Personakt

Gölig

Fattighjon.

Omnämns:1712-03-13 Norrala sn, HÄL 1)I protokollet från prostvisitationen den 13 mars 1712 står bl.a.: "Uthi fattigmans stufwan i Norala haf(w)a 2:ne qwinnor sig in nästlat, lef(w)ande i mycket osämio sins emellan, Och jämwäl then ena Hustru Gölich, hwars ächta man en Båtsman i Sochnen förrymd, så at nu antingen han Lef(w)ande el:r död är owitterligit berättas. Likwäl haf(we)r Hans Hustru Giölich begiynt inlåta sig uthi mistänkt umgiänge med en Fältskiär af Ryska fångarne som och förmenes wara en gifft man i Ryssland. Ty beslöts at förb:te Giölich ofördröjeligen sig uthur Fattigstufwan förfoga skulle, men likwäl afwakta här i socknen, then Låfliga Häradsrättens ransakning öf(we)r sit förehållande, och Laga Dom."
Bosatt:omkring 1713 Fattigstugan, Norrala sn, HÄL 2)

Familj med N.N.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1712 Omnämns 1712-03-13 Norrala sn, HÄL.  1)
~1713 Bosatt omkring 1713 Fattigstugan, Norrala sn, HÄL.  2)

Källor

1)LI:1, f. 34v
  
2)Se Omnämns