Personakt Antavla

Ingrid Hindriksdotter

Blev 77 år.

Far:Hindrik

Född:1732-03-08 1)
Bosatt:omkring 1772 Närby, Norrala sn, HÄL 1)I avdelningen för födda, på uppslaget för "Crono-Båtsman wid 1 Rotan", skrivs efter den föregående ordinarie båtsmannen Georg Lustig: "Närby. skomak. Olof Agerberg Hust. Ingri Henriks." i samband med sonen Olofs födelse. [C:3, p. 360] - Hon och maken skrivs också på sidan med rubriken "Sockneskomakare" i samband med barnens födelse (1764-1775), med hänvisning till pag. 360 för födelsenotisen för sonen Olof 1776: "Olof Ohlsson Agerberg Hust. Ingrid Henrici dotter", utan angiven vistelseort. [C:3, p. 353]
Död:1809-05-29 Närby, Norrala sn, HÄL 2)Dödsnotisen med datumet den 29 maj 1809 lyder: "Närby. Skom: O. Agerbergs H: Ingrid Hindrics Dotter", död av "Bröst Feber", 77 år gammal.
Bouppteckning:1809-10-18 Närby, Norrala sn, HÄL 3)Bouppteckningen inleds: "År 1809 d. 18 October forrättades [sic] Bouptekning och arfskifte [efter] Sockneskomakaren Olof Agerbergs hustru Ingrid Hindricks Dotter i Narby och Norrala Sockn, som afled med döden d. 29 Marti, och lemnat efter sig Enklingen Olof Agerberg samt 3.ne Barn Sonen Hindrick sjelf myndig Dottrerne Barbro och Ingrid den forre gift med Bonden Lars Pehrsson i Hamre, och den sednare med skinnberedaren Lars Ericsson i Sund, alla woro närwarande". Egendomen inleds med: "Gården består af foljande wärderligt 1797 års inventari längd". Under "Kreatur" sägs: "Sedan fadren undantagit en ko blifwer allenast en i behåll" för 10 riksdaler; "4 st får, hwarå 2.ne st afgått till modrens begrafning, och de Twå som är i behåll, skall sånen Hindrick utgöra wid fadrens begrafning". Böckerna är: en bibel, en "Örtagårds sälskap", en "skrifterbarns Bok", en "Langhanssons barna Påstilla" samt en psalmbok, vilken fadern behåller. I boet ingår också en "Fodran af Lars Pehrsson i Hamre. Boets behållning blir 113 riksdaler 32 skillingar 11 runstycken. Undertecknande bytesdeltagare är Olof Agerberg; Hindrik Agerberg i Närby; Barbro Olofsdotter; Lars Persson i Hamre; Ingrid Olofsdotter; Lars Eriksson i Sund.

Familj med Olof Olsson Agerberg (1730 - 1817)

Vigsel: 4)Vigselnotisen saknas i Norrala kyrkbok.

Barn:
Barbro Olsdotter Agerberg (1764 - 1811)
Hindrik (Henrik) Agerberg (1767 - 1835)
Ingrid Olsdotter (1769 - )
Margareta Olsdotter+ (1775 - 1775)
Olof Olsson+ (1776 - 1777)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1732 Födelse 1732-03-08.  1)
1764 32 år Dottern Barbro Olsdotter Agerberg föds 1764-08-07 Närby+, Norrala sn, HÄL 5).
1767 35 år Sonen Hindrik (Henrik) Agerberg föds 1767-09-04 Närby+, Norrala sn, HÄL 5).
1769 37 år Dottern Ingrid Olsdotter föds 1769-06-25 Närby+, Norrala sn, HÄL 5).
~1772 Bosatt omkring 1772 Närby, Norrala sn, HÄL.  1)
1775 43 år Dottern Margareta Olsdotter+ föds 1775-04-01 Närby+, Norrala sn, HÄL 5).
1775 43 år Dottern Margareta Olsdotter+ dör 1775-07-13 Närby, Norrala sn, HÄL 6).
1776 44 år Sonen Olof Olsson+ föds 1776-10-12 Närby, Norrala sn, HÄL 7).
1777 45 år Sonen Olof Olsson+ dör 1777-07-22 Närby+, Norrala sn, HÄL 8).
1809 77 år Död 1809-05-29 Närby, Norrala sn, HÄL.  2)
1809 77 år Bouppteckning 1809-10-18 Närby, Norrala sn, HÄL.  3)

Källor

1)AI:1, 1772, p. 5
  
2)C:4, f. 130r
  
3)Bouppteckningar 1808-1809, nr 125, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
4)Se Bosatt
  
5)C:3, p. 353
  
6)C:4, f. 112v
  
7)C:3, p. 360
  
8)C:4, f. 113v