Personakt

Hans Eriksson

Kronobåtsman, bonde.

Bosatt:omkring 1651 Skensta, Norrala sn, HÄL 1)På 1650-talet finns bara en Hans Eriksson bland båtsmännen i socknen. 1651, 1652 [Mantalslängder, Hudiksvalls län, KA] och 1659 [D:o, Västernorrland, KA] anges denne emellertid vara bosatt i Skensta. 1656 utger han mantalsskatt för sig, en hustru och en son och 1657 för sig, en hustru och en sonhustru. [D:o]
Kronobåtsman:omkring 1651 Båtsmansrote X, Norrala sn, HÄL 2)
Bonde:omkring 1667 Ringa nr 2, Norrala sn, HÄL 2)
Bosatt:omkring 1667 Ringa nr 2, Norrala sn, HÄL 3)Hans Ersson skrivs för hemmanet om 7 öres- 12 penningland 1667.
Arvstvist:1668 Ringa nr 2, Norrala sn, HÄL 4)Vid tinget i juli 1668 behandlades bl.a. detta: "Jon Olufsson i Ringa och Hanss Erichsson ibidem, som Swågrar äre, kommo för Rätten, och woro strijdige om besittningsrätten på dheress framledne Swärfaders Erich Larssonss Hemman i be:te Ringa, emädan Swärfadren hafwer dhem bägge i Wählmachten, besittningsrätten opdragit. Och blef af Nembden bewitnat, at tå Jon Olufsson först bleff gifft till gården, blef Han försäkrat om besittningen, men sädan Hanss Erichsson kom till giffte vthi samma gårdh, blef åther honom tillståndh gifwit, att framför hanss Swåger Jon Olufsson, tillträda Hemmanet, alldenstundh Jon sin Swärfader nöijachtieligen eij Hafwer tillhanda gådt, Men åther, sädan Hans Erichsson Hemmanet någon tijdh förestådt hafwer, blef så han derifrå afstött och Jon Olufsson andre gången intagen och praeferencen i Hemmanet honom opdragin; Hwilket lades till Nembdenss öffwerwägande, och war deress betänkiande, att Hwär desse Swågrar eij förlijkas kunna, skole dhe genom Lottkastningh åtshilliass. Jon Olufsson i Ringa, för löchtande inför Rätten, Wardt sak __ 12 öre."
Kronobåtsman:före 1689 Båtsmansrote X, Norrala sn, HÄL 5)
Omnämns:1689 6)Han omnämns i samband med att dottern Karin Hansdotter gifter sig i Norrala 1689-10-08 ("Bruden Karen ähr födder i Ringa här i sochnen, fad:n war Cronans båtsman Hans ErichSon och Modren H: Gölu N.dotter").

Familj med Gölin Eriksdotter+

Vigsel: 5)

Barn:
Brita [!] Hansdotter (~1656 - 1742)
Karin Hansdotter (~1656 - 1692)
Gertrud [!]

Noteringar

Han var måg till den föregående ägaren Erik Larsson. [Renoverad dombok 1668, SHA, RA]


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1651 Bosatt omkring 1651 Skensta, Norrala sn, HÄL.  1)
~1651 Kronobåtsman omkring 1651 Båtsmansrote X, Norrala sn, HÄL.  2)
~1656 Dottern Karin Hansdotter föds beräknat 1656 Ringa+, Norrala sn, HÄL 7).
~1656 Dottern Brita [!] Hansdotter föds beräknat 1656 Ringa nr 2+, Norrala sn, HÄL 8).
~1667 Bonde omkring 1667 Ringa nr 2, Norrala sn, HÄL.  2)
~1667 Bosatt omkring 1667 Ringa nr 2, Norrala sn, HÄL.  3)
1668 Arvstvist 1668 Ringa nr 2, Norrala sn, HÄL.  4)
<1689 Kronobåtsman före 1689 Båtsmansrote X, Norrala sn, HÄL.  5)
1689 Omnämns 1689.  6)
1692 Dottern Karin Hansdotter dör 1692 Arklo+, Norrala sn, HÄL 7).
1742 Dottern Brita [!] Hansdotter dör 1742-03-29 Ringa nr 2, Norrala sn, HÄL 9).

Källor

1)Skattelängder för Norrala sn
  
2)Se Bosatt
  
3)Jordebok, Norrland, KA, Riksarkivet
  
4)Dombok för Hälsingland 1668-1669, renoverad, Gävleborg:18, p. 272f, häradsrätter, Advokatfiskalen, Svea Hovrätts arkiv, Riksarkivet
  
5)Se Omnämns
  
6)Vigsel- och begravningslängd för Norrala 1688-89 samt för Trönö 1689, Uppsala domkapitels handlingar, vol. E V:93 1), p. 130-136, ULA
  
7)Se Begravning
  
8)Se Död
  
9)C:3, p. 484