Personakt Antavla

Hans Hansson

Landbonde, bonde.

Far:Hans Hansson (1716 - 1772)
Mor:Anna Olsdotter (1711 - 1776)

Född:1750-12-26 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL 1)Föräldrar: Hans Hansson och Anna Olsdotter på den första halvan av hemmanet Nygården. Faddrar: Mag. Pet. Hambraeus och mad. Kristina Elfvik; Per Larsson och hu. Brita Månsdotter i Boda. (Ungfaddrar:) "H.r Bokhållaren på Larsbo, Hans Hambraeus", jungfru Jemima Elfvik.
Fadderskap:1769 Skettene nr 4, Norrala sn, HÄL 2)"Hans Hans. i Nygården och dess Syster Anna ibid [dvs. därstädes]" står 1769 som ungfaddrar till Lisa (f. 1769-08-03), dotter till Anders Johansson och hu. Sara Hansdotter [sannolikt landbofolk] i Skettene nr 4.
Bosatt:omkring 1769 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL 3)
Emigrerade:1781 Berga nr 3, Söderala sn, HÄL 4)
Bonde:från 1781 Berga nr 3, Söderala sn, HÄL 4)
Bosatt:från 1781 Berga nr 3, Söderala sn, HÄL 4)
Landbonde:före 1781-11-11 Norrala sn+, HÄL 5)
Arvsskifte:1784-11-01 Berga nr 3, Söderala sn, HÄL 6)Bouppteckningen efter hans hustrus första makes morbror Lars Jonsson i Berga nr 3, Söderala sn, inleds: "År 1784. den 1. Nowember höls Boupteckning på den lilla Lössa ägdendom efter afledne Bonden Lars Jonsson på hemmanet N.o 3. i Bärgaby Söderala Socken, som han sig förbehållit då han år 1773. d. 13 october, satte ifrån sig hemmanet til sin måg, Lars Andersson och Dotter Brita Larsdotter som til förne äro döda, och sedan af Lars Jonsson updragit hemmanet til sin Syster Son Lars Ersson [otydlig notering i marginalen] med alla dess til hörigheter, men äfwen blifwit död, så at nu dess Änka hustru Sigrid gåt i annat gifte med Drängen Hans Hansson ifrån Norrala Sockn, som nu bebor hemmanet och wunnit derå Lagfasta Dom, och nu på Lars Jonssons 79 års ålder, beröde[?] åbo skiött gubben wäl, och befordrat honom til grafwen, har han på sitt yttersta Testamenterad [sic] all sin lösa ägendom af hwad slag det wara må J obehåll til Hans Hansson och des hustru Sigrid Ersdotter, som Testaments-skriften af den 17 martii 1784 wisar". Undertecknande bytesdeltagare är Hans Hansson; Sigrid Ersdotter.

Familj med Sigrid Eriksdotter (1738 - 1822)

Vigsel:1781-11-11 5)Enligt Ulla Eriksson, Söderala, var Sigrid gift med den föregående bonden på Berga nr 3. Hans och Sigrid fick inga gemensamma barn.

Noteringar

I husförhörslängden för Söderala sn 1792-1802 skrivs för hemmanet Berga nr 3 [Söderala AI:7a, husförhörslängd 1792-1802, uppsl. 8]:
Hans Hansson (f. 1750-12-26), med noteringen att han flyttat in från Norrala 1781. (Otydlig noteringen i kommentarskolumnen där åren 178x och 1802 nämns.)
Hu. Sigrid Ersdotter (f. 1739 i januari)
(blankrad)
S--- [otydligt epitet] Erik Larsson (otydligt födelseår och -datum)
Hu. Margta Nilsdotter (f. 1768), inflyttad från Kinsta
Sigrid ("Död") (f. 1801-09-08).
---
I husförhörslängden för Söderala sn 1803-1809 skrivs för hemmanet Berga nr 3 [Söderala AI:7a, husförhörslängd 1803-1809, uppsl. 8]:
Bonden Hans Hansson (f. 1750-12-26 i Norrala), inflyttad från Norrala 1781 [ev. 1787]
Hu. Sigrid Ersdotter (f. 1739)
(blankrad)
Styvson ("St. Son") Erik Larsson (f. 1770-01-03)
Hu. Margta Nilsdotter (f. 1768-03-22 i Kingsta [Söderala])
(blankrad)
Dotter Sigrid (f. 1801-09-08)
Son Nils (f. 1803-12-15)
(blankrader)
[Överstruken:] Styvdottern Brita Ersdotter (f. 1779).


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1750 Födelse 1750-12-26 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
1754 3 år Systern Karin Hansdotter föds 1754-02-25 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1769 Fadderskap 1769 Skettene nr 4, Norrala sn, HÄL.  2)
~1769 Bosatt omkring 1769 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
1772 21 år Fadern Hans Hansson dör 1772-08-29 Skettene nr 4, Norrala sn, HÄL 7).
1776 25 år Modern Anna Olsdotter dör 1776-01-13 Haga nr 3, Norrala sn, HÄL 8).
1781 Emigration 1781 Berga nr 3, Söderala sn, HÄL.  4)
>1781 Bonde från 1781 Berga nr 3, Söderala sn, HÄL.  4)
>1781 Bosatt från 1781 Berga nr 3, Söderala sn, HÄL.  4)
<1781 Landbonde före 1781-11-11 Norrala sn+, HÄL.  5)
1781 30 år Vigsel Sigrid Eriksdotter 1781-11-11.  5)
1784 33 år Arvsskifte 1784-11-01 Berga nr 3, Söderala sn, HÄL.  6)
1792 41 år Systern Anna Hansdotter dör 1792-09-15 Haga, Norrala sn, HÄL 9).
1811 60 år Systern Elisabet Hansdotter dör 1811-03-12 Svarven nr sub 2, Norrala sn, HÄL 10).
1818 67 år Systern Margareta Hansdotter dör 1818-01-02 Styvje nr sub sub sub 1, Norrala sn, HÄL 11).
1822 71 år Makan Sigrid Eriksdotter dör 1822-05-25 Berga nr 3, Söderala sn, HÄL 5).
1823 Systern Karin Hansdotter dör 1823 Borg nr sub 2, Norrala sn, HÄL 12).

Källor

1)C:3, p. 138
  
2)C:3, p. 193
  
3)Se Fadderskap
  
4)Söderala AI:7a, husförhörslängd 1792-1802, uppsl. 8
  
5)Meddelat av: Eriksson, Ulla, Berga 6971, 826 92 Söderala (telefonsamtal 2004-2005)
  
6)Bouppteckningar 1784-1786, nr 25, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
7)C:3, p. 431
  
8)C:3, p. 457
  
9)C:4, f. 119r
  
10)C:4, f. 132v
  
11)C:4, f. 139v
  
12)AI:3, uppsl. 152