Personakt

XII:1725 Bertil Larsson

Borgare, borgmästare.

Borgare/handelsman:Gävle, GÄS 1)
Borgmästare:omkring 1573 Gävle, GÄS 2)Sehlberg anger i sina biografier över Gävles invånare följande om honom:
"Bertil Larsson Borgare i Gefle, köpte 1573 en tomt vid sin gård af Pehr Hindrichsson fordom Borgare i Gefle nu (1573) boendes i Helsingland.
B:L:S Satt som Borgmästare i Gefle 1573, 75 76, 78, 85, 87, 95 och 1597. Köpte 1595 13/4 en bar tomt med Sjöbodrum för 46 Dal. af vällärde Herr Eric (Petri) i Hedsunda med dess Hustrus bröder och Syskons samtycke neml: Pehr Olsson, Joen Olsson Margreta Olsd.r, Brita Olsd.r. Och hafva alla dessa tomten bekommit i arf efter sin Sal. Mormoder Hust. Ursilia, och moders Syster Sal Lars Anderssons.
Bertil Larssons efterkommande, se Genealogien i Tom. 1, pag 361."
 
Bosatt:omkring 1573 Gävle, GÄS 1)Leif Boström anger om Bertil Larsson i sina genealogier för den s.k. Bureätten (under Jakob Andersson Grubbs stamtavla): "Borgare, skeppsägare och borgmästare i Gävle. Borgmästare åtminstone från 1573 till 1597 i Gävle." Han anges vara gift med Malin Jakobsdotter från Grubbe i Umeå landsförsamling, dotter till fogden och landsköpmannen Jakob Andersson (Grubb).

Familj med XII:1726 Malin Jakobsdotter

Vigsel: 1)

Barn:
XI:863 Jakob Bertilsson

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1573 Borgmästare omkring 1573 Gävle, GÄS.  2)
~1573 Bosatt omkring 1573 Gävle, GÄS.  1)

Källor

1)Boström, Leif: hemsida (http://home.swipnet.se/leifbostrom/), 2005-03-25
  
2)Sehlberg, Erik: Gefle och dess slägter, H 38a:2:5, p. 326, handskriftsavd., Kungliga Biblioteket