Personakt Antavla

Jöns Persson Ahl

Kronobåtsman, klockare, sockenskrivare. Blev 63 år.

Far:VIII:157 Per [!] Larsson (- 1712)
Mor:VIII:158 Margareta [!] Eriksdotter (~1664 - 1735)

Född:1699-10-12 Kolsta nr 1, Norrala sn, HÄL 1)Per Larssons i Kolsta och hustrun Margareta Eriksdotters son Jöns föddes 1699-10-12. Som faddrar anges endast Mickel Eriksson och hustrun Sigrid Månsdotter i Sund. [C:1, f. 101v] En dubblettnotis finns på det ursprungliga uppslaget för Kolsta nr 1, under bonden Per Larssons namn. Den anger endast att "1699. blef och Jöns döpt". [C:1, f. 26v]
Bosatt:klockargården+, Norrala sn, HÄL 2)
Fadderskap:1724 Kolsta, Norrala sn, HÄL 3)"Jöns Ahl", utan angiven vistelseort, står 1724 som ungfadder till Ingrid (f. 1724-06-26), dotter till Sven Lärka och hu. Ella i Kolsta. Födelsenotisen är införd i avdelningen för båtsmansfolk och övriga.
Fadderskap:1728 Borg nr 2, Norrala sn, HÄL 4)"Klåckaren Jöns Persson", utan angiven vistelseort, står 1728 som ungfadder till Sven (f. 1728-11-01), son till Lars Svensson och hu. Karin Olsdotter i Borg nr 2.
Kronobåtsman:till 1729 Norrala sn, HÄL 5)
Fadderskap:1729 Kolsta nr 3, Norrala sn, HÄL 6)"Klåckaren Jöns Persson", utan angiven vistelseort, står 1729 som fadder till Anna (f. 1729-04-06), dotter till Erik Olsson och Kerstin Jonsdotter i Kolsta nr 3.
Sockenskrivare:från 1729 Norrala sn, HÄL 5)
Klockare:från 1729 Norrala sn, HÄL 5)"Klåckaren Jöns Persson" nämns med sin hustru Elisabet Nilsdotter, utan angiven vistelseort, i samband med barnens födelse (1730-1740). [C:2, uppsl. 103] - Han och hustrun skrivs också i den följande ministerialboken i avdelningen för födda, på uppslaget för "Klåckaren", i samband med barnens födelse (1740-1742): "Jöns Ahl Lisa HammarKlang." [C:3, p. 346]
Fadderskap:1730 Å nr 2, Norrala sn, HÄL 7)Jöns Ahl och hu. Lisa, utan angiven vistelseort, står 1730 som faddrar till Kerstin ("Christina") (f. 1730-01-10), dotter till bonden Erik Svensson och Kristina Larsdotter Fernaea i Å nr 2.
Fadderskap:1730 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 8)"Jöns Persson Klåckare" och "Hust. Elisab. Klang", utan angiven vistelseort, står 1730 som faddrar till Anna (f. 1730-07-24), dotter till Per Ersson och hu. Malin Jansdotter i Losjö nr 1.
Fadderskap:1731 Sund nr 3, Norrala sn, HÄL 9)"Klåckaren Jöns Ahl" och "H: Elisabeta Nilsd:r", utan angiven vistelseort, står 1731 som faddrar till Per (f. 1731-12-18), son till Erik Persson och hu. Brita Larsdotter i Sund nr 3.
Fadderskap:1733 Kolsta nr 1, Norrala sn, HÄL 10)"Kl. Jöns Ahl" och hu. "Elisabet Klang", utan angiven vistelseort, står 1733 som faddrar till Karin ("Catharina") (f. 1733-05-28), dotter till Lars Persson och hu. Karin Larsdotter i Kolsta nr 1.
Fadderskap:1740 Berge+, Norrala sn, HÄL 11)"Klåckaren Jöns Ahl" står 1740 som fadder till Elias (f. 1740-05-26), son till Lars Sik och Karin Eliasdotter, utan angiven vistelseort i socknen. [C:2, uppsl. 98] I den dubblettnotis som senare förts in i den följande ministerialboken har emellertid hans namn utelämnats bland faddrarna, vilket troligen beror på ren försummelse. [C:3, p. 354]
Fadderskap:1741 Siknäs nr 1, Norrala sn, HÄL 12)"Jöns Ahl, hustru Lisa Klang", utan angiven vistelseort, står 1741 som faddrar till Kerstin (f. 1741-07-02), dotter till bonden Erik Jonsson och Kerstin Jakobsdotter i Siknäs nr 1.
Fadderskap:1743 Åkre nr 1, Norrala sn, HÄL 13)"Klåckaren Jöns Ahl och hust. Lisa Klang", utan angiven vistelseort, står 1743 som faddrar till Karin (f. 1743-08-02), dotter till Sven Ersson och Barbro Pålsdotter i Åkre nr 1.
Fadderskap:1745 prästgården, Norrala sn, HÄL 14)"Klåckaren Jöns Ahl Hustru Lisa Klang", utan angiven vistelseort, står 1745 som faddrar till Helena Katarina (f. 1745-07-19), dotter till pastor Ol. Nordlinder och hu. Katarina Öijer i Norrala prästgård.
Fadderskap:1750 Kolsta nr 1, Norrala sn, HÄL 15)"Klåckaren Jöns Ahl [och] hust. Lisa Klang", utan angiven vistelseort, står 1750 som faddrar till Lars (f. 1750-06-07), son och första barnet till Jon Pålsson och hu. Anna Larsdotter i Kolsta nr 1.
Fadderskap:1751 Borg nr 2, Norrala sn, HÄL 16)"Klåckaren Jöns Ahl, hustru Lisa Klang", utan angiven vistelseort, står 1751 som faddrar till Karin (f. 1751-03-01), dotter till Olof Olsson och hu. Margta Larsdotter i Borg nr 2.
Fadderskap:1752 Kolsta, Norrala sn, HÄL 17)"Klåck. Jöns Ahl hust. Lisa Klang", utan angiven vistelseort, står 1752 som faddrar till Lars (f. 1752-12-19), son till skomakaren Per Larsson och hu. Sigrid Gisselsdotter i Kolsta.
Omnämns:1757 18)Han nämns i samband med att dottern Kristina gifter sig 1757-10-16 ("fadren Jöns Ahl, modren Lisa Klang").
Fadderskap:1761 Kolsta, Norrala sn, HÄL 17)"Klåck. Jöns Ahl, hust. Lisa Ham(m)arklang", utan angiven vistelseort, står 1761 som faddrar till Lars (f. 1761-04-24), son till skomakaren Per Larsson och hans andra hu. Brita Larsdotter i Kolsta.
Död:1763-04-28 klockargården+, Norrala sn, HÄL 19)Dödsnotisen under rubriken "Klåckare" uppger att Jöns Persson Ahl avlidit 1763 den 28 april. Han var barnfödd i Kolsta, var kronobåtsman i tre år, och 1729 utsedd till klockare och sockenskrivare, i vilka sysslor han var aktsam, flitig och skicklig. Han hade dessutom idkat strömmingsfiske och hade ett ovanligt starkt minne. Han begravdes 1763-05-08, 64 år, 7 månader gammal, efter att ha dragits ett par år med andetäppa och sexdagarsfrossan.
Omnämns:1764 20)Han nämns i samband med att sonen Nils Ahl gifter sig 1764-02-12 (" fadr. Klåck. Jöns Persson Ahl, modr. hustru Lisa Klang").

Familj med Elisabet [!] Nilsdotter Klang (Hammarklang) (~1702 - 1793)

Vigsel:1728-11-02 klockargården, Norrala sn, HÄL 21)Vigselnotisen i avdelningen för båtsmansfolk och övriga lyder: "Klåckargården. Wijgdes Klåckaren Jöns Pedersson med Ärl: Pigan Elisabeth Nilsd.r Ham(m)marklang __ 1728 Nov: 2." (Sista siffran i årtalet är något otydligt och skulle möjligen kunna läsas som en nia.) Med klockargården avses antagligen Korshögen.

Barn:
Petrus Ahl (1730 - 1815)
Kristina Ahl (1732 - 1767)
Margareta Jönsdotter+ (1734 - 1736)
Nils Ahl (1737 - 1813)
Lars Jönsson+ (1740 - 1741)
Margareta Ahl Bergström (1742 - 1815)

Noteringar

Sigvard Bodin skriver om honom och hans avkomlingar i artikeln "Klockarsläkten Ahl i Norrala", ALIR-anor 1990:3, s. 4 (medlemsblad för forskarföreningen Alir):
"I Norrala verkade under 1700- och 1800-talen tre medlemmar av släkten Ahl som klocakre och sockenskrivare. Den första var Jöns Persson Ahl, bondson från Kolsta och född 1699. Han var till en början båtsman liksom sin far Per Larsson under en tid av åtta år, men utnämndes 1729 till klockare och sockenskrivare. Samma år ingick han äktenskap med 'ärliga pigan Elisabeth Nilsdotter Hammarklang'. Familjen bodde på klockargården på Korshögen ett par hundra meter öster om kyrkan.
I december 1730 föddes sonen Per, som fick gå den lärda vägen. Faderns önskan var, att han skulle bli präst och efter stora uppoffringar av familjen, prästvigdes han 1759 och innehade sedan prästtjänsten i Skog, Undersvik och Arbrå, där han avled 1815 som kontraktsprost.
En yngre son Nils ärvde faderns sysslor och var även skolmästare med uppgift att undervisa församlingsborna i kristendom, läsning, räkning och skrivning. 27 år gammal gifte han sig 1764 med tolvmannen Eric Perssons dotter Brita i Ale, där bröllopet stod.
När familjens storlek ökade - 6 barn föddes - förslog inte den knappa klockarlönen. Han fick därför tillstånd att odla upp en myr vid kustbandet, Björnvågstjärnen, nära en mil från klockargården. Han uträttade där ett gigantiskt arbete och fick goda skördar. Dessförinnan hade han uppodlat en del av Arklomyran, vilket innebar ett fullföljande av faderns arbete. Denna ängsmark bär än i dag namnet Ahls myra. Medan fadern endast hade en ko, stod inte mindre än 5 kor och två kvigor i Nils' f'hus.
Han var även intresserad trädgårdsodlare och lär ha varit den förste i Norrala med ett potatisland. 1774 skriver han ett brev till Trönö sockenmän, att han kan leverera 'frö Potatoes ' - alltså sättpotatis - under april månad. Vid bouppteckningen efter honom 1815 upptas inte mindre än 40 äppelträd och 250 äppeltelningar på tillgångssidan. Han efterlämnade även en bok om trädgårdsodling och ett 40-tal andra böcker. Korna redovisas med namn som Xantippa, Stoltsa och Sabina. Han odlade även plommon. De plommonträd som nu finns på platsen är kanske avläggare till Nils Ahls träd. Bland växterna i trädgården fanns också tobaksplantan. Han lär ha varit självförsörjande beträffande tobak.
Nils Ahls familj bestod förutom hustrun av två söner och fyra döttrar och han höll sig även med en dräng. Sonen Jöns, eller Jean som han senare kallade sig, blev organist i Ovansjö, medan den äldre sonen Eric, född 1766, blev hembygden trogen och övertog faderns sysslor som kyrkans och socknens tjänare. Han var gift två gånger, 1) med Brita Christina Forsgren och 2) med Catharina Eneberg från Enånger. I det andra äktenskapet föddes fyra barn. han var även en stor trädgårdsodlare liksom fadern. Som skolmästare hade han att undervisa från Mikaeli till jul och från Kyndelsmäss till pingst. Han fick då ersättning med en kanna säd per barn. Liksom sina företrädare fiskade han strömming och hade vid sin död 1853 sjöbod, 23 nät och en ekstock. En 20-årig häst, 2 kor och två kalvar ägde han också liksom stuga och fähus vid Björnvågen. Eric Ahl var tydligen en vital man. Han skötte nämligen sina sysslor, tills han var 87 år!
Eric Ahl hade en son, Jonas Niklas, född 1833, som kom att bo kvar i Korshögen. Han hade inget intresse för det yrke, som givit hans förfäder bärgning, utan ägnade sig åt snickeri- och glasmästeriarbete.
Klockarsläkten, som verkade i Norrala under så lång tid, har säkerligen betytt mycket för socknen, inte minst på undervisningens område, där man arbetade under synnerligen primitiva förhållanden och med ringa förståelse från allmänhetens sida."
På följande sida återges en faksimil av ett brev med texten:
"Brevet till Trönö sockenmän där Nils Ahl, Norrala bjuder ut sin fröpotatis.
Som några utaf Tröne Sockenmän hafwer tilförne anmodat mig om frö-Potatoer och jag ännu har 2ne tunnor obbettingare [sic], så gifwes förenämda med andra utaf Sockenmännen tilkänna; At om bemälta Potatoes åstundas kunna de uti denna wecka få dem afhämta. Den allmänna och burkligaste sorten säljes til 36 Dlr tunnan, men den större kan icke lämnas utan sädesbyte, nembl. Mått mot Mått.
Uppå längre än försagd tid kunna de icke hållas Sockenmännen tilhanda, emedan åtskilliga utaf Norrala, Söderhamns och Söderala boar har äfwen tänckt anlita mig derom.
Norrala d. 17 April 1774. N. Ahl."


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1699 Födelse 1699-10-12 Kolsta nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
~1702 Makan Elisabet [!] Nilsdotter Klang (Hammarklang) föds beräknat 1702-01-16 Söderhamn+, HÄL 22).
1702 2 år Systern Kerstin Persdotter+ föds 1702-03-30 Kolsta nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1704 4 år Brodern Erik Persson föds 1704-02-02 Kolsta nr 1, Norrala sn, HÄL 23).
1707 7 år Systern Margareta Persdotter+ föds 1707-07-24 Kolsta nr 1, Norrala sn, HÄL 23).
1712 12 år Fadern VIII:157 Per [!] Larsson dör 1712-01-08 Karlskrona, BLE 24).
1719 19 år Systern Kerstin Persdotter+ dör 1719-03-01 Kolsta nr 1, Norrala sn, HÄL 25).
1724 Fadderskap 1724 Kolsta, Norrala sn, HÄL.  3)
1728 Fadderskap 1728 Borg nr 2, Norrala sn, HÄL.  4)
1728 29 år Vigsel Elisabet [!] Nilsdotter Klang (Hammarklang) 1728-11-02 klockargården, Norrala sn, HÄL.  21)
<1729 Kronobåtsman till 1729 Norrala sn, HÄL.  5)
1729 Fadderskap 1729 Kolsta nr 3, Norrala sn, HÄL.  6)
>1729 Sockenskrivare från 1729 Norrala sn, HÄL.  5)
>1729 Klockare från 1729 Norrala sn, HÄL.  5)
1730 Fadderskap 1730 Å nr 2, Norrala sn, HÄL.  7)
1730 Fadderskap 1730 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL.  8)
1730 31 år Sonen Petrus Ahl föds 1730-12-21 klockargården+, Norrala sn, HÄL 26).
1731 Fadderskap 1731 Sund nr 3, Norrala sn, HÄL.  9)
1732 32 år Dottern Kristina Ahl föds 1732-10-08 klockargården+, Norrala sn, HÄL 26).
1733 Fadderskap 1733 Kolsta nr 1, Norrala sn, HÄL.  10)
1734 35 år Dottern Margareta Jönsdotter+ föds 1734-10-26 klockargården+, Norrala sn, HÄL 26).
1735 Modern VIII:158 Margareta [!] Eriksdotter dör 1735 Kolsta nr 1, Norrala sn, HÄL 27).
1736 36 år Dottern Margareta Jönsdotter+ dör 1736-04-10 klockargården+, Norrala sn, HÄL 26).
1737 37 år Sonen Nils Ahl föds 1737-06-25 klockargården+, Norrala sn, HÄL 26).
1740 Fadderskap 1740 Berge+, Norrala sn, HÄL.  11)
1740 40 år Sonen Lars Jönsson+ föds 1740-02-08 klockargården+, Norrala sn, HÄL 28).
1741 Fadderskap 1741 Siknäs nr 1, Norrala sn, HÄL.  12)
1741 41 år Sonen Lars Jönsson+ dör 1741-05-12 klockargården+, Norrala sn, HÄL 28).
1741 42 år Brodern Erik Persson dör 1741-12-22 Flor, Mo sn, HÄL 29).
1742 43 år Dottern Margareta Ahl Bergström föds 1742-11-18 klockargården+, Norrala sn, HÄL 28).
1743 Fadderskap 1743 Åkre nr 1, Norrala sn, HÄL.  13)
1745 Fadderskap 1745 prästgården, Norrala sn, HÄL.  14)
1748 48 år Brodern VII:79 Lars Persson dör 1748-05-08 Kolsta nr 1, Norrala sn, HÄL 30).
1750 Fadderskap 1750 Kolsta nr 1, Norrala sn, HÄL.  15)
1751 Fadderskap 1751 Borg nr 2, Norrala sn, HÄL.  16)
1752 Fadderskap 1752 Kolsta, Norrala sn, HÄL.  17)
1757 Omnämns 1757.  18)
1761 Fadderskap 1761 Kolsta, Norrala sn, HÄL.  17)
1763 63 år Död 1763-04-28 klockargården+, Norrala sn, HÄL.  19)
1764 Omnämns 1764.  20)

Källor

1)C:1, f. 101v
  
2)Se Klockare
  
3)C:2, uppsl. 105
  
4)C:2, uppsl. 67
  
5)Se Död
  
6)C:2, uppsl. 32
  
7)C:2, uppsl. 7
  
8)C:2, uppsl. 18
  
9)C:2, uppsl. 50
  
10)C:2, uppsl. 30
  
11)C:2, uppsl. 98
  
12)C:3, p. 184
  
13)C:3, p. 182
  
14)C:3, p. 344
  
15)C:3, p. 194
  
16)C:3, p. 266
  
17)C:3, p. 354
  
18)C:3, p. 62
  
19)C:3, p. 502
  
20)C:3, p. 104
  
21)C:2, f. 163v
  
22)Baserat på indicier
  
23)C:1, f. 26v
  
24)C:2, f. 126r
  
25)C:1, f. 102r
  
26)C:2, uppsl. 103
  
27)Se Begravning
  
28)C:3, p. 346
  
29)Mo (HÄL) C:1, 1694-1753
  
30)C:3, p. 432