Personakt Antavla

VIII:127 Hans [!] Olsson

Bonde.

Far:IX:253 Olof [!] Hansson (- 1708)
Mor:IX:254 Anna Olsdotter (~1634 - 1696)

Född:Styvje nr 5+, Norrala sn, HÄL 1)Att han är son till den föregående hemmansägaren Olof Hansson indikeras av namnkombinationen, det faktum att Olof Hansson och hans hustru bor kvar på hemmanet även efter att Hans Olofsson tagit över, att Hans redan som ung bor i Styvje och gifter sig på hemmanet (se nedan), och att domböckerna tiger om att hemmanet skulle ha gått ur släkten.
Bonde:Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 2)
Fadderskap:1691 Styvje nr 1, Norrala sn, HÄL 3)Hans Olofsson i Styvje står 1691 som ungfadder till Lars (f. 1691-02-21), son till bonden Erik Olofsson och hu. Karin Larsdotter i Styvje nr 1. Vid samma tillfälle står bonden Olof Hansson och hustrun Anna i Styvje nr 5 som ordinarie faddrar.
Fadderskap:1702 Remsta, Norrala sn, HÄL 4)Han och hustrun Margareta står 1702 som fadddrar till Brita (f. 1702-07-27), dotter till båtsmannen Johan Gudmundsson Berg och hustrun Ingrid Johansdotter i Remsta.
Fadderskap:1702 Styvje nr 6, Norrala sn, HÄL 5)Han och hustrun Margta står 1702 som faddrar till Lars (f. 1702-02-19), son till bonden Hans Jonsson och hans hustru Kerstin Mickelsdotter i Styvje nr 6.
Bosatt:till 1712 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 6)Hans namn - "Hans Olofsson" - står angivet på hemmansföreståndarens plats på uppslaget för Styvje nr 5, efter Olof Hanssons överstrukna namn, i den äldsta ministerialboken från ca 1689. [C:1, f. 69v] "Hans Olofsson" står också på motsvarande plats på uppslaget för födda i hemmanet samt på sidorna för vigda/avlidna där i den efterföljande kyrkboken från 1708. [C:2, uppsl. 62 respektive C:2, f. 141v]
Övrigt tingsärende:1712 Söderala ting, HÄL 7)Vid tinget i Söderala i maj 1712 registreras följande inteckning: "Sammaledes hustru Ingrid Olsd.rs fordran 94 D:r 28 ./. [dvs. öre] kopp.rmynt. sampt 1 giet och 1 fåhr hoos Hans Olson i Styfwie."
Övrigt tingsärende:1712 Söderala ting, HÄL 7)Vid tinget i Söderala i maj 1712 registreras följande inteckning: "Ljkaledes Per Mickelson i Bårg hafwande fordran 12 D.r kmt hoos Hans Olson i Styfwie."
Död:1712 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 8)
Övrigt tingsärende:1712 Söderala ting, HÄL 7)Vid tinget i Söderala i maj 1712 registreras följande inteckning: "G. båtsmannen Johan Orre Lät på sin hustrus wägnar inteckna sin hafwande fordran 21. D.r kmt hoos Hans Olson i Styfwie."
Övrigt tingsärende:1712 Söderala ting, HÄL 7)Vid tinget i Söderala i maj 1712 registreras följande inteckning: "Dito blef Hans Olsons i Styfwie systerbarns innestående fasta Arfspenningar 75 d: 17 öre kmt hoos Hans Olson intecknade."
Begravd:1712-02-04 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL 9)Begravningsnotisen på sidan för avlidna i Styvje nr 5 lyder: "1712 Feb: 4. begrofs Hans Olofson. Texten: Dom. 8. v. 38. 39. Test: 3 Pr __12". [C:2, 142r] (Direkt under vigselnotisen står en senare uträkning: 1712 1693 ____ 19 [C:1, f. 70r] Uträkningen har sannolikt gjorts i samband med liktexten för honom.)
Övrigt tingsärende:1718 Norrala ting, HÄL 10)Vid tinget i Norrala 1718-10-30 låter Olof Persson i Styvje andra gången uppbjuda Hans Olsson hemman i Styvje, "hwaraf han tänker blifwa ägare, igenom det, att han effter HäradsRättens wijd Tinget in Januario innewarande åhr gjiorde respartition, Creditorernes fordringar til sig löser. Hwarwijd achtas bör, att innan wijdare härmed Lagfahres, Samma hemman till fullo måste wara betalt."

Familj med VIII:128 Margareta [!] Larsdotter (- 1749)

Vigsel:1693-12-28 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 11)Vigselnotisen på uppslaget för Styvje nr 5 lyder: "1693. den 28. Decemb. wijgdes Hans Olufsson i Styffwe med sin Hustro, Margreta LD. född uthi Södherala och Lynääs By."

Barn:
Olof Hansson+ (1695 - <1699)
Lars Hansson+ (1696 - 1708)
Olof Hansson (1699 - )
VII:64 Anna Hansdotter (1701 - 1775)
Margareta Hansdotter (1703 - )
Hans Hansson+ (1705 - )
Lars Hansson (1710 - 1757)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1634 Modern IX:254 Anna Olsdotter föds beräknat 1634 8).
1691 Fadderskap 1691 Styvje nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
1693 Vigsel VIII:128 Margareta [!] Larsdotter 1693-12-28 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL.  11)
1695 Sonen Olof Hansson+ föds 1695-05-02 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 6).
1696 Modern IX:254 Anna Olsdotter dör 1696 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 8).
1696 Sonen Lars Hansson+ föds 1696-12-09 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 6).
<1699 Sonen Olof Hansson+ dör före 1699 Styvje nr 5+, Norrala sn, HÄL 1).
1699 Sonen Olof Hansson föds 1699-02-20 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 6).
1701 Dottern VII:64 Anna Hansdotter föds 1701-02-22 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 6).
1702 Fadderskap 1702 Remsta, Norrala sn, HÄL.  4)
1702 Fadderskap 1702 Styvje nr 6, Norrala sn, HÄL.  5)
1703 Dottern Margareta Hansdotter föds 1703-05-17 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 6).
1705 Sonen Hans Hansson+ föds 1705-08-17 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 6).
1708 Fadern IX:253 Olof [!] Hansson dör 1708 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 8).
1708 Sonen Lars Hansson+ dör 1708 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 8).
1710 Sonen Lars Hansson föds 1710-07-06 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 12).
<1712 Bosatt till 1712 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL.  6)
1712 Övrigt tingsärende 1712 Söderala ting, HÄL.  7)
1712 Övrigt tingsärende 1712 Söderala ting, HÄL.  7)
1712 Död 1712 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL.  8)
1712 Övrigt tingsärende 1712 Söderala ting, HÄL.  7)
1712 Övrigt tingsärende 1712 Söderala ting, HÄL.  7)
1712 Begravning 1712-02-04 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL.  9)
1718 Övrigt tingsärende 1718 Norrala ting, HÄL.  10)

Källor

1)Baserat på indicier
  
2)Se Bosatt
  
3)C:1, f. 65v
  
4)C:1, f. 88v
  
5)C:1, f. 70v
  
6)C:1, f. 69v
  
7)Renoverade småprotokoll 1712, häradsrätter, Gävleborg, vol. 5, pag. 3091, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, RA
  
8)Se Begravning
  
9)C:2, f. 142r
  
10)Renoverade småprotokoll 1718, häradsrätter, Gävleborg, vol. 11, f. 725v, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, RA
  
11)C:1, f. 70r
  
12)C:2, uppsl. 62