Personakt

Brita Larsdotter

Tjänstepiga. Blev ca 66 år.

Född:beräknat 1700 Skettene, Norrala sn, HÄL 1)Den enda Brita Larsdotter som finns född i Skettene mellan åren 1686 och 1704 är enligt födelseboken den Brita som föds 1697-09-19 i Skettene nr 2 (se separat personakt).
Tjänstepiga:från 1744 till 1766 Ale nr sub 1, Norrala sn, HÄL 1)
Bosatt:från 1744 till 1766 Ale nr sub 1, Norrala sn, HÄL 2)I husförhörslängden 1754, förhör den 6 januari, skrivs bland tjänstefolket hos bonden Jon Larsson i Ale nr sub 1 pigan Brita, 56 år, med noteringen: "Praesens och läste i sin rädsla enfalleliga Luth: Catech:". [AI:1, 1754, p. 2] - I husförhörslängden 1766 skrivs sist hos bonden Jon Larsson i Ale nr sub 1 pigan Brita, 66 år, med noteringen: "förhördes efter förhöret." Därefter har tillagts: "död d. 16 sept." [AI:1, 1766, p. 3] (För start- och slutår, se dödsnotisen.)
Död:1766-09-16 Ale nr sub 1, Norrala sn, HÄL 3)Dödsnotisen i avdelningen för avlidna bland "Lejofolk" lyder: "1766 d. 16 Sept. döde hos Jon Larsson i Ale g. pigan Brita Larsdotter, der hon wäl och ärl. tjent i 27 år förutom tilförne på andra ställen. Barnfödder i Schettene. Warit mycket enfallig i Christendomskundskapen. Siuk i 3 wekor uti lifsiukan och begrofs d. 21 Sept. Åldren 66 år."
Bouppteckning:1767-02-07 Ale nr sub 1, Norrala sn, HÄL 4)Bouppteckningen inleds: "År 1767. d. 7 Februarii, skiedde uppteckning öfwer afl. g. Pigan Brita Larsdotters Egendom; Hwilken i sina äldre År tjent hos Jon Larsson i Ahle och Norrala Sockn; hwarest hon ock till döddagar wistades, och blef tilbörligen befordrad till grafwen." Längre ned sägs: "Som denne afl. Piga icke af ungdomen tjent Jon Larsson, utan förut på åtskillige ställen har uti socknen wistas, så tilböd Jon Larsson för 2.ne år sedan, enär hon icke kunde tjena födan, det hon skulle intagas i fattigstufwan; Då Herr KyrkioHerden och Allmogen påstodo, att hon till dödagar [sic] wistas skulle i hans gård; Hwarföre och nu Jon Larsson gjorde påstående, det Han åtminstone för de twenne sista åren; då hon icke kunde tjena maten, utan understundom war sängliggande skulle af Egendomen njuta någon liten behlöning, Hwilket och efter påstående i billigaste måtto ompröfwades och utfördes till __ 72. [daler]." Under begravningsomkostnade nämns "kosthållning för ringare och dem som gjorde kistan och swepningshjonen, samt någon liten förplägning för hennes Syskon", 15 daler. Återstår av boet 12 daler 3 öre. Arvingarna nämns dock inte i bouppteckningen.

Noteringar

I husförhörslängden 1754, förhöret i "Ali Rota" den 6 februari, upptas hos bonden Jon Larsson [AI:1, 1754, p. 2]: "Pigan Brita Praesens [dvs. närvarande] och läste i sin rädsla enfalleliga Luth: Catech:", 56 år gammal.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1700 Födelse beräknat 1700 Skettene, Norrala sn, HÄL.  1)
>1744 Tjänstepiga från 1744 till 1766 Ale nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  1)
>1744 Bosatt från 1744 till 1766 Ale nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  2)
1766 Död 1766-09-16 Ale nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  3)
1767 Bouppteckning 1767-02-07 Ale nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  4)

Källor

1)Se Död
  
2)AI:1, 1766, p. 3
  
3)C:3, p. 513
  
4)Bouppteckningar 1765-1767, nr 70, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA