Personakt

Hans Christian Tomasson Lund Wik Snar

Kronobåtsman. Blev högst 29 år.

Född:1738 Hafna sn, Norge 1)
Straffad/dömd:före 1759 Norge 1)
Utomäktenskaplig förbindelse:omkring 1760 Norrala sn, HÄL 1)
Bosatt:omkring 1761 Båtsmansrote 113, Norrala sn, HÄL 2)I avdelningen för födda skrivs på sidan för fördubblingsbåtsmän på uppslaget "Crono-Båtsman uti 7 Rotan. Skensta, Edvik" "Hans Thomatson Christian Lund, heic [dvs. här] Wik, med Fästeqvin(n)an, Gölin Hansdotter __ Sedan Snar." i samband med dotterns födelse 1761. Direkt ovanför har tillagts "född i Norje", och direkt under notisen "dödde i CarlsCrona".
Fördubblingsbåtsman:från 1761 till 1762 Båtsmansrote 113 (omfattade 1737 Skensta nr 3, Edvik nr 1, Edvik nr 2, Svartvik nr 1, Svartvik nr sub 1, Svartvik nr sub sub 1), Norrala sn, HÄL 3)I det maskinskrivna registret anges att Hans Tomasson Wik antagits som båtsman i rote 113 år 1761. [Register till båtsmansrullor Gävleborgs 1745-1816, Västernorrlands II 1736-1795, Västernorrlands läns landskontor 1736-1795 (fiche S02375), vol. G I b:18] För slutår, se Kronobåtsman. - I avdelningen för födda skrivs på sidan för fördubblingsbåtsmän på uppslaget "Crono-Båtsman uti 7 Rotan. Skensta, Edvik" "Hans Thomatson Christian Lund, heic [dvs. här] Wik, med Fästeqvin(n)an, Gölin Hansdotter __ Sedan Snar." i samband med dotterns födelse 1761. Direkt ovanför har tillagts "född i Norje", och direkt under notisen "dödde i CarlsCrona". [C:3, p. 373]
Kronobåtsman:från 1762 Båtsmansrote 122 (omfattade 1737 Ringa nr 7, Ringa nr 8, Svarven nr 1, Svarven nr 2, Svarven nr 3;), Norrala sn, HÄL 3)I det maskinskrivna registret anges att Hans Tomasson Snar antagits som båtsman i rote 122 år 1762. [Register till båtsmansrullor Gävleborgs 1745-1816, Västernorrlands II 1736-1795, Västernorrlands läns landskontor 1736-1795 (fiche S02375), vol. G I b:18] - I avdelningen för födda, på sidan som vanligen reserverats för ordinarie båtsmän, på uppslaget för "Cronobåtsman wid 16 Rotan", skrivs "Hans Thomatsson Snar, hust. Gölin Hansdotter" i samband med barnens födelse (1762-1766). Ovanför hans namn har noterats: "vid. supra p. 373.", dvs. se ovan p. 373. [C:3, p. 390]
Omnämns:omkring 1764 Norrala sn, HÄL 4)I Norrala kyrkoräkenskaper för räkenskapsåret som löpte från den 1 maj 1764 till den 1 maj 1765 upptas under "Kyrkgångs Pengar": "Hans Thomatsson Christian Lund Wik Snar 1 - [daler kopparmynt]".
Bosatt:till 1767 Heden (Svarven)+, Norrala sn, HÄL 5)Han uppges i dödsnotisen ha som gift bott "wid wägen i Kungsgården". Det avser troligen det område på Heden vid Kungsgården där hans avkomlingar senare nämns.
Död:1767-12-26 Karlskrona, BLE 6)Dödsnotisen i avdelningen för avlidna bland "Båtsmanfolk" lyder: "1767 d. 26 Decemb. dödde i CarlsCrona Ordin. Crono-Båtsman Hans Thomasson Snar, som för någre År sedan hitkom en öf(wer)löpare ifrå Norje och Trondhem, gifte sig och bodde wid wägen i Kungsgården. Kunde wäl läsa sin Norjeska Cateches som han hade med sig, och war mycket wäl grundad i sin Christendoms kundskap och förde oklandrad lefnad. Åldren 29 år."

Familj med Gölin Hansdotter (1735 - 1809)

Vigsel:1761-09-27 Norrala sn, HÄL 7)Vigselnotisen i avdelningen för vigda bland "Crono-Båtsmän" lyder: '1767 d. 27 Sept. wigdes Hans Thomatsson Wik med qwinsperson Gölin Hansdotter, den han lägrat widh ys[?] Sågen, blef sedan Båtsman legd af lensman Mich. Hambraeus, hon födde barn d. 10 sistl. April, pag. 313, och som han war en Öfwerlöpare ifrå Norje, så måste man anlita V[enerabile] Consist[oriu]m, som skref öf[we].r til Biskopen i Trondhem, fick swar at en sådan man ej fans der, man examinerte Hans på nytt och fick en nogare relation, den Ven[erabile] Consistorium öf[we]rsände til Biskopen i Trondhem, hwarpå derifrå af Biskopen, Doctor Gunnerus, blef swarat, Trondhem d. 25 Julii, at Hans icke lägrat sitt syskonebarn, [hänvisning till kommentar i marginalen: "såsom man här fruchtat"], utan sin husbondes Stiufdotter, den han ej war slägt med, och derföre ordentel. plichtat; men sedan har han stulit och blifwit dömd til slafweri i Trondhem för all sin lifstid, och för den orsaken deserterade derifrå d. 30 Sept. 1759, och kom öfwer hit til Sweg och så sedan til Rådman Boo. Och efter han ej i Norje warit gift, tilstaddes honom äkta denna Gölin af Upsala d. 20 Aug. Och dolde[?] sitt desert. Kallade sig här Hans Thomasson Christian Lund, men --- [två ord otydliga p.g.a. missfärgning] Hans Thomasson allena, född 1738 i Hafna Socken uti Norje."

Barn:
Helena Hansdotter+ (1761 - 1761)
Hans Hansson+ (1762 - 1764)
Jonas (Jon) Hansson Svartvik (1764 - 1800)
Gölin Hansdotter+ (1766 - 1774)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1738 Födelse 1738 Hafna sn, Norge.  1)
<1759 Straffad/dömd före 1759 Norge.  1)
~1760 Utomäktenskaplig förbindelse omkring 1760 Norrala sn, HÄL.  1)
~1761 Bosatt omkring 1761 Båtsmansrote 113, Norrala sn, HÄL.  2)
>1761 Fördubblingsbåtsman från 1761 till 1762 Båtsmansrote 113 (omfattade 1737 Skensta nr 3, Edvik nr 1, Edvik nr 2, Svartvik nr 1, Svartvik nr sub 1, Svartvik nr sub sub 1), Norrala sn, HÄL.  3)
1761 Dottern Helena Hansdotter+ föds 1761-04-10 Båtsmansrote 113, Norrala sn, HÄL 2).
1761 Dottern Helena Hansdotter+ dör 1761-07-27 Båtsmansrote 113, Norrala sn, HÄL 2).
1761 Vigsel Gölin Hansdotter 1761-09-27 Norrala sn, HÄL.  7)
>1762 Kronobåtsman från 1762 Båtsmansrote 122 (omfattade 1737 Ringa nr 7, Ringa nr 8, Svarven nr 1, Svarven nr 2, Svarven nr 3;), Norrala sn, HÄL.  3)
1762 Sonen Hans Hansson+ föds 1762-09-10 Båtsmansrote 122, Norrala sn, HÄL 8).
~1764 Omnämns omkring 1764 Norrala sn, HÄL.  4)
1764 Sonen Hans Hansson+ dör 1764-03-25 Båtsmansrote 122, Norrala sn, HÄL 8).
1764 Sonen Jonas (Jon) Hansson Svartvik föds 1764-07-06 Båtsmansrote 122, Norrala sn, HÄL 8).
1766 Dottern Gölin Hansdotter+ föds 1766-09-29 Båtsmansrote 122, Norrala sn, HÄL 8).
<1767 Bosatt till 1767 Heden (Svarven)+, Norrala sn, HÄL.  5)
1767 Död 1767-12-26 Karlskrona, BLE.  6)

Källor

1)Se Vigsel
  
2)C:3, p. 373
  
3)Register till båtsmansrullor Gävleborgs 1745-1816, Västernorrlands II 1736-1795, Västernorrlands läns landskontor 1736-1795 (fiche S02375), vol. G I b:18
  
4)LI:2, p. 242
  
5)Baserat på indicier
  
6)C:3, p. 522
  
7)C:3, p. 112
  
8)C:3, p. 390