Personakt

Jonas (Jon) Persson Ahlrot Elg

Fördubblingsbåtsman, husman. Blev 56 år.

Född:1744-10-10 1)Födelsenotisen saknas i ministerialboken för Norrala.
Fördubblingsbåtsman:från 1770 Båtsmansrote 108 (omfattade 1737 Ale nr 1, Ale nr sub 1, Ale nr 2, Ale nr 3, Närby nr 2, Närby nr 3;), Norrala sn, HÄL 2)I det maskinskrivna registret anges att Jon Persson Ahlrot ("Alrot") antagits som båtsman i rote 108 år 1770.
Tjänstedräng:omkring 1773 Kungsgården nr sub 1, Norrala sn, HÄL 3)
Bosatt:omkring 1773 Kungsgården nr sub 1, Norrala sn, HÄL 4)I husförhörslängden 1773 skrivs bland tjänstefolket hos korpralen Lars Bröms i Kungsgården nr sub 1 "Drängen Jonas Alroth" (f. 1744-10-10), 29 år, med noteringen "aegr.[otans]" [dvs. sjuklig].
Bosatt:omkring 1775 Svarven, Norrala sn, HÄL 5)Jämför Vigsel.
Bosatt:omkring 1777 Kungsgården, Norrala sn, HÄL 6)I husförhörslängden för 1777 upptas Jon Persson Elg (f. 1744-10-10) med hustrun Gölin Hansdotter sonen Hans och pigan Karin Abborre kvar vid Kungsgården; de skrivs visserligen under den angränsande byn Vad, men det är mer fråga om en teknisk angivelse än en faktisk flyttning.
Husman:omkring 1782 Kungsgården, Norrala sn, HÄL 6)I den sista bevarade husförhörslängden före 1816, den från 1782, betecknas denne Jonas Elg som husman. Förutom Gölins son Jonas (för vilken finns den rätt tydliga men kryptiska noteringen ’mässiggengen.’) bor nu där också deras gemensamma son Per (f. 1778-05-05?).
Straffad/dömd:1782 7)Sist ministerialboken C:3 för Norrala finns avdelningen "Förtechning Vppå de Delinqventer som efter Härads-Rättens Domar stått Kyrckio-Plicht". Längden omfattar både Norrala och annexförsamlingen Trönö. Där upptas: "1782. tredie Söndagen i Fastan, suto i Stocken; enligit Tings Rättens Dom för osämja och olåt, Husmannen på Heden Husman Jonas Elg och des hustru Giöli Hansdotter."
Bosatt:till 1800-12-27 Heden (Svarven), Norrala sn, HÄL 8)
Död:1800-12-27 Heden (Svarven), Norrala sn, HÄL 9)Dödsnotisen med datumet den 27 december 1800 lyder: "Afsk. Fördubbl. Båtsm. Jonas Elg på Heden Vattusot". Åldern 56 år.

Familj med Gölin Hansdotter (1735 - 1809)

Vigsel:1777-05-25 Norrala sn, HÄL 10)Vigselnotisen med datumet den 25 maj 1777 lyder: "Afskiedade Fördubblingen Jonas Elg och Enkan Giölin Hansdotter på Heden." [C:4, f. 96v] - I kyrkoräkenskaperna för räkenskapsåret som löper från den 1 maj 1777 till den 1 maj 1778 upptas under "Bröllops Peningar": "Jonas Elg i Svarfven" 15 skillingar 4 runstycken. [LI:2]

Barn:
Per [!] Jonsson Hedqvist Vadsten (1778 - 1817)

Noteringar

Namnet Elg användes som tillnamn för de ordinarie båtsmännen i rote 109, men tydlig var han aldrig ordinarie båtsman, att döma av dödsnotisen.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1744 Födelse 1744-10-10.  1)
>1770 Fördubblingsbåtsman från 1770 Båtsmansrote 108 (omfattade 1737 Ale nr 1, Ale nr sub 1, Ale nr 2, Ale nr 3, Närby nr 2, Närby nr 3;), Norrala sn, HÄL.  2)
~1773 Tjänstedräng omkring 1773 Kungsgården nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  3)
~1773 Bosatt omkring 1773 Kungsgården nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  4)
~1775 Bosatt omkring 1775 Svarven, Norrala sn, HÄL.  5)
~1777 Bosatt omkring 1777 Kungsgården, Norrala sn, HÄL.  6)
1777 32 år Vigsel Gölin Hansdotter 1777-05-25 Norrala sn, HÄL.  10)
1778 33 år Sonen Per [!] Jonsson Hedqvist Vadsten föds 1778-05-02 Heden (Svarven), Norrala sn, HÄL 11).
~1782 Husman omkring 1782 Kungsgården, Norrala sn, HÄL.  6)
1782 Straffad/dömd 1782.  7)
<1800 Bosatt till 1800-12-27 Heden (Svarven), Norrala sn, HÄL.  8)
1800 56 år Död 1800-12-27 Heden (Svarven), Norrala sn, HÄL.  9)

Källor

1)AI:1, 1777, p. 20
  
2)Register till båtsmansrullor Gävleborgs 1745-1816, Västernorrlands II 1736-1795, Västernorrlands läns landskontor 1736-1795 (fiche S02375), vol. G I b:19
  
3)Se Bosatt
  
4)AI:1, 1773, p. 20
  
5)LI:1
  
6)AI:1
  
7)C:3, p. 354 (efter p. 561!)
  
8)Se Död
  
9)C:4, f. 122r
  
10)C:4, f. 96v
  
11)C:4, f. 5r