Personakt

Johan Gustavsson Källgren Hamberg

Kronobåtsman.

Född:Vadstena, ÖGÖ 1)
Fördubblingsbåtsman:från 1788 Båtsmansrote 119 (omfattade 1737 Borg nr 5, Källene nr 1, Källene nr 2, Källene nr 3, Källene nr sub 3, Hamre nr 1), Norrala sn, HÄL 2)Med tanke på hans patronymikon och antagningsåret är han sannolikt identisk med den Johan Gustavsson Källgren som antagits som båtsman i rote 119 år 1788, enligt det maskinskrivna registret till båtsmansrullorna på Härnösands landsarkiv.
Kronobåtsman:från 1791 Båtsmansrote 119 (omfattade 1737 Borg nr 5, Källene nr 1, Källene nr 2, Källene nr 3, Källene nr sub 3, Hamre nr 1), Norrala sn, HÄL 3)I generalmönsterrullan 1816 anges för rote 119 i Norrala: Johan Gustavsson Hamberg: Född i Vadstena; antagen 1788; 49 år gammal; tjänstgjort 28 år; "Befaren Sjöman"; "Närvarande. Får afsked för bräcklighet. I stället anmältes Sonen Matts Jansson, 20 år gammal, Född i Norrala Socken. Approberas." [Generalmönsterrullan 1816, Marinens rullor serie IV, Västernorrl:s kompanier, div. rullor, 1759-1835, Krigsarkivet] - Startåret som ordinarie kronobåtsman framgår av registret till båtsmansrullorna på Härnösands landsarkiv, där det anges att Johan Gustavsson Hamberg antagits som båtsman i rote 119 år 1791. [Register till båtsmansrullor Gävleborgs 1745-1816, Västernorrlands II 1736-1795, Västernorrlands läns landskontor 1736-1795 (fiche S02375), vol. G I b:22] (Hamberg var tillnamn för de ordinarie båtsmännen i denna rote.)
Arvsskifte:1798-03-26 Borg, Norrala sn, HÄL 4)Bouppteckningen efter svärmodern inleds: "Åhr 1798. den 26 Mars upteknades. wärderades. och. delades all befintelig qwarlåtenskap efter afledne Crono Bådsman [sic] Mathias Hambergs äfwn afledne Änka Hustru Anna Friedrichsdotter i Borg Emellan des fyra efter Löfwande [sic] Baren [sic] sonnen Friedrich Matson ännu omyndig hwars förmyndare är bonden Erik Erikson i Kiällorne dottren Greta Matsdotter gifter med Crono Bådtsman Johan Gusta [sic] Hamberg dottren Brita Matsdotter gifter med afskiedade fördublings bådsman Hans Hanson Edwik dottren Caren oförsed [dvs. ogift] hwars förmyndare är gamla bonden Mikell Pärson i Borg ofwannämnde förmyndare äro laga förut för ordnade och nu alla närwarande". Gården består av: "En gammall stufwa Som hörer roten till men kammaren med 3.ne wäger pa [sic] Samma stufwa hörer änkan till", en "foderbo" och ett "Litet och gammalt fähus", inalles värderade till 40 daler 16 öre kopparmynt. Bland skulderna nämns "till Moder Falberg" 4 daler 16 öre och "till fiskaren Lars Östman i Söderhamn" 4 daler 16 öre. Undertecknande bytesdeltagare är "Johan Gusta [sic] Hamberg" å sin hustrus vägnar; Hans Hansson Edvik å sin hustrus vägnar; Mickel Persson i Borg å dottern Karins ("Catharinas") vägnar; sonen Fredrik Matsson.
Bosatt:omkring 1804 Källene, Norrala sn, HÄL 5)
Omnämns:1804 6)Han omnämns i hustruns dödsnotis med datumet den 17 juli 1804: "Krono Båtsm Joh G Hambergs Hustru Margta Mattsdotter i Kiellorne".
Arvsskifte:1805-01-25 Källene, Norrala sn, HÄL 7)Arvsskiftet efter hustrun Greta Matsdotter hålls i Källene den 25 januari 1805. Se utdrag ur bouppteckningen i hennes personnotis.

Familj med Margareta (Greta) Matsdotter Hamberg (1762 - 1804)

Vigsel: 8)Vigselnotisen saknas i ministerialboken för Norrala.

Barn:
Jon Johansson+ (1791 - )
Anna Kristina Johansdotter+ (1793 - )
Mats Johansson Hamberg (1795 - )
Gustav Hamberg (1798 - )
Fredrik Johansson+ (1801 - )

Familj med Anna Jonsdotter (1764 - )

Vigsel:1805-05-30 Norrala sn, HÄL 9)Vigselnotisen med datumet den 30 maj 1805 lyder: "Båtsm. Joh. Gust. Hamberg i Kjellorne och B. D. Anna Jonsd:r i Borg." I kommentarskolumnen står: "Brud. Giftom. äldste Bror Lars Jonss. i Kohlsta. Hans afvit. Bevis dat. d. 1 Febr. 1805."

Noteringar

I husförhörslängden 1816-1821 skrivs bland Källene utanvidsfolk [AI:2, uppsl. 154]:
Avsk. Joh. Hamberg (f. 1767)
Hu. Anna Jonsdotter (f. 1763)
[Överstruken:] Son Fredrik (f. 1801-01-03), inflyttad från uppsl. 185 år 1816, utflyttad till Vågbro (utan tidsangivelse), tog nattvarden första gången 1816. Den sista noteringen för honom avser nattvardsgång i december 1817.
Båtsman Mats Hamberg (f. 1796-12-xx), inflyttad från uppsl. 190 år 1816.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1762 Makan Margareta (Greta) Matsdotter Hamberg föds 1762 Borg, Norrala sn, HÄL 10).
1764 Makan Anna Jonsdotter föds 1764-08-13 Källene nr 1, Norrala sn, HÄL 11).
>1788 Fördubblingsbåtsman från 1788 Båtsmansrote 119 (omfattade 1737 Borg nr 5, Källene nr 1, Källene nr 2, Källene nr 3, Källene nr sub 3, Hamre nr 1), Norrala sn, HÄL.  2)
>1791 Kronobåtsman från 1791 Båtsmansrote 119 (omfattade 1737 Borg nr 5, Källene nr 1, Källene nr 2, Källene nr 3, Källene nr sub 3, Hamre nr 1), Norrala sn, HÄL.  3)
1791 Sonen Jon Johansson+ föds 1791-11-06 Källene, Norrala sn, HÄL 12).
1793 Dottern Anna Kristina Johansdotter+ föds 1793-09-29 Källene, Norrala sn, HÄL 13).
1795 Sonen Mats Johansson Hamberg föds 1795-10-08 Källene, Norrala sn, HÄL 14).
1798 Sonen Gustav Hamberg föds 1798-01-25 Källene, Norrala sn, HÄL 15).
1798 Arvsskifte 1798-03-26 Borg, Norrala sn, HÄL.  4)
1801 Sonen Fredrik Johansson+ föds 1801-01-03 Källene, Norrala sn, HÄL 16).
~1804 Bosatt omkring 1804 Källene, Norrala sn, HÄL.  5)
1804 Omnämns 1804.  6)
1804 Makan Margareta (Greta) Matsdotter Hamberg dör 1804-07-17 Källene, Norrala sn, HÄL 6).
1805 Arvsskifte 1805-01-25 Källene, Norrala sn, HÄL.  7)
1805 Vigsel Anna Jonsdotter 1805-05-30 Norrala sn, HÄL.  9)

Källor

1)Se Kronobåtsman
  
2)Register till båtsmansrullor Gävleborgs 1745-1816, Västernorrlands II 1736-1795, Västernorrlands läns landskontor 1736-1795 (fiche S02375), vol. G I b:22
  
3)Generalmönsterrullan 1816, Marinens rullor serie IV, Västernorrl:s kompanier, div. rullor, 1759-1835, Krigsarkivet (avskr. av rullan för Norrala tryckt i ALIR-anor 2001:1, medlemsblad för Forskarföreningen Alir, Söderhamn med omnejd)
  
4)Bouppteckningar 1798-1800, nr 23, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
5)Se Omnämns
  
6)C:4, f. 124v
  
7)Bouppteckningar 1805-1807, nr 33, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
8)Se informationen om övriga händelser
  
9)C:4, f. 104r
  
10)Se Död
  
11)C:3, p. 275
  
12)C:4, f. 23v
  
13)C:4, f. 27r
  
14)C:4, f. 30r
  
15)C:4, f. 35v
  
16)C:4, f. 42v