Personakt Antavla

VII:115 Jon Nilsson

Bonde. Blev 63 år.

Far:VIII:229 Nils [!] Johansson (~1682 - 1741)
Mor:VIII:230 Gölin Jonsdotter (1680 - 1765)

Född:1705-08-10 Svartvik nr sub 1, Norrala sn, HÄL 1)Födelsenotisen på uppslaget för Svartvik nr 1 lyder: "Nils Johans Son Jonas föddes 1705 den 10 augusti den 13 döptes vide infra pag. 126." [C:1, f. 57v] Med "p. 126" avses f. 60r, där det anges att Nils Jansson och hustrun Göli(n) Jonsdotter detta datum fått en son Jonas,vars faddrar var: Jon Jonsson och hu. Anna Andersdotter i Svartvik; Mårten Jonsson och hu. Margareta Ersdotter i Edvik. (Ungfaddrar:) "Jean" (Johan) Olofsson i Svartvik, Kerstin Andersdotter i Svartvik. [C:1, f. 60r]
Bonde:Svartvik nr sub 1, Norrala sn, HÄL 2)
Bosatt:till 1769 Svartvik nr sub 1, Norrala sn, HÄL 3)Jon Nilsson skrivs (efter den föregående bonden Nils Johansson) tillsammans med Helena Olsdotter på uppslaget för födda i Svartvik nr sub 1 i samband med barnens födelse (1733-1738). [C:2, uppsl. 42] De skrivs också i den följande kyrkboken på motsvarande uppslag ("F. Jon Nilsson M. Ella Olsdotter") i samband med barnens födelse (1741-1749). (Hemmanets nummer är då felaktigt angivet som "Swartwik N.o 1".) [C:3, p. 214]
Död:1769-04-07 Svartvik nr sub 1, Norrala sn, HÄL 4)Dödsnotisen på uppslaget för Svartvik nr sub 1 (felmärkt "N. 2.") lyder: "Jon Nilsson 1769. 7 Apr. begrafdes d. 23 har warit en stilla och gudfr. man, arbetsam och förörgt sina, tålig i det ho(n)o(m) tryckt. Siuk i håll och Feber 5 dagar. Åldren 63 år, 8 månader."
Omnämns:1777-04-25 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg 5)I domboken från Norrala häradsrätt den 25 april 1777 noteras:
"§. 19.
S: D: Sedan Jon Nilsson i Swartwik med sin Syster Margeta Nilsdotter därstädes d.n 12: Maji 1756: sålunda öwerenskommit, att han så länge Margta lefwer skulle efter sin förmågo henne föda och sköta, samt förese henne med kläder och annat som denne Rätts Protocoll för ofwannämnde dag widare förmmälder; Och hon deremot genom Testamente, till honom updragit all den lilla Ägendom som henne efter Byteslängden tillkommer och efter hennes dagar i behåll wara kunde; Så emedan Jon Nilsson ny.n med döden aflidit; Har Margeta Nilsdotter med sin Förmyndares Olof Olofssons i Siettene bifall, samt uti Hans Norells och Olof Jonssons i Swartwik öfwerwaro denne dag enligt skriftel.t förordnande transporterat ofwanberörde Testamente på hennes bemälte Broders son Olof Jonsson i Swartwik, hwilken jämwel åtagit sig att om sin Mosters föda och skötsel till döde dagar besörja. På begäran blef alt derföre detta i Rättens Minnesbok intagit, med underrättelse, att in(n)om Sex månader efter Margeta Nilsdotters död, bör detta Testamente, likmätigt 18. Cap: Ä.B. åter för domaren upwisas och en afskrift bifogas, då widare besked kommer att ärhållas."
 

Familj med VII:116 Helena Olsdotter (1709 - 1775)

Vigsel:1733-01-01 Svartvik nr sub 1, Norrala sn, HÄL 6)Vigselnotisen på sidan för vigda i Svartvik nr sub 1, under bonden Johan Jonssons namn, lyder: "Jon Nilsson 1733 Janu. 1 gifte sig med Helena Ohlsdotter ifrån Styfje".

Barn:
VI:58 Gölin Jonsdotter (1733 - 1804)
Olof Jonsson (1735 - 1806)
Margareta Jonsdotter (1738 - 1786)
Anna Jonsdotter+ (1741 - 1773)
Karin Jonsdotter (1744 - 1821)
Per Jonsson+ (1748 - 1749)
Nils Jonsson (1748 - 1788)

Noteringar

I husförhörslängden 1754 (förhör den 13 februari) skrivs för Svartvik nr 1 (ska vara nr sub 1) [AI:1, 1754, p. 12]:
Jon Nilsson (f. 1704-03-20), 49 år
Hu. Helena (f. 1709-09-29), 45 år
Son Olof ("Olaus") (f. 1735-07-28), 19 pr, "wäl nog innan"
Son Nils ("Nicolaus") (f. 1748-11-18), 6 år, "i Schola gå tilsades"
Dotter Gölin (f. 1733-12-15), 21 år, "wäl innan"
Dotter Anna (f. 1741-07-25), 13 år, "illa innan"
Dotter Karin (f. 1744-05-20), 10 år, "a b c boken utan"
Änkan hu. Gölin (f. 1680-12-19), 74 år
Dotter Margta (f. 1711-08-31), 43 år, "blind, swarar wackert".


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1705 Födelse 1705-08-10 Svartvik nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  1)
1709 4 år Makan VII:116 Helena Olsdotter föds 1709-09-29 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL 7).
1711 6 år Systern Margareta Nilsdotter föds 1711-08-31 Svartvik nr sub 1, Norrala sn, HÄL 3).
1714 9 år Brodern Johan Nilsson föds 1714-09-16 Svartvik nr sub 1, Norrala sn, HÄL 3).
1719 13 år Brodern Lars Nilsson Wik föds 1719-07-02 Svartvik nr sub 1, Norrala sn, HÄL 3).
1733 27 år Vigsel VII:116 Helena Olsdotter 1733-01-01 Svartvik nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  6)
1733 28 år Dottern VI:58 Gölin Jonsdotter föds 1733-12-15 Svartvik nr sub 1, Norrala sn, HÄL 3).
1735 29 år Sonen Olof Jonsson föds 1735-07-28 Svartvik nr sub 1, Norrala sn, HÄL 3).
1738 33 år Dottern Margareta Jonsdotter föds 1738-09-27 Svartvik nr sub 1, Norrala sn, HÄL 3).
1741 35 år Fadern VIII:229 Nils [!] Johansson dör 1741-03-31 Svartvik nr sub 1, Norrala sn, HÄL 4).
1741 35 år Dottern Anna Jonsdotter+ föds 1741-07-25 Svartvik nr sub 1, Norrala sn, HÄL 8).
1741 36 år Brodern Lars Nilsson Wik dör 1741-12-14 Finland 9).
1744 38 år Dottern Karin Jonsdotter föds 1744-05-20 Svartvik nr sub 1, Norrala sn, HÄL 8).
1748 43 år Sonen Nils Jonsson föds 1748-11-19 Svartvik nr sub 1, Norrala sn, HÄL 8).
1748 43 år Sonen Per Jonsson+ föds 1748-11-19 Svartvik nr sub 1, Norrala sn, HÄL 8).
1749 43 år Sonen Per Jonsson+ dör 1749-03-03 Svartvik nr sub 1, Norrala sn, HÄL 8).
1765 59 år Modern VIII:230 Gölin Jonsdotter dör 1765-06-25 Svartvik nr sub 1, Norrala sn, HÄL 4).
<1769 Bosatt till 1769 Svartvik nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  3)
1769 63 år Död 1769-04-07 Svartvik nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  4)
1777 71 år Omnämns 1777-04-25 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg.  5)

Källor

1)C:1, f. 60r
  
2)Se Död
  
3)C:2, uppsl. 42
  
4)C:3, p. 443
  
5)Dombok för Hälsingland 1777, renoverad, Häradsrätter, Gävleborg:167, f. 516r, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, Riksarkivet
  
6)C:2, f. 131v
  
7)C:2, uppsl. 65
  
8)C:3, p. 214
  
9)C:3, p. 508