Personakt Antavla

Anders [!] Gisselsson

Bonde. Blev ca 87 år.

Far:X:103 Gissel Andersson (- ~1675)
Mor:X:104 Elisabet Olsdotter (- 1695)

Född:beräknat 1652 1)
Bonde:Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 2)
Bonde:Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL 2)
Fadderskap:1690 Svarven nr 3, Norrala sn, HÄL 3)"Anders Gissloson" och hustrun Ingrid Jakobsdotter i Ringa står 1690 som faddrar till Sven (f. 1690-09-03), son till bonden Erik Larsson och hans hu. Kerstin Jakobsdotter i Svarven nr 3.
Fadderskap:1691 Glamsta nr 3, Trönö sn, HÄL 4)"Anders Gissleson i Ringa och Norala" och hans ej namngivna hustru står 1691 som faddrar till Kerstin (f. 1691-09-26), dotter till bonden Lars Gisselsson och hu. Brita Persdotter i Glamsta nr 3, Trönö sn.
Fadderskap:1693 Ringa nr 7, Norrala sn, HÄL 5)"Anders Gissleson" och hustrun Ingrid Jakobsdotter i Ringa står 1693 som faddrar till Kerstin (f. 1693-08-24), dotter till bonden Per Simonsson och hustrun Brita Jakobsdotter i Ringa nr 7.
Bosatt:till 1694 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL 6)Hans namn - "Anders Gissloson" - finns angivet på hemmansföreståndarens plats på uppslaget för Ringa nr 6. Därefter har namnet Per Persson fogats. Se Noteringar för uppgifter om försäljningen av hemmanet.
Bosatt:från 1694 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 7)Hans namn - "Anders Gissloson" - finns angivet på hemmansföreståndarens plats på uppslaget för Svarven nr 1 efter den föregående ägarens namn, Jakob Olofsson, i den äldsta ministerialboken. Han skrivs också på motsvarande plats på uppslaget för födda ("And: Gissells:") i gården, liksom på sidorna för vigda och avlidna där ("And: Gisslesson", följt av namnen Jonas Olofsson och sedan Erik Nilsson), i den följande kyrkboken från ca 1708. [C:2, uppsl. 92 respektive C:2, f. 156v]
Fadderskap:1702 Svarven, Norrala sn, HÄL 8)Anders "Gissloson" och hustrun Ingrid Jakobsdotter i Svarven står 1702 som faddrar till Per (f. 1702-02-14), son till sockenskinnaren Olof Olofsson och hustrun Brita Andersdotter i Svarven.
Fadderskap:1705 Ale, Norrala sn, HÄL 9)Han och hans ej namngivna hustru i Svarven står 1705 som faddrar till Kerstin (f. 1705-06-05), dotter till båtsman Anders Andersson Orre och hustrun Elisabet Olofsdotter i Ale.
Fadderskap:1705 Ringa, Norrala sn, HÄL 10)Han och hustrun Ingrid i Svarven står 1705 som faddrar till en flicka (f. 1705-06-29), dotter till båtsman Johan Mårtensson Snar och hustrun Ingrid Olofsdotter i Ringa.
Fadderskap:1707 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 11)Han ("Anders Gisslosson") och hans ej namngivna hustru står 1707 som faddrar till Annika (f. 1707-09-17), dotter till bonden Jakob Eriksson i Ringa nr 5/Svarven (observera den dubbla ortsangivelsen).
Fadderskap:1707 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 11)Han ("Anders Gisslosson") och hans ej namngivna hustru står 1707 som faddrar till Annika (f. 1707-09-17), dotter till bonden Jakob Eriksson i Ringa nr 5/Svarven (observera den dubbla ortsangivelsen).
Fadderskap:1707 Svarven nr 3, Norrala sn, HÄL 12)Han och hustrun Ingrid Jakobsdotter står 1707 som faddrar till Erik (f. 1707-11-01), son till bonden Erik Larsson och hans hu. Elisabet Mickelsdotter i Svarven nr 3.
Fordran:1712 Svarven nr 3, Norrala sn, HÄL 13)Vid tinget i Norrala 1712-12-17 registreras följande inteckning: "Lät Anders Gitzellson i Swarfwen på samptel: Erich Larsons Arfwingars wägnar inteckna des hafwande fordran 345 D:[aler] 16 :/ [dvs. öre] 16 p.r Km.t i Hemmanet Swarfwen."
Död:1739 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 1)
Bosatt:till 1739-10-07 Sund, Norrala sn, HÄL 1)
Begravd:1739-10-07 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL 14)Begravningsnotisen på sidan för avlidna i Svarven nr 1 lyder: "1739 Octob. 7. lades i mullen Anders Gissleson, som dödde i Sund, derest han några år haft sitt tilhåll; lefwernet Christel.t och Åldren 87 år. liktexten Ps ["Ps" återgivet som den grekiska bokstaven Psi] 71:9. Förkasta mig __."

Familj med Ingrid [!] Jakobsdotter (- 1711)

Vigsel: 2)

Barn:
Elisabet Andersdotter (1688 - 1764)
Brita Andersdotter+ (1692 - )
(Dödfödd Dotter) (1698 - 1698)
(Dödfödd Dotter) (1701 - 1701)

Noteringar

Hemmanet, som Anders sålt till Hans Larsson i Svarven, uppbjöds på tinget tredje gången 1695. [Renoverad dombok, Gävleborg, RA]
1697 beklagar sig Anders Gisselsson i Svarven över att Hans Larsson, som 1694 köpt Ringahemmanet av honom, ännu inte betalt. Han beviljades därför återfå hemmanet. [Renoverad dombok 1697, Gävleborg:49, RA]
1698-09-06 uppbjöd Pelle Persson i Hamre första gången det hemman i Ringa han köpt av Anders Gisselsson i Svarven för 450 daler kopparmynt. (Eftersom köparen var obördig skulle dock hemmanet först uppbjudas kronan.) [Renoverad dombok 1699, Gävleborg.53, RA]
Han omnämns i begravningsnotiserna för de två dödfödda döttrarna 1698 och 1701, vilka begravdes i gårdens i Svarven lägerstad. [C:1, f. 74r]


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1652 Födelse beräknat 1652.  1)
~1675 Fadern X:103 Gissel Andersson dör beräknat 1675 15).
1688 Dottern Elisabet Andersdotter föds 1688-12-16 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL 16).
1690 Fadderskap 1690 Svarven nr 3, Norrala sn, HÄL.  3)
1691 Fadderskap 1691 Glamsta nr 3, Trönö sn, HÄL.  4)
1692 Dottern Brita Andersdotter+ föds 1692 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL 16).
1693 Fadderskap 1693 Ringa nr 7, Norrala sn, HÄL.  5)
<1694 Bosatt till 1694 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL.  6)
>1694 Bosatt från 1694 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL.  7)
1695 Modern X:104 Elisabet Olsdotter dör 1695 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL 1).
1698 Dottern (Dödfödd Dotter) föds 1698 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1698 Dottern (Dödfödd Dotter) dör 1698 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1701 Dottern (Dödfödd Dotter) föds 1701-09-01 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1701 Dottern (Dödfödd Dotter) dör 1701-09-01 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1702 Fadderskap 1702 Svarven, Norrala sn, HÄL.  8)
1705 Fadderskap 1705 Ale, Norrala sn, HÄL.  9)
1705 Fadderskap 1705 Ringa, Norrala sn, HÄL.  10)
1707 Fadderskap 1707 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL.  11)
1707 Fadderskap 1707 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL.  11)
1707 Fadderskap 1707 Svarven nr 3, Norrala sn, HÄL.  12)
1711 Makan Ingrid [!] Jakobsdotter dör 1711 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1712 Fordran 1712 Svarven nr 3, Norrala sn, HÄL.  13)
1739 Död 1739 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
<1739 Bosatt till 1739-10-07 Sund, Norrala sn, HÄL.  1)
1739 Begravning 1739-10-07 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL.  14)

Källor

1)Se Begravning
  
2)Se informationen om övriga händelser
  
3)C:1, f. 74v
  
4)Trönö C:1, p. 27
  
5)C:1, f. 78v
  
6)C:1, f. 76r
  
7)C:1, f. 73v
  
8)C:1, f. 106v
  
9)C:1, f. 90v
  
10)C:1, f. 91r
  
11)C:1, f. 84v
  
12)C:1, f. 115v
  
13)Renoverade småprotokoll 1712, häradsrätter, Gävleborg, vol. 5, pag. 3254, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, RA
  
14)C:2, f. 157r
  
15)C:1, f. 77r
  
16)C:1, f. 76v