Personakt Antavla

Erik [!] Andersson Lille

Kapten.

Far:Anders Lille

Född:Tyby+, Mo sn, HÄL 1)Med tanke på att hans patronymikon, tillnamn och det faktum att han senare äger ett hemman i Tyby i Mo är han antagligen nära befryndad med länsmannen Anders Lille i Tyby.
Bosatt:Tyby nr 3, Mo sn, HÄL 2)
Omnämns:1689 3)I domboken 1689 för Norrala ting anges att Olof Andersson i Nygården enligt sin revers den 5 november 1688 bekänner sig vara skyldig mågen Erik Andersson Lille 140 daler. Hemmanet uppbjöds då på tinget.
Löjtnant:omkring 1694 4)
Hemmansägare:till 1705 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL 5)
Kapten:omkring 1705 5)
Jordtransaktion:omkring 1705 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL 6)På tinget i Söderala 1705-09-23 låter befallningsman Erik Hall första gången uppbjuda det hemman Nygården han köpt av herr kapten Erik Lille för 1050 daler kopparmynt. [Renoverade småprotokoll 1705, häradsrätter, Gävleborg, vol. 2, pag. 1871, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, RA] Det uppbudet skedde vid tinget i Norrala i oktober [d:o, pag. 2526, 2527], det tredje vid tinget i Mo i oktober [d:o, pag. 2530].
Död:1720-09-11 Tyby nr 3, Mo sn, HÄL 7)Dödsnotisen med datumet den 11 september 1720 i Mo sn:s ministerialbok lyder: "Capit: Eric Lille i Tyby", 75 år.

Familj med Margareta Olsdotter (Lille)

Vigsel:omkring 1670 Norrala sn, HÄL 8)I kyrkoräkenskaperna för Norrala upptas räkenskapsåret 1670-71 (som började den 1 maj 1670 och räckte till den 1 maj 1671) som sista post bland inlämnade penningar "av Erik Andersson i Tyby, då han stod brudgum".

Barn:
Katarina Eriksdotter Lille (1672 - 1758)
Anders [!] Lille (1687 - 1719)
Erik Lille
Magdalena [!] Eriksdotter Lille

Noteringar

I mantalslängden för Norrala 1694 skrivs för hemmanet Nygården "Leut: Erich Lille", som enbart erlägger mantalsskatt för en dräng och två pigor. I marginalen står: "Des hustru Skrifwes på And[ra] hemmanet Tyby och Moo So[chn]". [Mantalslängd 1694, Västernorrlands län, p. 3781, Riksarkivet]


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1670 Vigsel Margareta Olsdotter (Lille) omkring 1670 Norrala sn, HÄL.  8)
1672 Sonen Katarina Eriksdotter Lille föds 1672 Tyby nr 3, Mo sn, HÄL 9).
1687 Sonen Anders [!] Lille föds 1687 Tyby nr 3+, Mo sn, HÄL 10).
1689 Omnämns 1689.  3)
~1694 Löjtnant omkring 1694.  4)
<1705 Hemmansägare till 1705 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL.  5)
~1705 Kapten omkring 1705.  5)
~1705 Jordtransaktion omkring 1705 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL.  6)
1719 Sonen Anders [!] Lille dör 1719-01-03 Norge 11).
1720 Död 1720-09-11 Tyby nr 3, Mo sn, HÄL.  7)

Källor

1)Baserat på indicier
  
2)Meddelat av: Nylander, Lars, Vävarvägen 10, Mo, 826 93 Söderhamn
  
3)Dombok för Hälsingland 1689, renoverad, Gävleborg, häradsrätter, Advokatfiskalen, Svea Hovrätts arkiv, Riksarkivet
  
4)Mantalslängd 1694, Västernorrlands län, p. 3781, Riksarkivet
  
5)Se Jordtransaktion
  
6)Renoverade småprotokoll 1705, häradsrätter, Gävleborg, vol. 2, pag. 1871, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, RA
  
7)Mo (HÄL) C:1, 1694-1753, Genline ID: 2213.17.92300
  
8)LI:1
  
9)Se Död
  
10)Meddelat av: Nylander, Lars, Vävarvägen 10, Mo, 826 93 Söderhamn 1998-02-12
  
11)Norrby, Jonas: Med Hälsinge regemente i Norge år 1718 : bearbetning av Hälsinge regementes orderbok 8/10-28/11 1718. Maskinskrift. Ingår i Karolinska förbundets årsbok. Stockholm 1980