Personakt

Johan Persson Orre

Kronobåtsman, kyrkvaktare. Blev ca 82 år.

Född:beräknat 1644 1)
Bosatt:Närby+, Norrala sn, HÄL 2)Hans änka dör i Närby (se Omnämns) och hans tillnamn Orre användes som båtsmansnamn i Närby.
Kyrkvaktare:Norrala sn, HÄL 1)
Bosatt:omkring 1685 Kristianopel, BLE 3)
Immigrerade:1700 Norrala sn, HÄL 3)
Fadderskap:1703 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 4)Johan Persson Orre och hans ej namngivna hustru, utan angiven vistelseort, står 1703 som faddrar till Margta (f. 1703-05-17), dotter till bonden Hans Olofsson och hu. Margareta Larsdotter i Styvje nr 5.
Fadderskap:1710 Närby+, Norrala sn, HÄL 5)"Johan Orre och hans Hustru Hust: Brita Olssdr.", utan angiven vistelseort, står 1710 som faddrar till Brita (f. 1710-12-15), dotter till sockenskräddaren Olof Olofsson Lind och hu. Anna Knutsdotter, utan angiven vistelseort i socknen.
Fordran:1712 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 6)Vid tinget i Söderala i maj 1712 registreras följande inteckning: "G. båtsmannen Johan Orre Lät på sin hustrus wägnar inteckna sin hafwande fordran 21. D.r kmt hoos Hans Olson i Styfwie."
Kronobåtsman:före 1726 Båtsmansrote 108+ (omfattade 1737 Ale nr 1, Ale nr sub 1, Ale nr 2, Ale nr 3, Närby nr 2, Närby nr 3), Norrala sn, HÄL 1)Orre finns belagt som tillnamn för två andra båtsmän bosatta inom denna rote under 1700-talets första hälft.
Död:1726 Närby+, Norrala sn, HÄL 1)
Begravd:1726-03-27 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL 7)Begravningsnotisen i avdelningen för båtsmansfolk och övriga lyder: "Kyrkio-wacktaren Johan Persson Orre 82 år gam(m)al, begrofs effter it stilla lefwerne, med Liktext af Es: 21: v. 8. Herre, Jag står på mine wackt altjemt: __ 1726 Mart: 27."
Omnämns:1741 8)Han omnämns i samband med att hans änka dör i Närby 1742-02-09 ("Hustru Carin g. Orrens änka i Närby").
Omnämns:1758 9)Han nämns, dock utan namns angivande, i samband med att den Helena Johansdotter i Kolsta nr 3 som sannolikt är hans dotter dör 1758-04-04. I hennes dödsnotis anges att hon dog 73 år gammal (dvs. beräknat 1685), "född i Blekingen och Socknen Christianopel. kom hit 1700 med sina föräldrar, båtsmansfolk."

Familj med Brita Olsdotter

Vigsel: 10)

Barn:
Helena [!] Johansdotter Orre (~1685 - 1758)

Familj med Karin (- 1742)

Vigsel:

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1644 Födelse beräknat 1644.  1)
~1685 Bosatt omkring 1685 Kristianopel, BLE.  3)
~1685 Dottern Helena [!] Johansdotter Orre föds beräknat 1685 Kristianopel, BLE 11).
1700 Immigration 1700 Norrala sn, HÄL.  3)
1703 Fadderskap 1703 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL.  4)
1710 Fadderskap 1710 Närby+, Norrala sn, HÄL.  5)
1712 Fordran 1712 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL.  6)
<1726 Kronobåtsman före 1726 Båtsmansrote 108+ (omfattade 1737 Ale nr 1, Ale nr sub 1, Ale nr 2, Ale nr 3, Närby nr 2, Närby nr 3), Norrala sn, HÄL.  1)
1726 Död 1726 Närby+, Norrala sn, HÄL.  1)
1726 Begravning 1726-03-27 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL.  7)
1741 Omnämns 1741.  8)
1758 Omnämns 1758.  9)

Källor

1)Se Begravning
  
2)Baserat på indicier
  
3)Se Omnämns
  
4)C:1, f. 69v
  
5)C:2, uppsl. 101
  
6)Renoverade småprotokoll 1712, häradsrätter, Gävleborg, vol. 5, pag. 3091, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, RA
  
7)C:2, uppsl. 166
  
8)C:3, p. 514
  
9)C:3, p. 434
  
10)Se Fadderskap
  
11)Se Död