andersdotter; bonden Olof Persson i Styvje, Norrala, och hans hu. Brita Persdotter. (Ungfaddrar:) Studiosus herr Erik Thorde och jungfru Helena Hambraeus på Sand.
Arvsskifte:1789-10-05 Trönö sn, HÄL 2)Bouppteckningen efter fadern inleds: "År 1789. den 7 Martii skjedde följande Bouptekning efter afl. Vice Comministeren Herr Sven Nordväghr uti Tröne, då ägendomen uti boet upgafs tills widare och då arfskifte efter Fadren [dvs. svärfadern] afl. Herr Michael Hambraeus i Norrala, blifwit afgjordt, hwarrifrån en SysterLott bör i denna Längd inflyta". Ingen fast egendom upptas. Bland skulderna upptas "Syskonens i Styfje Omkostnad med deras Moders begrafning, som gjör på afl: Herr Nordväghrs del" 29 daler 16 öre. Undertecknande bytesdeltagare är "Änkan Catharina Hambraeus" och hennes ombud Hans Norell; Nils Ahl, förmyndare för sonen "Michael"; L. Hambraeus, förmyndare för dottern Brita Kajsa.

Noteringar

I Sehlberg, Erik: Gefle och dess slägter, H 38a:2:2, p. 116 (1800-talsgenealogi över släkten Hambraeus), handskriftsavd., Kungliga Biblioteket, anges om henne:
"Brita Catrina Nordväghr f: 1783 3/10 [korstecken:] 1809 6/2 Gift 180... med Provisorn Sedermera Lagersmannen vid i [sic] Gefle Salomon Hellström som sedan gifte sig 18... med Lovisa Söderström f: i Sala 1781 1/5 hwilken efter Hellströms död 1811 7/4 Gifte sig för andra ggn 18.. m Lagersmannen Tillförne Provisorn H. J. Grandberg f i Perno af Nyland i Finland 1784 12/3[.] Lovisa Söderström [korstecken] barnlös 1827 21/2. Grandberg åter Gifte sig för andra ggn 183.. med sin aflidne Hustrus stjufdotter eller Salomon Hellströms dotter i förra giftet: Catrina Hellström Jemför p. 157".
Direkt under skrivs följande, som kanske ska vara Brita Katarinas och Salomon Hellströms dotter:
"Carin Hellström f: 1804 [korstecken:] 1892 28/3 i Gefle
Gift 183.. med Henr. Jacob Grandberg född i Perno i Finland 1784 12/6 först Provisor på Gefle Apothek. Sedan Lagersman för Strömsbro Brännerie [korstecken] barnlös 1843 29/3. Var hon af Länsmannen Henr Grandberg och dess H:u [blankt] Slöör".


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1783 Födelse 1783-10-03 Trönö sn, HÄL.  1)
1785 1 år Brodern Michael Nordvaeger (Nordväghr) Hambraeus föds 1785-08-10 Trönö sn, HÄL 3).
1789 5 år Fadern Sven Nordvaeger (Nordväghr) dör 1789-01-25 4).
1789 6 år Arvsskifte 1789-10-05 Trönö sn, HÄL.  2)
1794 11 år Modern Katarina Hambraeus Nordvaeger (Nordväghr) dör 1794-10-11 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL 5).

Källor

1)Trönö C:3, p. 213
  
2)Bouppteckningar 1787-1789, nr 121, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
3)Trönö C:3, p. 25
  
4)Genealogi 1804 över släkten Hambraeus (från Norrala) av kontraktsprosten Lars Hambraeus, S 161 aa:5, p. 433, Uppsala universitetsbibliotek
  
5)C:4, f. 119v